OBSer (Ofte Besvarte Spørsmål) fra Newsinformantene: Andre news-relaterte prosjekter undertegnede er involvert i:
Et sett med OBSer utviklet for hele no-hierarkiet:
OBS/FAQ: En innføring i no.* (tekstversjon)
En innføring i hva news er og hvordan ting fungerer i de norske diskusjonsgruppene.
OBS/FAQ: Annonsering i no.* (tekstversjon)
Hvordan man skal og ikke skal oppføre seg hvis man ønsker å bruke no.* til annonsering.
OBS/FAQ: Netikette i no.* (tekstversjon)
Noen grunnleggende regler for skikk og bruk på norske diskusjonsgrupper.
OBS/FAQ: Ordliste (tekstversjon)
En liste over vanlige ord og uttrykk du kan støte på i norske diskusjonsgrupper.
OBS/FAQ: Quoting (tekstversjon)
Noen gode tips om hvordan du best siterer andre når du svarer på en artikkel.
FAQ: What is quoting (tekstversjon)
Engelsk versjon.
OBS/FAQ: Emotikoner (tekstversjon)
En liste over vanlige og uvanlige smileyer :-)
Newsinformantene var:
Jan Ingvoldstad, Arve Løken, Lars Syrstad og undertegnede.
OBS/FAQ: Oppsett av newsreadere
En gjennomgang av de vanligste newsreaderne og hvordan man setter opp disse for å unngå å plage sine omgivelser. Prosjektet administreres av undertegnede, mens andre nettbrukere bidrar med den faktiske informasjonen.
Kryssposting og futting - do's and dont's
Informasjon om hva kryssposting er, hvordan man bør gjøre det, samt hvordan man kryssposter og setter Followup-To i de vanligste newsreaderne.
Trafikkstatistikk pr kvartal for no.*
Statistikk over no.* - hvilke grupper brukes mest, hvilke newsreadere er mest populære, hvordan poster folk, med mere.
Andre statistikker for no.*
News i media
En oversikt over hvordan de største norske trykte og digitale massemediene dekker news.
Vidars newsbildearkiv
Bilder fra ulike news-treff.
Hvordan sette opp Agent 1.8
En komplett oversikt over hvordan man setter opp Agent for optimal glede i newslesingen.
Hvorfor spamblock er en uting
En "rant" om uskikken med å dytte inn ulike spamsperrer i mailadressen sin når man poster på news.
Kampen mot SV:-problemet
Mere informasjon om hvordan den norske versjonen av Outlook Express forpester norske diskusjonsgrupper, og hva jeg (med flere) prøver å gjøre med det.
OBS/FAQ for no.velkommen (tekstversjon)
En OBS skrevet for gruppen no.velkommen.
NB! Denne gruppa er nå nedlagt.
Andre sider relatert til news i Norge:
[USENET Norge] USENET Norge
USENET Norges websider inneholder en liste over alle OBSer i no-hierarkiet, samt informasjon om hvordan det norske newshierarkiet administreres.
USENETs historie i Norge
Bjørn Hell Larsens framstilling av Usenets historie i Norge, fram til de første gruppene i no-hierarkiet ble opprettet.
Den Store Reorganiseringen
Historien om Den Store Reorganiseringen av no-hierarkiet i 1998/99.
Njuserne i all sin prakt
Arne Olav Augdals galleri over norske njusere.
Fra ARPANETT til internett, en utvikling sett med norske øyne
Pål Spillings historie om bakgrunnen for utviklingen av ARPANETT og veien fram til dagens modell, med vekt på den norske deltagelsen i prosessen.
USENET og sosialantropologi
"Kaos og orden på Usenet - en antropologisk analyse av elektronisk gruppekommunikasjon." - en hovedoppgave i sosialantropologi av Espen Munch.
USENET og sosiologi
"Elektroniske massemedia: opium for folket eller offentlighetens fugl Fønix." - en hovedoppgave i sosiologi av Thomas Sandvik.
no.alt.pludring som sosialt system
En mellomfagsoppgave i sosiologi om Usenet av Vegard A. Johansen.
norge - historien om et regionalt newshierarki
Historien bak opprettelsen av et eget hierarki for regionale grupper.
Grunner til å poste under fullt navn
En artikkel skrevet av Lasse G. Dahl.
Arve Løkens sider om Usenet i Norge
Med linker til en del interessante artikler om news og nettvett.
Andre sider relatert til news utenfor Norge:
Usenet II
net-hierarkiet - et alternativ til dagens Usenet.
"Usenet II is an attempt to create a structure where the traditional Usenet model of cooperation and trust can be made to work in the Internet of the 21st century."
Svenska Usenet Administrationen
Informasjon om det nye svenske newshierarkiet se.*.
Usenet.dk
Informasjon om det danske newshierarkiet dk.*.
USENET - all over Europe
En oversikt over hvordan de europeiske newshierarkiene er organisert og administrert.
Google Groups (tidligere Deja)
Les news på web, eller søk etter gamle artikler.
Jeremys Power Search
Et alternativt grensesnitt mot Google.
News internasjonalt
Flere linker om Internett og Usenets historie, samt newsrelaterte linker av annet slag.

Synspunkter eller bidrag kan mailes til undertegnede.
Synspunkter på OBSene kan frambringes i no.nettvett

© Vidar Andreassen
(Mail-address)