Meløy Historielag har byttet server


Lagets logo

Vær snill å endre ditt bokmerke
www.denstillefjerding.org

LINK


    Det som er vittig med historien,
er at den faktisk har skjedd.
(Peter Bamm, 1879-1975)

Hovedansvarlig innhold, Unni Torsvik.
Tilrettelegging for Internett, Gunnar Langfjord.