Skomakerfaget

Her er litt om mine ønsker og bakgrunnen for dem. Nederst er bilder av noe av det jeg har laget.

Bakgrunn

Som utøver av et av verdens eldste håndtverksfag synes jeg det vil være spennende å etablere meg på KJV. Med skomakerverksted plassert på et sted med så mye historie, vil det være naturlig å levendegjøre faget ved å demonstrere gamle teknikker og arbeidsredskap som har vært i bruk helt fra Hanseatertiden i Bergen, for ikke å si middelalder og oldtid. Det var her de første skomakersvenner slo seg sammen i eget laug på 1600 tallet etter å ha blitt opplært av tyske mestere. De gikk fra gård til gård med sin redskapskiste som inneholdt det de trengte for å håndsy sko. Læret hadde folk som regel skaffet tilveie selv.

Faget er nå i ferd med å dø ut. Det er for tiden færre lærlinger i faget enn på lenge og verksteder legges ned. Snart er det bare på ortopediske bedrifter at man kan finne noen som kan lage sko fra bunnen av med gamle bunningsmetoder, som f.eks.randsøm. Randsøm er på vei ut også her, fordi det blir for dyrt å lage.

Vi er nå kun en håndfull mennesker i Norge som utøver faget på en slik måte at metodene kan læres bort og videreføres til etterslekter. Og det haster å gjøre noe for å ta vare på faget. Også England, som er kjent for lange tradisjoner innen skoproduksjon, har nå skremmende få håndskomakere igjen. Likeså Finnland.

Min målsetting er å få ungdom interessert i faget.

Verkstedet

Verkstedet vil kunne inneholde en museumsdel. Skoleungdom vil være velkommen, for eksempel på utplassering i arbeidsuke eller på annet grunnlag. Jeg kan ta inn lærlinger som føres frem til svennebrev. Disse vil få lære betydelig mer enn hva læreplanen i Reform 94 krever, i likhet med hva som ligger i undervisningen på Skomakerlinjen ved Plusskolen i Gamle Fredrikstad. Skolen har vært et springbrett for ungdom som velger utdannelse innen ortopedi og også modellør\design linje som fremdeles finnes i England. Jeg var lærer ved skolen fra 1993 - 1998.

Artikler

Skomaker faget er variert og lar seg lett kombinere med for eksempel skinnsøm, trekking av enkle møbler og salmakeri. Jeg har tidligere laget skinnjakker, vester vesker, belter og sko. For tiden er bunadsko av gammel opprinnelse en artikkel det er meget stor etterspørsel etter.