Mitt møte med Nikken

En torsdag i oktober 2001 var jeg med på en produktpresentasjon arrangert av et for meg forholdsvis ukjent firma ved navn "Nikken". Dette firmaet ble etablert med norsk distributør så sent som i mars 2001. Jeg har søkt litt rundt på web etter informasjon om firmaet, men siden firmaet er ungt i Norge har det vist seg å være lite informasjon å finne her til lands. Jeg har derfor satt meg ned for å skrive litt om firmaet, markedsføringen deres og magnetterapi.

Skulle du ha synspunkter på det jeg skriver, det være seg faktafeil, forslag til omformuleringer, eller andre ting er du velkommen til å kontakte meg på mail: nettrom@online.no

For our English-speaking readers: This document is now available in an English version.

Siste oppdateringer

Informasjon angående Nikken og dette dokumentet vil i fremtiden være tilgjengelig fra mine nye websider. Jeg har gjort tilgjengelig et arkiv for det jeg publiserer. Arkivet vil etterhvert også inneholde oppdaterte versjoner av dette dokumentet.

Nikken

Nikken er et firma som ble etablert i Japan, faktisk så tidlig som i 1976. I skrivende øyeblikk har de altså rundt 25 år på baken, et faktum som gjerne trekkes frem i diskusjoner med firmaets representanter. De har en stor markedsandel i Japan, og er nå etablert i en god del land i verden. Hovedtyngden av markedet deres er så langt jeg har forstått Japan og USA, men de er på god fremmarsj i Europa.

Nikken tar utgangspunkt i en filosofi som sier at livet skal baseres på 5 grunnpillarer: en sunn kropp, et sunt sinn, en sunn familie, et sunt samfunn og en sunn økonomi. For å hjelpe deg med den sunne kroppen selger de et større antall produkter hvor de fleste som selges i Norge for øyeblikket er basert på magnetisme. De har også andre produkter i sin portefølje, for eksempel kosttilskudd, videofilmer om livsfilosofi og Nikkens produkter, samt produkter for rensing og "energifisering" av vann (både drikkevann og vannet i dusjen).

Den sunne økonomien ser de gjerne at du ordner ved å selge Nikkens produkter videre til folk du kjenner (etter prinsippet om nettverksmarkedsføring). I tillegg til normal provisjon basert på ditt eget salg samt salget til de du rekrutterer eksisterer det (ihvertfall i USA) lokkemidler som gratis bil, subsidiert bolig og luksusferier med cruisebåt. Systemet har også lagt opp til at du skal stige i gradene i form av videre trening og status ut fra hvor stor omsetning du genererer.

Jeg har ikke tenkt til å bruke mye plass her på å fortelle om firmaets historie. Dersom du er på jakt etter mer informasjon vil jeg anbefale Nikkens websider. [NIKKEN.COM]

Nettverksmarkedsføring

Nettverksmarkedsføring, også kjent under det engelske navnet Multi-Level Marketing (MLM), baserer seg på prinsippet om at du skal skaffe deg et nettverk av selgere under deg. Dette nettverket kalles din "downline". Du vil så motta en prosentandel av den omsetning som din downline skaper, du har altså en økonomisk interesse av å ha så mange mennesker under deg som mulig og at disse omsetter for store beløp.

Samtidig som du gjør dette vil du naturligvis også motta provisjon av det salget du selv gjør direkte til tredjeperson. Det er altså flere måter du kan tjene penger på dette, og du er ikke nødt til å rekruttere folk under deg. Legg dog merke til at du tjener penger på det arbeidet (/omsetningen) de under deg gjør uten at det nødvendigvis medfører samme mengde merarbeid for deg, så ut fra økonomisk interesse vil en stor downline med god omsetning være ønskelig. På den måten vil du da tjene penger "nesten uten å løfte en finger".

Jeg er prinsippmotstander av nettverksmarkedsføring, og det er det to grunner til. For det første så ligner det litt for mye på et pyramidespill. Legg her merke til at jeg ikke sier at det er et pyramidespill. Slike spill er ulovlige mens nettverksmarkedsføring er lovlig virksomhet.

