Osterøy I.L.

Friidrett

Osterøy IL  E-post Osterøysport vidsimm@online.no 

images/NORDEA-1.JPG

Hovedsponsor for Osterøy I.L.

 

Datoar i 2006  8.4.  20.5.  22.7.   26.8.   og 14.10.

 

DUGNAD Bergen Travpark   Travpark dugnad når det er Rikstoto

Statistikk lenge nede på denne sida

Vaktliste 2007 kjem ?

 

Vaktliste 2006

lørdag 8.4.2006

frammøte 1130

lørdag 20.5.2006

frammøte 1130

lørdag 22.7.2006

frammøte 1130

lørdag 26.8.2006

frammøte 1130

lørdag 14.10.2006

frammøte 1130

Vidar Simmenes
Liv Simmenes
Kari Elvik
Idar Elvik
Bernt J. Flæsland
Solveig Flæsland
Bjarne Langhelle

Geir Kleppe
Liv Simmenes
Signe Hannisdal
Harald Løtveit
Siri Kleppe
Geir-Atle Mjelde
Frode Langhelle

Vidar Simmenes
Randi Kleppe

Geir Kleppe
Liv Simmenes
Torbjørn Simmenes
Arne Reigstad
Sigbjørn Reigstad

Randi Kleppe
Terje Simmenes
Bjarte Lohne
John Bernes
Rita Lampe
Ole Johannes Mjøs

Karl J Reigstad

Geir Kleppe
Liv Simmenes
Kristoffer Reigstad
Bjarte Vik
Eli Simmenes
Espen N Mjøs
Arne Mjelde

 

14.10.2006 Arne Mjelde blomst for si 50. vakt.

Vaktliste 2005

lørdag 2.4.2005

frammøte 1130

lørdag 21.5.2005

frammøte 1130

lørdag 23.7.2005

frammøte 1130

lørdag 27.8.2005

frammøte 1130

lørdag 15.10.2005

frammøte 1130

Geir Kleppe,
Ingrid Kleppe,
Signe Hannisdal, Harald Løtveit,
Siri Kleppe,
Kari Elvik,
Idar Elvik.

Vidar Simmenes,
Liv Simmenes,
Sigbjørn Reigstad
Arne Reigstad,
Inge J Reigstad,
Frode Langhelle, Bjarne Langhelle.

Randi Kleppe,
Geir Kleppe,
Karl J Reigstad
Solveig Flæsland,
Arne Mjelde,
Geir A Mjelde
Bernt J Flæsland

Vidar Simmenes,
Liv Simmenes,

John Bernes,

Christian Lampe,

Ole J Mjøs.

Randi Kleppe,
Geir Kleppe,

Kristoffer Reigstad,
Bjarte Vik,
Eli Simmenes,
Terje Simmenes,

Eirik L Rongved

 

Vaktliste 2004

 

lørdag 7.2.2004

frammøte 1130

lørdag 22.5.2004

frammøte 1130

lørdag 28.8.2004

frammøte 1130

lørdag 2.10..2004

frammøte 1130

lørdag 6.11.2004

frammøte 1130

Vidar Simmenes

Liv Simmenes

Elin Simmenes

Signe Hannisdal

Harald Løtveit

Sigbjørn Reigstad

Arne Reigstad

Randi Kleppe

Geir Kleppe

Kari Elvik

Idar Elvik

Ole Johannes Mjøs

Geir Atle Mjelde

Siri Kleppe

Vidar Simmenes

Liv Simmenes

Sigbjørn  Reigstad

Kristoffer Reigstad

Eystein Markmanrud

John Bernes

Elin Simmenes

Randi Kleppe

Geir Kleppe

Siri Kleppe

Bernt Johan Flæsland

Solveig Flæsland

Christian Lampe

Bjarte Lohne

Vidar Simmenes

Liv Simmenes

Elin Simmenes

Bjarte Vik

Frode Langhelle

Kristoffer Reigstad

Petter Henning Sæbø

 

 

