GRUNNSTOFFENE

Kombinasjonsoppgave

Kombiner det som hører sammen ved å dra fra høyre mot venstre