Denne siden om slektsforsking er fjernet fra internett.Siden ble opprettet 2005 og interessen for slektsforsking har økt voldsomt de siste år.

Da en slik side gjør at jeg får mange henvendelser som har vært hyggelig og til fordel for min egen slektsforsking har dette vært en nyttig erfaring.

Jeg ser det som vanlig høflighet å svare på henvendelser. Da den økte interessen for slektsforsking har økt voldsomt har jeg besluttet å fjerne sidene fra nettet, da jeg ikke har tid nok til å svare på alle henvendelsene på en ønsklig måte.

Jeg håper at mange har hatt nytte og glede av å besøke mine sider og vil takke for alle henvendelser og utveksling av slektsdata.

Ronny Hansen