I et slikt spill sitter de på toppen igjen med store pengesummer, mens de som rekrutteres inn i bunn enten ikke får noe som helst eller kun små beløp. Prinsippene er gjerne slik at du må sitte langt opp i pyramiden (dvs "komme inn tidlig") for at utbyttet skal være noe å snakke om. Konseptet i pyramidespill går gjerne på "there's always another gullible idiot" ("det finnes alltid enda en godtroende fjott").

For det andre vil salget av produkter som baserer seg på denne formen for markedsføring gjerne være rettet mot din egen vennskapskrets. Det argumenteres for eksempel med at vi allerede anbefaler produkter til våre bekjente, og den eneste forskjellen er at vi nå kan tjene penger på det. Det som det gjerne unnlates å opplyse om er at det ofte er et klart belønningssystem basert på omsetning, og at du påvirkes slik at du skal være motivert for å nå mål i dette systemet.

Det er helt klart at vi alle anbefaler produkter til våre bekjente. Men svært sjelden kommer jeg over anbefalinger av et produkt hvor det gir en økonomisk vinst for den som gir anbefalingen. Det eneste motivasjonen man da har er å finne det produktet som passer best til den som spør. Slik ønsker jeg at det skal fortsette å være, det vil si at jeg får pålitelige anbefalinger når jeg spør mine bekjente om tips. Dersom de har økonomisk vinning av anbefalingen blir de fort til enhver annen selger, og de fleste vet av erfaring at en selgers anbefaling (stort sett) alltid er sitt eget produkt.

Et annet moment ved bruken av vennekretsen er at det oppstår en endring i den rollen du har overfor vennen dine. Til å starte med har du et vanlig vennskap. Når du begynner å selge produkter til vennene dine oppstår er selger/kunde-forhold. Dersom du rekrutterer noen av dine venner som selgere har du igjen et annet forhold til de. Dette kan fort bli mer problematisk enn man har lyst til, og ødelegge ellers gode vennskapsforhold.

Jeg har sålangt vært deltager i én slik situasjon, og har andre venner som har tatt del i en til. I begge disse har det som startet som gode vennskap blitt rasert av økonomiske interesser. Det er lett å se at det blir en konfliktsituasjon mellom de som står over en i systemet, hvor ønsket er mest mulig omsetning, og ens egne vennskap hvor penger ikke spiller noen rolle. Denne konflikten kan jeg ikke se det komme noe godt ut av og jeg venter i spenning på første positive erfaring i så måte.

Forbrukerrådet har flere artikler tilgjengelig om nettverksmarkedsføring. [FORBRUKER] Spesielt relevant for min artikkel er nok punkt nr. 4 i den siste artikkelen til Forbrukerrådet hvor det står:

4. Vær skeptisk til virksomheter som hevder å selge mirakelprodukter eller lover enorme fortjenester. Bare fordi virksomheten hevder det, er det ikke sikkert det er sant. Be om dokumentasjon som underbygger påstandene.
(Artikkelen Pyramidesalg: Tenk før du handler!)

Nikkens produktpresentasjon

De fleste som får presentert Nikkens produktet får det på noe som kalles et "Wellness preview". Det skal være en forsmak på den bedre velværen du vil få dersom du tar i bruk Nikkens produkter. Til tross for at filosofien bak Nikken baserer seg på fem pillarer konsentrerer forsmaken seg kun om to: kroppen og økonomien. En kan derfor ledes til å tro at et god liv kommer som en naturlig konsekvens av en sunn kropp og mye penger.

Et slikt "Wellness preview" er en produktpresentasjon. Den er nøye planlagt og gjennomføres med klare salgsmål, det er med andre ord snakk om ren markedsføring. Det er som å spasere inn i enhver annen butikk og svare "ja, har du noe å anbefale?" på spørsmålet fra selgeren om du ønsker hjelp. I mitt tilfelle var det helt åpenbart at selgeren hadde gjort dette flere ganger før, hun var med andre ord ingen uerfaren amatør. Enhver kan naturligvis gjøre seg opp sin egen mening om hvordan en bør tilnærme seg et slikt møte, jeg foretrekker å gjøre det med en sterk kritisk sans.

