English text

ERS-2 SAR bilde av Jan Mayen

Satellittbilde av Jan Mayen
Takk til Tromsø Satellitt Stasjon for at jeg fikk bruke dette bildet

Bildet er et redusert ERS-2 SAR lav-oppløselig bilde av Jan Mayen fra 7. januar 1997. Oppløsningen er 100 meter.(SAR=Synthetic Aperture Radar). Her kan du også gå til ESA - Den europeiske romfartsorganisasjonen, eller kanskje du har lyst til å besøke til Alaska SAR Facility - satellitt stasjonen i Alaska med mange bilder fra nordområdene.

Tilbake til startsiden      Tilbake til bilde-linksiden      Tilbake til klikkbart kart