VINDEREN HISTORIELAG's MEDLEMSBLADREGISTER:

ALLE TIDLIGERE BLAD KAN KJØPES VED HENVENDELSE TIL SEKRETÆREN -- pbache@online.no

 • Alle blad selges  til kr 25.- per stk ( untatt nr 26 til kr 50.-) og SKIBAKKE SPECIAL  til kr 40.- per stk
 •  I tillegg kommer de variable portoutgifter

 •  

   

  Register for årene 1992 til 2001: 1 - 4    eller    Nr 1 - 40

  1992/1: * Rolf Rasch-Eng: Den gamle eika i Holmenveien 77
  1           * Finn Holden: Holmenkollbanen gjennom «de deilige skovtragter» 1898
   HVIT  * Øyvind Gaukstad: Pioner i gamle Aker [sogneprest Otto Holmboe - Vinderen og Ris gård]

  1992/2: * Finn Holden: Holmenkolbanen - «å flytte på landet»
   2          * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
  HVIT   * Sigrid Solberg: Minner fra skoletiden på Slemdal skole
               * Øyvind Gaukstad: Rusletur i Voksenkoll-området
               * Finn Holden: Trivelige turer langs vann og vassdrag
               * Finn Holden: Lille Frøen

  1992/3: * Nils Jacob Tønnessen: Holmenkollen kapel
   3          * Sigrid Solberg: Mellom Ris og Slemdal
   HVIT  * Finn Holden: Holmenkolbanen en livsnerve
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Brev til redaksjonen [ bl.a. om Frøens-dammene ]
               * På gamle stier i Voksenkollen

  1992/4: * Finn Holden: Spredte glimt om julefeiring
   4          * Finn Holden: Holmenkollen skydsstation
  RØD    * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Sigrid Solberg: Minner fra Slemdal skole
               * Finn Holden: Medlemsmøte på Oslo Bymuseum
               * Elizabeth Skjelsvik: Tilleggsord om Samuel (Høysekken)

  1993/1: * Bjarne Mjaaland: Frognerseterskogene - skogsdrift, naturvern, idrett og friluftsliv fra Thomas Heftye til vår tid
   5          * Ernst Bjerknes: Skiløpning i marka i 80-årene
               * [O.M. Overn]: Skiløype over Riisjordet
               * Emil Smith: Disse fjerne år
               * Øyvind Gaukstad: Oppvekst i Marka
               * Finn Holden: Isblokker som kjøleskap
               * Årsmelding 1992
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Sigrid Solberg: Minner fra Slemdal I

  1993/2: * Tom V. Segalstad: Sogn grube - historikk
   6          * Wenche Helliksen: Trekk fra Oslos forhistorie
               * Ole Rojahn: Hvordan finner man fortidsminner?
               * Tove Eidsbø: Barndom på Vinderen Hovedgård
               * Ernst Bjerknes: Sognsvannsbekken
               * Årsmøtet 25. mars 1993 i Ris Storstue
               * Frederik F. Zimmer: Minner fra Slemdal skole III
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1993/3: * Nils Retterstøl: Gaustad - sykehus og gårdsbruk
   7          * Finn Holden: De første mennesker på Vinderen
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Øyvind Gaukstad: Gerda Ring