Møtet startet med en rask gjennomgang av historien bak Nikken og oppstarten i Norge. Et IT-firma ble nevnt men ikke navngitt, til tross for at det var et større firma i norsk målestokk og historien hørtes ut som en suksess. I stedet ble det fokusert på Nikken, produktene og historien om disse. På dette møtet lå hovedtyngden på de produktene som er magnetiske, men det ble også nevnt endel om hva Nikken kaller "langbølget infrarød teknologi".

Produkter basert på magnetteknologi

Første produkt ut var magnetsålene. En "frivillig fra salen" ble tatt opp og forsøkt skjøvet ut av ubalanse først på gulvet, deretter stående på magnetsålene. Naturligvis kom han ikke ut av balanse stående på sålene. Det hele ble forklart med at sålenes magnetisme polariserer kroppen, hvilket igjen medfører at den reagererer raskere når noen forsøker å få den i ubalanse. I tillegg ble det nevnt at sålene kan føre til økt blodsirkulasjon i bena og mindre smerter i rygg og nakke.

Neste produkt var et par magnetiske kuler med knopper på. Disse kommer med en holder slik at de kan benyttes med denne for massasje, eller de kan lekes med i hånden som løse kuler. Her ble jeg bedt om å stille som frivillig, takket ja, og fikk en av disse kulene lagt i min åpne hånd. Vedkommende som presenterte produktene spant så den andre kulen i holderen under hånden min, og spurte meg om jeg kjente noe. Naturligvis gjorde jeg det ettersom kulen jeg holdt i hånden vibrerte på grunn av påvirkningen av magneten under, en effekt som lar se forklare med fysikkens lover om magnetisme. Hun konkluderte så at magnetismen naturlig ville påvirke kroppen i nærheten av magnetfeltet.

Testen av kulene sluttet ikke med det, i stedet skulle hun demonstrere hvordan magnetismen kunne medføre økt bevegelighet. Det hele startet med at hun tøyet brystmuskulaturen min ved å presse armene mine bakover inntil jeg selv sa stopp. Deretter fikk jeg slappe av i et par minutter mens hun spant de to kulene bak ryggen min for dermed å påvirke muskulaturen med magnetisme. Tøyningsøvelsen ble så gjentatt, og skulle helst resultert i større utslag enn før testen startet.

I løpet av disse to minuttene jeg hvilte ble jeg spurt om jeg kjente noe. Jeg svarte "nei" ettersom jeg ikke kunne kjenne noen som helst effekt av magnetene. Derimot kjente jeg varme i brystmusklene, som etter min mening er en naturlig konsekvens av at tøyningen har medført økt blodsirkulasjon. Fra gymnastikktimene på skolen har vi lært at oppvarming fører til mer tøyelig muskulatur, og ettersom brystmuskulaturen ble varm ville den naturlig la seg tøye mer ved neste forsøk. Jeg er ikke videre overrasket over at dette "eksempelet på effekten av magnetisme" kan forklares med helt enkle medisinske prinsipper som ikke trenger noe magnetisme for å fungere.

Andre magnetiske produkter ble også fremvist, forskjellige omslag for deler av kroppen, enkeltmagneter man kan legge der man har behov, en overmadrass og en hodepute. Disse ble fortalt å ha effekt på for eksempel dårlig blodsirkulasjon på grunn av diabetes, "musesyke" (smerter i fingre, albu, skuldre og nakke etter for lang bruk av datamaskin) og menssmerter. Blant annet et produkt for håndleddet til bruk for "musesyke" ble nevnt å kurere dette problemet, fremskaffet etter lengre tids arbeid bak en datamaskin i 10 til 12 timers økter. Det ble overhodet ikke nevnt at det å arbeide 10-12 timer foran en datamaskin er noe en ikke bør gjøre i utgangspunktet. Jeg kommer tilbake til mer om magnetterapi senere.

