TROMS Fylke

Fjell over 1500 meter i Troms fylke

Primærfaktor minst 100 m.

Koordinater etter WGS 84 (kart med blått rutenett).

Listen er utarbeidet av Jarle Nilsen.

Koordinater i kursiv er etter ED 50 (kart med sort rutenett).

Nr

Høyde

Navn Kartblad Koordinat Primærfaktor Kommune
1

1833

Jiehkkevarri Storfjord 561 071

1735

Lyngen (1) / Tromsø (1)
2

> 1720

Kveita (4) Storfjord 582 087

320

Lyngen (2)
3

1717

Njunis Altevatn 389 271

1300

Målselv (1)
4

> 1680

Fugledalsfjellet Lyngen 545 125

540

Tromsø (2)
5

1677

Kirkestinden Kirkesdalen 234 319

1020

Målselv (2)
6

1668

Holmbukttind Balsfjord 529 072

240

Tromsø (3)
7

1659

Rohkunborri Altevatn 328 057

1155

Bardu (1)
8

1656

Søndre Jiehkkevarri Storfjord 550 051

130

Tromsø (4)
9

1637

Njunis sørtopp Altevatn 397 261

110

Målselv (3)
10

1635

Maddagai´si Kirkesdalen 257 329

450

Målselv (4)
11

1632

Kistefjell Altevatn 427 099

975

Bardu (2)/ Målselv (5)
12

1616

Store Lakselvtind Balsfjord 503 001

840

Tromsø (5)
13

> 1600

Midtre Ballgesvarré (1) Storfjord 559 030

400

Lyngen (3) / Tromsø (6)
14

1596

Store Lenangstind Lyngen 646 338

1540

Lyngen (4)
15

1590

Rostafjellet Tamokdalen 456 605

1030

Balsfjord (1)/ Målselv (6)
16

1587

Vassdalsfjellet Signaldalen 584 659

775

Balsfjord (2)/ Storfjord (1)
17

> 1580

Nallangaisi Storfjord 548 998

700

Tromsø (7)
18

> 1580

Vestre Balggesvarri (2) Storfjord 538 020

140

Tromsø (8)
19

1569

Kjelelvtinden Salvasskardet 041 127

1010

Bardu (3)
20

1567

Store Durmålstind Lyngen 551 141

160

Tromsø (9)
21

1565

Imbodentind Balsfjord 511 999

100

Tromsø (10)
22

> 1560

Langdalstindane (Guhkesgaisa) Balsfjord 514 958

580

Tromsø (11)
23

> 1560

Platåtoppen Balsfjord 503 009

220

Tromsø (12)
24

> 1560

Østre Lenangstind Lyngen 653 339

130

Lyngen (5)
25

1560

Didnojiehkki Storfjord 662 851

1067

Storfjord (2)
26

1552

Mannfjellet Signaldalen 617 770

825

Storfjord (3)
27

1550

Ruov´doaivit Salvasskardet 051 085

200

Bardu (4)
28

1541

Markusfjellet Signaldalen 663 725

600

Storfjord (4)
29

> 1540

Store Jægervasstind Lyngen 629 330

400

Lyngen (6)
30

> 1540

Tomastind Balsfjord 498 995

170

Tromsø (13)
31

1538

Bredalsfjellet Lyngen 611 108

490

Lyngen (7)
32

1527

Lille Russetind (3) Tamokdalen 429 700

1268

Balsfjord (3)
33

1526

Gieb´mecåk´ka Salvasskardet 058 119

140

Bardu (5)
34

1523

Stuoragai´si Kirkesdalen 138 374

710

Bardu (6) /Målselv (7)
35

1522

Moskkugaisi Signaldalen 651 557

615

Målselv (8)
36

1521

Massiv NØ av Ruov´doaivit Salvasskardet 070 092

135

Bardu (7)
37

> 1520

Daltind Storfjord 627 023

480

Lyngen (8)
38

1517

Kistefjell sørtopp Altevatn 417 085

170

Bardu (8)
39

1516

Gaskacohkka Storfjord 589 999

285

Lyngen (9) / Storfjord (5)
40

1516

Massiv Ø av Lemmetfjellet Signaldalen 573 694

980

Balsfjord (4)
41

1514

Bjellogaisa Balsfjord 519 890

1055

Storfjord (6)
42

1512

Stortinden Lyngen 609 313

400

Lyngen (10)
43

1511

Vestre Steindalstinden Storfjord 572 970

520

Storfjord (7)
44

1507

Hestryggen Kirkesdalen 089 417

585

Målselv (9)
45

1505

Piggtind Balsfjord 464 864

511

Balsfjord (5)/ Storfjord (8)/ Tromsø (14)
46

1505

Snøhetta Bonnes 917 221

990

Bardu (9)
47

1505

Istind Lyngen 654 232

1120

Lyngen (11)
48

1504

Langfjelltind Dividalen 332 437

745

Målselv (10)
49

1504

Østre Steindalstind (5) Storfjord 576 969

100

Storfjord (9)
50

1503

Høglikka Rostadalen 544 461

880

Målselv (11)

Kommentarer til tabellen

(1) Ballgesvarré er på enkelte eldre kart oppgitt til å være 1622 meter.

(2) I listen er Vestre Ballgesvarré oppgitt til å være høyere enn 1580 meter. Dette kan imidlertid diskuteres. Fjellet er merket med 1553 meter på Storfjord kartet. Denne høyden er imidlertid ikke plassert på topp-punktet. Enkelte av kotene som er på toppen kan også være mellomkoter (10 meter og stiplet). Dersom dette er tilfeller er topp-punktet lavere enn 1580 meter. På Balsfjord-kartet (som grenser opp til topp-punktet er toppen markert som minst 1560 meter høy.

(3) Lille Russetind heter muligens Indre Russetind.

(4) Nordre Jiehkkevarré, som er over 1700 meter høy er ikke tatt med i listen. Grunnen til dette er at primærfaktoren antageligvis er mindre enn 100 meter. Eggen mellom Kveita og Nordre Jiehkkevarré er et eller annet sted mellom 1600 og 1620 meter. Toppen er forholdsvis flat, og siden diameteren på 1700 m koten på toppen ikke er mer enn 2 mm (100 m i terrenget) kan det ikke være mange meter over 1700 m toppen rager. Smaleste sted mellom 1600 m kotene på ryggen fra Kveita og nordover er litt bredere enn diameteren på 1700 m koten på toppen av Jiehkkevarré nord. Dersom primærfaktoren mot formodning er større enn 100 meter må toppen med i listen.

(5) Østre Steinsdalstind som er med i listen har også muligens en primærfaktor som er mindre enn 100 meter. Skaret mellom toppene er et eller annet sted mellom 1400 meter og 1420 meter. Toppen er 1504 meter. Det skal imidlertid godt gjøres at skardet mellom toppene går så dypt ned som 1404 m da det ganske bredt mellom 1400 m kotene.

©jarle nilsen®fjell i troms