  1993/4: * Frederik F. Zimmer: Fra Holmenkollbanens barndom
   8          * Finn Holden: Aking som masseidrett i 1920-årene
               * Finn Holden: De eldste gårdene i Aker
               * Øyvind Gaukstad: Per Aabel
               * [FrederikF. Zimmer]: Holmenkoltrakten.Fremtidsbilleder - Et «Stor-Kristiania»
               * Sigrid Solberg: Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1994/1: * Finn Holden: Den mest nasjonale av alle norske idretter
   9          * Deltakere fra Vinderen bydel - vinterolympiadene 1936-1992
  BEIGE * Kr. A. Arnesen: Slalåmrenn på Ris 1933
               * Sigrid Solberg: Hannemor Gram i Garmisch 1936
               * Jakob Vaage: Holmenkollen som olympisk arena
               * Harald R. Maartmann: 5-mila i OL 1952
               * Bjarne Jensen: «Femti’en»
               * Glimt fra OL i Oslo 1952
               * John Jay: Olympisk tilbakeblikk
               * Finn Holden: Tryvannsåsen - «Norges Davos»
               * Einar Hellum: Aking - en vinteridrett for alle
               * Enevold F. Schrøder: «Akevitten» Heftyebakken
               * Vinderen Historielag - årsmelding for 1993
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1994/2: * Forsvarets fjellanlegg i Holmenkollen
  10         * Ernst Bjerknes: Småturer i Aker i 1870-80-årene
  BEIGE * Finn Holden: Om å flytte på landet ved århundreskiftet
               * Frederik F. Zimmer: Litt om Slemdal og Gråkammen
               * Margit (Kristiansen) Walker: Villaen uten spiker
               * Sigrid Solberg: Varelevering og andre tjenester
               * Anne-Wenche Ore: Hvordan Vettaliveien fikk navnet sitt
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1994/3: * Thomas Heftyes samling på Frognerseteren
  11         * Christine C. Heftye: En våken romantiker. Norges største finansmann i det 19. århundre
  BEIGE* Finn Holden: Osloherad 1000 - 1349
               * Finn Holden: Med Bugatti og Harley Davidson i Korketrekkeren
               * Anne-Wenche Ore: Dagligliv på Voksenlia rundt 1930
               * Finn Holden: Thaulow-tårnet på Volvat
  994/4: * Finn Holden: Svartedauen kommer til Osloherad (Aker)
  12         * Ole Rojahn: Oppsiktsvekkende funn i Oppegård
  BEIGE* Kristian F. Arnesen: Frøensvolden
               * N.n.:  Anno 1894 - Bystyret for 100 år siden
               * Ivar Ulvestad: Kan postkort fortelle lokalhistorie?
               * Bjarne Mjaaland: Mortenstua i Frogner skog
               * Ørnulf Hodne: Dåd uten risiko bringer ingen ære. Noen akeminner fra Korketrekkeren i 1950-årene
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1995/1: * Andre verdenskrig 1939-1945
  13         * Hans Olav Egede Larssen: 9. april 1940 på Frøen - en sjokkåpning
               * Finn Jespersen: «9. april kommer jeg aldri til å glemme» - Dagboksnotater
               * En beskjed kommer fram
               * Våre falne 1940-1945 I
               * Eva Lorentzen: Dagboksblader fra våren 1940
               * Inge Lorange Backer: Ris skole 1939-1945
               * Øyvind Gaukstad: Grimelund-møtene sommeren 1941
               * Jan Høeg: Kirkefronten
               * Årsmelding for 1994
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1995/2: * Anders Gofstad: Apalveien 20 - 9. april 1940
  14         * Våre falne 1940-1945 II
               * Finn Holden: Milorg D 13
               * Are Saastad: Motstandsgruppe på Gaustad
               * Gunnar Sønsteby: Episoder fra motstand under krigen
               * Finn Holden: Den illegale presse
               * JEA: Fra en illegalist’s liv på Vinderen under krigen
               * Slaget i Tryvannskleiva
               * Nazioppmøte i Hippodromen
               * Finn Holden: Likvidering for øynene på Vinderen-elever
               * Vandrevers
               * Georg Stabell: Skikretsens «jøssinger»
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1995/3: * Alf Refsum: Krigsdagbok 9. april - 11. mai 1940
  15         * Sigrid Solberg: Bjørn Rørholt fra Vettakollen
               * Lars Schage: Razzia mot «London-Nytt»
               * Finn Holden: Nasjonalsosialisme i Vestre Aker til1945
               * Jakob Vaage: I okkupasjonens mørke
               * Kristian Ottosen: Isidor
               * Jon Brænne: «Da kjellerveggene ble kunstverk»
               * Rolf Skoglund: Holmenkollbanen under krigen
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1995/4: * Inga M. (Biten) Refsum: Okkupasjonsdagbok fra Haakon den Godes vei
  16         * Finn Holden: Det rasjonerte samfunn 1940-45
               * Evelyn Borchsenius: Matauk under okkupasjonen
               * Anne-Wenche Ore: Matauk i åsen under krigen
               * I det daglige, hva savnet folk?
               * Noen matoppskrifter
               * Jan Høeg: Slemdal skole under krigen
               * Evelyn Borchsenius: Noen minner fra Slemdal skole under krigen
               * JEA: Dramatikk i Tennisveien under krigen
               * Oslo-pressen 8. mai 1945
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1996/1  * Jørgen Gjerdrum: Om Nordmarken
  17         * Vilhelm Haffner: Nordmarka i gammel tid
               * Jakob Vaage: Det første 50 km rennet i verden: 400 kroner i gull i premie
               * Ernst Bjerknes: Omkring den første 50 kilometeren i 1888
               * Frederik Zimmer: Skihytta «Rødkleiva» - dens tilblivelse og endeligt
               * Finn Holden: Trolovelse for 240 år siden. To menneskeskjebner
               * Øyvind Gaukstad: Ankerveien - Greveveien - Krokskogveien (bokanmeldelse)
               * Årsmelding 1995
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Det nye Rikshospitalet (oversiktstegning)