Vaktliste 2003

 

lørdag 22.3.2003

lørdag 19.7.2003

lørdag 16.8.2003

lørdag 11.10.2003

frammøte 1130

lørdag 1.11.2003

frammøte 1130

Randi Kleppe

Vidar Simmenes

Torbjørn Simmenes

Signe Hannisdal

Harald Løtveit

Sigbjørn Reigstad

Arne Reigstad

Vidar Simmenes

Liv Simmenes

Elin Simmenes

Torbjørn Simmenes

Bjarte Vik

Inge J Reigstad

Sissel Reigstad

Bjørnar Kallekleiv

Geir Kleppe

Randi Kleppe

Kari Elvik

Idar Elvik

Frode Langhelle

Ingrid Kleppe

Geir Atle Mjelde

Vidar Simmenes

Ole J Mjøs

Bjarte Lohne

Kristoffer Reigstad

Elin Simmenes

Christian Lampe

John Bernes

Randi Kleppe

Geir Kleppe

Karl J Reigstad

Petter H Sæbø

Eystein Markmanrud

Bernt J Flæsland

Solveig Flæsland

 

 

19. juli 2003. Elin Simmenes, Sissel Reigstad og Liv Simmenes.

 

28.8.2004. Kristoffer Reigstad på si 42. travvakt. Etter vakta deltok han i pølseetameisterskapet og vart nr. 3 med 13 pølser. I 2003 vart han nr. 2, men er nøgd med nok ein plass på pallen.

 

 

Dei vaktene som skal dekkast er:

 

2 bilettseljarar/vakt i  hovedporten.

2 Parkeringsvakter  øvre parkeringsvakt

2 Parkeringsvakter ”drive in”

1 forefallande

 

Det kan være kaldt å stå ute på travparken.  Det er difor viktig å vera godt kledd etter vær og føreforhold.

 

GOD VAKT OG TAKK FOR INNSATSEN !!!

Helsing  Osterøy I.L. Friidrettsgruppa  Økonominemnda  

 

"Inngangsporten" til travparken er flytta til krysset ved nedkjøringa til Bergen Camping.

Osterøy I.L. Friidrettsgruppa. DUGNAD Bergen Travpark    Vaktsoppsett Randi Kleppe tlf. 56394145. Travparkstatistikk: Vidar Simmenes tlf.56394295p   Første vakt på travparken var 23.1.92. Friidrettsgruppa  takkar alle for innsatsen og håpar på like stor velvilje både frå gamle og nye vakter i tida som kjem. 

internettadresse:    Osterøy IL hovedside

Karl J Reigstad og Vidar Simmenes i dugnad på Travparken

 

 

1.3.2001.  Randi Kleppe dugnadsvakt nr. 100 på Bergen Travpark.  

11.4.2002. Vidar Simmenes dugnadsvakt nr. 100 på Bergen Travpark

Siste travvakt 26.12.2002.  Frå venstre: Torbjørn Simmenes, Brit-Helen Langeland, 

Terje Simmenes og Bjarte Lohne. (I tillegg fotografen Vidar Simmenes)

 

 

 

 

Vaktstatistikk pr. 14.10.2006.2006

Osterøy Friidrett  2517 vakter fordelt på 120 personer i perioden 23.1.1992 til  14.10.2006

Osterøy Janitjar     246 vakter fordelt på   40 personer i perioden 1.9.97 til 19.12.2002

 

 

Osterøy I.L./Friidrett

 

