Til informasjon
   

Nåværende hjemmeside blir forhåpentligvis fra nyttår erstattet av en klubbens

egen hjemmeside med adresse:

www.mslk.no   eller   http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65774

Nåværende hjemmeside har vært laget på privat basis og etter ønske fra klubbens

styre vil denne bli erstattet av en hjemmeside som kan oppdateres direkte av styret.

Håper dere har hatt glede av siden og ønsker den nye hjemmesiden lykke til.