Sykkylven er kanskje det vakreste av alle Sunnmøres landskaper  Kr. Randers, 1890
"Postkort"-bilder fra Sykkylven

Slik turistene gjerne vil se det.

De to første og åtte siste bildene på denne siden 
har jeg lånt med tillatelse. Resten er mine.
Flere bilder fra Sykkylven finner   Fjellbilder:  Store og små typiske fjellmotiver
du på disse to sidene:      Naturbilder: Berg, vann, trær, fjord og annet.
Bildet til venstre viser Sykkylven sentrum sett fra øst, og er lånt av Frank Tenfjord.

Sentrum

Dette vinterbildet tatt fra nord er linket opp fra Oddvar Aursnes. Fjellet midt i mot når du stevner inn fjorden er Straumshornet.
Fra Aursnes
Sykkylven i dramatisk lys.

Dette bildet tatt fra taket til mine foreldres hus, viser hvor dramatisk Sykkylvsfjella kan fortone seg hvis lysforholdet og skyene er de riktige.

Av og til er et badevær i Sykkylven. Bildet er fra badeplassen på Haugneset, og i bakgrunn ser man Trollkyrkja (til venstre) og Skorpshornet. 

Skorpshornet sett fra Vassetra Sykkylvens "skyggeside"

Utsikt fra "Springeren" ved Vassetra mot Skorpshorn, på den andre siden av fjorden og i skyggen av fjellene. Våren kommer senere her enn på Aursneset. Ekornes fabrikker på Ikornes kan skimtes. Ytterst er Tusvika.

Det skogkledde neset til venstre like ved Aure sentrum er Haugneset. Neset innenfor er Vikøyra, og snart vil det gå ei bro herfra over til Ikornes på den andre siden.

Åsryggen nedenfor er Hjellane, startpunktet for de fleste fotturer til Vassetra. 

Sykkylven sett fra Borgundkollen Velledalen sett fra Trollkyrkja
Bildet over viser utsikten over Sykkylven fra Borgundkollen. Til høyre ser man Aursneset, til venstre: Ikornes på andre siden av fjorden, og området rundt Aure - Sykkylven sentrum på denne siden av fjorden.

Til høyre er utsikt over Velledalen, med Ystevasshornet, Dalmannsting og Seterdalen i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Trollkyrkja, fra samme sted som bildet nedenfor.

Bygda sett fra Trollkyrkja Fra Trollkyrkja.

Dette bildet er tatt fra Trollkyrkja, ca. 1000 meter over havet. Bildet viser sentrale deler av Sykkylven, pluss østsyden av Sykkylvsfjorden utover mot Aursneset. I bakgrunnen er Sandvikshornet, knappe 900 m.o.h., et av de mest populære fjellene for dagsturer i Sykkylven.

I bakgrunnen er Ørskogfjellet, og andre fjell på grensen mellom Sunnmøre og Romsdal.
 

Fra Aursnes.

Bildet under viser Sykkylven fotografert fra nord, fra Aursneset. 

Helt i venstre kant ser man Hjellegjerde Møbelfabrikk, den nest største i Sykkylven (etter Ekornes). Fjellene i bakgrunnen er fra venstre: Borgundkollen, Aurenakken med Hamarsetttindane såvidt synlig bak, Dalmansshornet, Straumshornet, Vellesetertind.

Fra Aursnes
 

De to vinterbildene under er begge tatt fra huset til foreldrene mine på Aursneset. Bildet til venstre viser fjellene fra Straumshornet til Trollkyrkja. På bildet til venstre er Trollkyrkja karakteristiske svarte fjellvegg sentralt plassert i midten, og til høyre er Straumshornet og Ikornes, med Ekornes Fabrikker ytterst.

Straumshornet-Trollkyrkja Makrellskyer over Skorpshorn + +

De neste seks bildene er postkort gjengitt med tillatelse av fotograf P.P. Lyshol i Sykkylven.
Bildene finnes i større format ved å klikke bildene.
Sentrum fotografert fra Ýst.

Sentrum fotografert fra åsen ovenfor Fauske, mellom sentrum og Aursnes. Kollen midten i bildet er Aurenakken.

Sentrum, Fauske, Aursnes.

Sentrum fotografert mot øst fra Aurenakken, med Aursnes i bakgrunnen. Det "motsatte" bildet av det til venstre.

Straumshorn fra Ikornnes

Straumshorn fotografert fra Ikornnes en morgen med litt tåke.

Sentrum en vinternatt

Sentrum i klassisk perspektiv en vinternatt.

Brunstadhorn

Brunstadhorn fotografert fra Hole i Velledalen.

Elven Straumen i Straumgjerde

Elva Straumen, "verdens korteste lakseelv", mellom fjorden og Fetvatnet. 

Fra Fauske
Disse to har jeg tatt fra 
Arild Kvenseth

Til høyre er et vinterbilde tatt fra Ikornes. Til høyre for Straumshornet er Brunstadtinden. 

Sommerbildet til venstre er tatt fra Fauske, mellom Aure (sentrum i Sykkylven) og Aursnes. 
Straumshornet er igjen sentral i begge bildene.

Fra Ekornes
Sykkylven er kanskje det vakreste av alle Sunnmørske landskaper. Hva som betinger dette, er ikke noe enkelt - ikke fjorden - ikke fjellene, ikke breene, ikke dalen, - men alt dette i forening, den harmoniske blandingen av det storartede med det smilende. 

Dette sitatet, fra Kristian Randers, 1890, vil du finne mange, mange steder på nettet og i skriftlig materiale om fjellene i Sykkylven eller på Sunnmøre generelt. Sykkylvingene er nokså stolt av det.


Siden er laget utfra en skjermstørrelse på 1024 x 768 pixler, font: Times Roman, 12.
 
Martin Ystenes' hjemmeside
ystenes@kjemi.unit.no

© Besøkende nummer siden 05.09.96