132

Randi Kleppe

  121

Vidar Simmenes

94

Liv Simmenes

90

Johannes Loftås

87

Signe Hannisdal

88

Geir Kleppe

73

Idar Elvik

71

Harald Løtveit

69

Kari Elvik

69

Karl J Reigstad

68

John Bernes

66

Noralv Greve

58

Bjarte Lohne

56

Ingunn Rongved

55

Kari Stamnes

55

Geir Atle Mjelde

53

Inge J Reigstad

50

Arne Mjelde

45

Tordis Hannisdal

45

Kristoffer Reigstad

42

Gunnar Strømsnes

40

Ingemar Valestrand

37

Håkon Aasheim

37

Sigbjørn Reigstad

36

Kjetil Tufta

35

Bjarte Vik

31

Magne Vetlejord

28

Kjetil Loftås

28

Frode Langhelle

27

Helga Reigstad

25

Lillian H Reigstad

24

Eystein Markmanrud

24

Stein Ove Hagenes

23

Kirsten Borge

23

Petter H Sæbø

22

Inger Aasheim

22

Mette Mo

20

Grete Brandsdal

20

Kari Hannisdal

20

Marit I Reigstad

20

Åshild Rolland

20

Arne Reigstad

20

Torbjørn Simmenes

19

Tore Solberg

18

Ingrid Kleppe

18

Rune Refsnes

17

Rolf Skaar

15

Eirik R Aasheim

15

Jan Inge Wold

15

Mats E Elvik

14

Astrid E Waring

13

Rune Strømsnes

13

Bjarne Langhelle

12

Grete Skaar

12

Terje Simmenes

11

Dag R Aasheim

11

Marit Kleppe

11

Bernt J Flæsland

10

Kjetil Mjelde

10

Leiv Mjelde

10

Sissel Reigstad

9

Elin Simmenes

9

Jørgen Ommedal

9

Tormod Reigstad

9

Christian Lampe

8

Hjørdis Aasheim

7

Solveig Simmenes

7

Rita Lampe

7

Ole J Mjøs

6

Anette Bru

6

Berta Seime

6

Ellinor Langhelle

6

Sidsel B Flesland

5

Bjarne Bergheim

5

Britt Lohne Tufta

5

Jan R Solberg

5

Tanja Tysse

5

Siri M Kleppe

5

Solveig Flæsland

4

Elna Haugen

4

Gunn Bergheim

4

Marianne Kalleklev

4

Morten Aadland

4

Ole A Reigstad

4

Randi Loftås

4

Roger Trefall

4

Åse B Rolland

3

Alexander Ferreira

3

Arve J Kalleklev

3

Espen Tønjum

3

Magnus Borge

3

Tom Gønås

3

Åge Nordås

2

Helge O Rolland

2

Helge Tepstad

2

Morten Skaar

2

Reidar Birkeland

2

Stian Lampe

2

Unni Kvernhusvik

2

Åshild Rød

2

Eli Simmenes

1

Ann Chr Reigstad

1

Arild Hjellvik

1

Bjørnar Kallekleiv

1

Brita Loftås

1

Brit-Helen Langeland

1

Frode Bergheim

1

Harald Vevle

1

Håvard Reigstad

1

Irene Stokke

1

Jan Stokke

1

Jane Tønjum

1

Laura Reigstad

1

Nils Nonås

1

Raila Nonås

1

Svein Refsnes

1

Svein Tepstad

1

Trine Skår

1

Eirik L Rongved

1

Espen N Mjøs

 

 

Osterøy Janitjar

15

Grete Olsnes

15

Rolv Vevle

15

Gro Elvik

15

Åge Slettebakken

14

Sigve Brakvatne

13

Kåre Brekke

13

Marit Hovden

13

Viktor Kolstad

11

Magnus Borge

10

Geir Kollvangsnes

10

Jorunn Gjerstad

10

Bodil Solberg

9

Åse Vevle

8

Ola Kjenstad

8

Øyvind Hannisdal

7

Mons Hauge

6

Bjarte Hannisdal

6

Henry Hannisdal

6

Yngve Hauge

5

Gunn Lohne

4

Elin Vevle

3

Oddvar Brekke

3

Arvid Myking

3

Jane Tønjum

3

Silje Nordås

2

Anita Lohne

2

Renate Svensson

2

Synnøve Fjellskålnes

2

Sissel Berge

2

Bodil Vedå

2

Kristine Nyheim

1

Fredrik Christiansen

1

Gro Hauge

1

Renate Skår

1

Kari Hannisdal

1

Randi Brekke

1

Reidun Lohne

1

Terje R Andersen

1

Terje Solberg

1

Trine Ågotnes