Langbølget infrarød teknologi

Det ble også fremvist produkter som hadde "langbølget infrarød teknologi". Om teknologien fungerer slik Nikken påstår er jeg ikke videre overbevist om. Det snakkes gjerne om "utviklet av NASA", men det henvises ikke til noe mer informasjon fra NASA om dette. Søk etter svar på web resulterer for det meste i informasjon omkring bruken av "far infrared technology" i astronomien. Inntil videre anser jeg denne teknologien for å være et fancy navn satt sammen av noen begreper som skal imponere menigmann, men uten særlig mye forankring i dokumentasjon eller vitenskap.

Et eksempel på teknologien var en plate med et belegg som benyttet denne teknologien. Platen ble lagt oppå hånden til en i publikum hvorpå en isbit ble lagt på platen. Det faktum at isbiten smeltet raskere enn en isbit som lå på en skål ved siden av ble forklart med bakgrunn i teknologien. En annen naturlig forklaring er at platen leder energi (i form av varme) fra håndflaten og opp til flaten der isbiten ligger. Det medfører naturligvis at isbiten smelter fortere, den tilføres jo mer energi.

Inntil videre har jeg til gode å se noen forklaringer på hvordan denne "langbølgede infrarøde teknologien" er konstruert, og hvordan den fungerer.

Mer om Nikken og magnetterapi

Jeg forlot arrangementet før det kom inn på den økonomiske delen, den er for meg helt uinteressant ettersom jeg som sagt er motstander av systemet. I stedet dro jeg hjem og fortsatte letingen etter mer informasjon om Nikken og deres produkter. Presentasjoner hvor de som selger noe sier "vi kan ikke bevise at det fungerer, men det fungerer" og mener det kan kurere både det ene og det andre provoserer meg. Firmaets representanter er svært klar over at det de selger ikke er godkjent solgt som medisinske produkter, men de bryr seg samtidig egentlig ikke så mye om holdbarheten av påstandene de kommer med. Blant annet kan det ikke reklameres for Nikkens produkter i Norge, men en blant publikum på presentasjonen kommenterte at flere distributører i Norge reklamerte for produktene på web. Hun som holdt presentasjonen virket ikke særlig bekymret over dette, og ga ingen indikasjon på at hun gjerne ville vite mer slik at dette kunne fikses.

I all hovedsak lette jeg etter grunnleggende informasjon:

Har Nikken informasjon tilgjengelig om effekten av magnetterapi eller mer håndfast informasjon om teknologien bak produktene deres?

Det korte svaret på spørsmålet er: nei [NIKKEN.COM] Det lange svaret er "noe informasjon er tilgjengelig, men ikke på Nikkens websider". I stedet må en over på sidene for Nikkens distributører, 5pillars.com [5PILLARS] hvor det ligger linker til dokumenter som omtaler forskningsresultater. Det som overrasker meg med dette er at den informasjonen som er tilgjengelig ikke er å finne direkte fra Nikkens egne websider, og at forskningsresultatene ofte ikke er basert seg på effekten av produktene men i stedet er små tester av spesielle effekter eller av konkurrenters produkter.

Effekten av magnetterapi

Ved søk på Google Groups [GOOGLE] etter informasjon om Nikken kommer man borti diskusjoner om effekten av produktene. Sjelden har jeg sett noen av distributørene henvise til konkrete dokumenter, i stedet mener de at det er gjort studier på dette. I ett tilfelle ble en undersøkelse ved Baylor School of Medicine og en undersøkelse ved University of New York nevnt, men det var opptil motparten å finne denne informasjonen selv.

Jeg har lett en god del etter fakta omkring effekten av magnetterapi. En av de første ressursene jeg fant var Magnet Therapy hos About.com [ABOUT.COM] hvor det gis linker videre til mer informasjon. Der fant jeg konklusjoner utfra begge de nevnte studiene i noen av dokumentene, og trenden er ganske klar: det er ikke foretatt nok undersøkelser til å konkludere med en klar effekt eller mangel på en klar effekt. Noen pasienter føler seg bedre etter behandling med magneter, men samtidig føler noen pasienter som fikk placebo seg også bedre. De fleste konkluderer altså med at det må flere undersøkelser til. Studiet ved Baylor School of Medicine var også et pilot-studie og ønsket å finne ut hvorvidt det ville være hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøkelser.

