Skorpionkvinnen..

SKORPIONKVINNEN

Blir begjært og fryktet. Den som fristes av lidenskap, søker mot denne kvinnen, vel vitende at det her bare er snakk om betingelsesløs hengivelse. Man leser ofte at Skorpionkvinnene er breddfulle av erotisk sanselighet. Det er bare delvis riktig, de er breddfulle av kjærlighets- og livsbegjær. Raffinert erotikk, utspekulert sanselighet og bevisste forførelseskunster kjenner disse kvinnene ikke til, selv om det selvsagt finnes unntagelser. Hundre prosent kvinne er riktigere. Skorpionkvinnene er nemlig parate til å gi seg lidenskapelig hen i kjærligheten, derfor blir de iblant så misunt av andre, kjøligere kvinner. Når de elsker, er det konsekvent og absolutt, selvsagt kobles forstanden ofte ut, og derfor kan de heller ikke operere med triks. Og Skorpionkvinnen vil ha mannen fullt og helt.  Nåde den mann som skuffer henne, det kan komme til å forfølge ham resten av livet. Elskende Skorpioner kan bli Hevnens gudinner i overført betydning. Derfor nøler mange menn i siste øyeblikk. Da raser riktignok Skorpionkvinnen, fordi elskeren er lunken, men mange menn gjør nok best i å ikke innlate seg på en slik elskovslek. For ordet elskovslek finnes egentlig ikke. Kjærligheten er for henne selve livsprøven. Og den mann som aksepterer dette helt fra begynnelsen av, vil også kunne oppleve den betingelsesløse lidenskap som mange menn bare drømmer om. Skorpionkvinnen hater halvhjertethet, hun kan også – merkelig nok – tilpasse seg en mer passiv mann, hvis han er følsom og høyt begavet. 

VENNSKAP

Vennskap er ofte skjult kjærlighet, kjærlighetsforbindelser som det enten ikke er blitt noe av eller gått i oppløsning. Skorpioner forbinder – i alle fall ubevisst – vennskap med kjærlighet, og ikke bare til det annet kjønn.  Det betyr bare at det følelsesmessige engasjement må være med, ellers går det ikke.

Skorpionkvinnen er slik, de elsker sine venninner uten at det har noe med erotisk intimitet å gjøre. Enkle, realistiske vennskap som bygger på fornuft eller felles minner, er ingen ting for disse menneskene. Klassefester eller firmafester betyr i alminnelighet lite for dem. Selv om de arbeider aldri så godt sammen med kollegene, utvikler det seg sjeldent et vennskap hvis ikke hjertet er med.

Det er en vesentlig grunn til at vennskap er relativt sjeldne, men til gjengjeld ubrytelige. Påkjenninger og skuffelser finnes det nok, men de blir taklet med hjertet og ikke med forstanden, det er det avgjørende. Et pålitelig, men overfladisk vennskap er heller ikke så mye verdt for en Skorpion, men hvis det gjelder alt eller intet – og det gjør det i Skorpionens tilfelle flere ganger i løpet av livet – da må vennskapet være bunnsolid så det kan tåle alt. Slik er det også, særlig fra Skorpionens side. De ofrer alt, fordi de er så engasjert.

Skorpionene har selvsagt også interessefelleskap med andre mennesker, men de ville aldri finne på å kalle dem venner. Hvis de sier til andre ”dette er min venn” eller ”får jeg presentere min venninne?” – så er det en ganske høy utmerkelse.

KARAKTER

Allerede som barn er de alvorligere enn lekekameratene, men også mer fryktløse og dumdristige. De kjenner angsten, men det er noen uhåndgripelig. I selve livet avskyr de feighet og smålåtenhet. Indre mot har de som regel nok av. ”Obsternasige” sier utenforstående. ”Revolusjonære” står det i stjernebøkene. Er det mange Skorpionbarn i samme klasse på en skole, vil nok ikke læreren få det så helt lett. Ikke bare på grunn av bråk og protester, men fordi disse menneskene allerede fra de er små stiller gjennomtrengende spørsmål. De skal alltid vite noe mer. Særlig når det gjelder religion og filosofi.

Svart humor ligger også for dem, alt som er grotesk og usannsynlig. Helt annerledes oppfører de seg i den frie natur. Det ligger ikke så rent lite skjult romantikk i dem. De liker å tyde sportegn og følge dyretråkk. De finner seg like bra til rette i stupende mørke som i en opplyst storby. De oppsøker gjerne en nattemørk skog etter at de har opplevd solnedgangen med frysninger på ryggen. Lyder langt inne i en ensom skog skremmer dem ikke. Nei, de føler seg fortrolige med mørket.

Det kan kanskje også forklare deres forkjærlighet for ballader og triste sanger. Slike viser kan lett gjøre dem sentimentale. Men de er flinke til å være alene, bare de føler at livet er riktig og fantastisk. De elsker grøssere, spøkelseshistorier og annen fantastisk litteratur.

De oppsøker kort og godt alle hemmeligheter, de vil vite alt helt nøyaktig, så det er slett ikke så rart at påfallende mange Skorpioner ønsker seg et mikroskop allerede mens de er små barn.