I andre undersøkelser har konklusjonene vært både positive og negative. Et annet firma med magnetprodukter, Bioflex, har fire positive rapporter liggende tilgjengelig på deres hjemmeside. [BIOFLEX] En av disse er den før nevnte undersøkelsen ved Baylor School of Medicine. Med litt leting finner en også negative rapporter, to eksempler er:

"Evaluation of magnetic foil and PPT Insoles in the treatment of heel pain" (MA Caselli, N Clark, S Lazarus, Z Velez and L Venegas, Department of Orthopedic Sciences, New York College of Podiatric Medicine, NY, USA)
Konklusjon: "The magnetic foil offered no advantage over the plain insole."
"Bipolar Permanent Magnets for the Treatment of Chronic Low Back Pain" (Edward A. Collacott, MD; John T. Zimmermann, PhD; Donald W. White, PT; Joseph P. Rindone, PharmD)
Konklusjon: "Application of 1 variety of permanent magnet had no effect on our small group of subjects with chronic low back pain."

Disse rapportene er ikke linket direkte fra for eksempel 5pillars.com [5PILLARS], men kan finnes via et søk på PubMed/Medline, som det gis link til.

Jeg må få gjenta at jeg er overrasket over at det ikke gis informasjon direkte fra Nikken selv, eller at det er lett å finne informasjon som baserer seg på undersøkelser gjort av uavhengige forskere etter initiativ fra Nikken. Som tidligere nevnt er Nikken en 25 år gammel bedrift og de burde ha klart å fremlegge store mengder konkret informasjon i løpet av såpass lang tid.

Vitnesbyrd

Vitnesbyrd er mye brukt av Nikkens distributører for å bekrefte produktenes effekt. Dette er noe jeg også har sett blitt benyttet i markedsføring av et annet produkt basert på magnetisme [ECOFLOW]. Under presentasjonen jeg var med på fortalte flere av de som var tilstede om deres gode erfaringer med produktene. Det kommer ikke som noen overraskelse, det er jo snakk om "god reklame".

Enkelte ting ved disse vitnesbyrdene unnlater Nikken naturligvis å påpeke. De vil aldri trekke frem eksempler hvor produktene ikke har fungert. I stedet tar de frem positive opplevelser og mener å se en klar sammenheng mellom et konkret sykdomstilfelle og produktets effekt på dette. For dem er det helt utenkelig at det kan være andre årsaker til en forbedring av en pasients tilstand. Det er med andre ord aldri snakk om noen vitenskapelige undersøkelser hvor det brukes et stort utvalg, kontrollgrupper og hvor bakgrunnen til pasientene er godt kjent. Pasientene beskrives enkelt ("han hadde musesyke") og det konkluderes på samme enkle måte ("produkt X førte til at han ble bra").

Vitnesbyrdene er et trekk Nikken deler med en annen gruppe mennesker: religiøse. Der hentes også frem vitnesbyrdene for å fortelle om de flotte opplevelsene med religionen, se for eksempel Evangeliesenteret TV. Det er ganske naturlig at Nikken ønsker å bruke vitnesbyrd i markedsføringen ettersom alle vitnesbyrd konsentrerer seg om den positive siden. Forskningsresultatene er som nevnt ikke like enige i hvorvidt magnetterapi fungerer, og ville derfor sådd tvil i kundens sinn.

Miljøet blant distributørene

Mailinglister

Det mest interessante jeg kom over da jeg lette etter informasjon var en mailingliste for Nikkens distributører [NIDIST]. I motsetning til to andre [NICLOSED] mailinglister viste denne seg å være åpen for allmenheten, og jeg kunne i ro og mak lese distributørenes kommentarer om det ene og det andre. Det som slo meg etterhvert som jeg leste var mangelen på utveksling av informasjon. I stedet ble det gjerne henvist til å ta kontakt med sin nærmeste overordnede, eller videre oppover, dvs "go upline". For meg som er vant til forholdsvis fri flyt av informasjon på tvers av hierarkiske linjer kom den formaliserte kommandolinje-tankengangen som en overraskelse.

Mailinglisten hadde den samme holdningen til henvisninger som jeg hadde sett andre steder, de glimret med sitt fravær. En skulle trodd at en gjeng distributører visste hvor informasjonen befinner seg hen og kan lede nykommere dit, men det skjer altså ikke. Jeg la merke til ett tilfelle hvor informasjon ble utvekslet, en annen distributør videresendte flere vitnesbyrd som et vedlegg. Ett annet tilfelle som jeg stusset over var da en av deltagerne på listen påstod at det er umulig å få en skeptiker til å endre oppfatning [MSG49], i stedet skulle fokus ligge på å hjelpe: "...who has time to debate when we know that these products are really helping people?" Selv ikke distributørene, de som faktisk møter kundene, har den kunnskapen og informasjonen som er nødvendig for å føre en diskusjon med en som er skeptisk til det som selges. Holdningen ser altså ut til å være: dersom du ikke tror på historien og vitnesbyrdene vil vi ikke snakke med deg.

Det siste jeg la merke til med denne mailinglisten var hvordan de reagerte da en som utgir seg for å være en erfaren distributør kommer inn med kritiske meldinger omkring Nikken [MSG281]. En av kommentarene er "Maybe time for Silver Training again?" [MSG290] Det kan lede en til å tro at Nikken løser "problemet" med kritiske distributører ved å sende de på skolen så de kan mates med den rette læren igjen. Mangelen på kritiske kommentarer fra andre distributører omkring oppførselen og uttalelsene til enkelte er mildt sagt overraskende. Det stilles få spørsmål og resultatet er, ikke overraskende, få svar.

Andre erfaringer

Jeg har i tiden etter presentasjonen vært i kontakt med flere distributører for Nikkens produkter. Sjelden har det vært snakk om langvarig kontakt da jeg åpenbart ikke fremstår som et menneske de ønsker å ha kontakt med (ref sitatet om å diskutere med skeptikere). Sålangt har jeg kun hatt én lengre diskusjon omkring det jeg har skrevet og den hadde ikke noe positivt resultat. De distributørene jeg har vært i kontakt med har med kun ett unntak vært udelt negative til det jeg har skrevet. Mine svar på deres henvendelser via epost gir ikke svar tilbake.

Konklusjoner

Hvorvidt magnetiske produkter av den typen Nikken selger har noen effekt kan ingen hverken bekrefte eller avkrefte. Dette til tross for at Nikken er et 25 år gammelt firma. Studier har blitt gjennomført, men de har ikke vært store nok i omfang til at konklusjoner kan trekkes. Vitnesbyrd trekkes gjerne frem for å bekrefte effekten, men disse er ikke pålitelige. "Langbølget Infrarød Teknologi" er enn så lenge en udokumentert bruk av et begrep fra et annet fagfelt.

Nikkens markedsføring beveger seg i en gråsone. Effekten av produktene kan som sagt ikke dokumenteres, selv om de gjerne vil påstå det motsatte. Påstandene om en klar effekt er dermed dårlig begrunnet, og påstandene om effekt på endel lidelser er definitivt tvilsomme. Nikken sier selv at de ikke kan reklamere for produktene i Norge ettersom de ikke er medisinsk testet. De burde derfor begrense bruken av påstander om klar effekt på lidelser for på den måten holde seg klart unna å drive villedende markedsføring.

Måten distributørene argumenterer for produktene følger i Nikkens fotspor. Sjelden vises det til håndfast dokumentasjon, i stedet trekkes det frem vitnesbyrd slik firmaet ellers gjør det. Oppførselen kan derfor sammenlignes med nyfrelste religiøse: "vi kan ikke bevise at Gud finnes, men han finnes!" (se likheten med "vi kan ikke bevise at det fungerer, men det fungerer") Det er også overraskende lite informasjon som utveksles på tvers av hierarkilinjer mellom distributørene, i stedet anmodes det om kontakt i vertikale linjer opp & ned i hierarkiet.

Videre studier

Referansene er et naturlig utgangspunkt for å lese mer om Nikken og teknologiene. I tillegg har jeg noen flere temaer som kan være interessante. Skulle du ha nyttig informasjon om dette og ønsker at jeg skal ta det med her er du naturligvis velkommen til å kontakte meg. Følgende temaer har jeg notert:

Informasjon om Far Infrared Technology

Hva er egentlig dette? Lite informasjon finnes tilgjengelig via søk med Google, hvis en da ser bort fra all informasjon fra astronomien. Gode forklaringer, figurer og lignende kunne vært hjelpelig.

Patenter

Nikken hevder å ha flere patenter på teknologien sin. Et søk på US Patent & Trademark Office [USPTO] ga ihvertfall ett treff; patent #5,304,111 [PATENT]. Dette patentet referer videre til eldre patenter. Undersøkelser av dette pantet samt de refererte patentene bør kunne gi interessant informasjon.

5pillars.com

Nikken (og/eller Nikkens distributører) har et større antall websider under domentet 5pillars.com [5PILLARS]. Både det domenet samt nikken.com eies av Nikken [WHOIS]. Her ser det ut til å være mye informasjon tilgjengelig, men den er naturligvis sett med øynene til Nikken og deres distributører. Noe av informasjonen kan jo være nyttig.

Søksmål

Amway saksøkte Nikken, og Nikken svarte med å saksøke Amway [AMWAY]. Begge søksmålene er relatert til patenter. Saksdokumenter eller lignende ville vært interessant.

Et annet firma som drev markedsføring av magnetiske produkter ble gitt en bot på USD30.000 for feilaktig markedsføring. Igjen er saksdokumenter eller artikler interessant (jeg har sett ihvertfall én artikkel og vil referere til den når jeg finner den igjen).

Quackwatch.com

For et litt annet syn på magnetterapi, sjekk Quackwatch.com [QUACKWATCH]

Referanser

[NIKKEN.COM]
Nikkens egne websider: http://www.nikken.com/
[FORBRUKER]
Forbrukerrådet hadde flere artikler tilgjengelig. To av dem, "Nettverkssalg - skjult agenda" og "Nettverkssalg i gråsone" er ikke lenger tilgjengelig på web. Pyramidesalg: Tenk før du handler!, referert tidligere er tilgjengelig fra Forbrukerportalen.
[GOOGLE]
Søkbart arkiv for postinger til Usenet: http://groups.google.com/
[ABOUT.COM]
About.coms seksjon Magnet Therapy
[ECOFLOW]
Har en samling presseklipp liggende på web.
[NIDIST]
Gruppen nikken-independent-distributor på Yahoo! Groups
[NICLOSED]
Gruppene gomagnetic og humansbeingmore på Yahoo! Groups
[MSG49]
Melding #49 i gruppen nikken-indipendent-distributor
[MSG281]
Melding #281 i gruppen nikken-indipendent-distributor
[MSG290]
Melding #290 i gruppen nikken-independent-distributor
[USPTO]
US Patent & Trademark Office, http://www.uspto.gov
[PATENT]
US Patent #5,304,111 hos uspto.gov
[5PILLARS]
Websider tilgjengelig på domenet http://www.5pillars.com/
[WHOIS]
Whois-informasjon fra VeriSign for domenene nikken.com og 5pillars.com
[AMWAY]
Artikkelen Nikken Asks Court to Invalidate Amway Patents
[QUACKWATCH]
Artikkelen Magnet Therapy
[BIOFLEX]
Bioflex' hjemmeside http://www.bioflexmagnets.com/

Endringer

2003-05-03
Lagt inn informasjon om kategorien og arkivet i bloggen.
2002-06-26
Skrevet om deler av teksten i henhold til de erfaringer jeg har gjort meg gjennom det siste halve året. Sjekket alle linker og fjernet/endret de som ikke lenger var tilgjengelige. Lagt ut en oversatt versjon på engelsk.
2001-11-06
Lagt inn linken hjem samt en ny referanse til Forbrukerrådet.
2001-10-16
v0.9.1: Rettet noen skrivefeil, lagt til referanse til Forbrukerombudet, skrevet om konklusjonen, skrevet om "Videre studier", lagt inn linker til alle referanser samt stilsatt dokumentet.
2001-10-15
v0.9 lagt ut

[ Hjem ]
Last modified 2003-05-03 23:16