  1996/2: * Arne Dahlin: Barndom på Vinderen ved århundreskiftet
  18         * Geir Hvoslef: Minner fra Vinderentiden omkring 1920
               * Oddlaug Marstein : Barndom i Thaulows vei før krigen
               * Peer Chr. Mo: Speiderbevegelsen i Vestre Aker
               * Finn Holden: Speiderliv i 50 år - 2. Riis Speidergruppe 1945-95
               * Harriet Bjørne-Larssen: Hvor er dette på Slemdal?
               * Øyvind Gaukstad: Apotekgården på Vinderen
               * Evelyn Borchsenius: Villa Sole - nå Risvollen - og Høva
               * Bjarne Mjaaland: Utvikling av skogsdrift og friluftsliv i Oslomarka
               * Øyungsvisa
               * Bjarne Mjaaland: Bernhard Herre - lovpriste skogene rundt hovedstaden
               * Finn Holden: Nils Petter Thuesen: Oslo - seks historiske vandringer (bok-anmeldelse)
               * Årsmøte i Vinderen Historielag 18. mars 1996
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1996/3: * Finn Holden og Jan Høeg: Skolen i Vestre Aker, del 1
  19         * Arnfinn Stange: Roll og Ihlen privatskole
               * Finn Holden: St. Hanshaugen Ullevål - streiftog i bydelens nedre del (bok-anmeldelse)
               * Finn Holden: Oslo før Oslo (bokanmeldelse)
               * Stine Marie Berner: Oppvekst i Vinderen bydel
               * Bevilling til Vinderen apotek
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1996/4: * Finn Holden og Jan Høeg: Skolen i Vestre Aker, del 2 - tiden etter 1857
  20         * Hans Arisholm: Som ti-åring på Vinderen skole i 1925
               * Elizabeth Skjelsvik: Holmenkollen skole
               * Sigrid Solberg: Minner fra Slemdal skole
               * Anne-Wenche Ore: Slemdal skole 1934-41
               * Sigrid Solberg: Minner fra Riis gymnas
               * Kaia Beck Østberg: Trekk fra realskole og gymnas 1944-1950
               * Finn Holden: Gamlebyen Kirke 200 år (bokanmeldelse)

  1997/1: * Øyvind Gaukstad: Vinderen Historielag 5 år
  21         * Finn Holden: Vestre Aker før århundreskiftet
               * Finn Holden og Sigrid Solberg: Malere om Vinderen bydel
              * Finn Holden: Skjennungsstua gjennom 40 år
               * Øyvind Gaukstad: Årsmelding 1996
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
               * Rolf Rasch-Eng: Den gamle eika i Holmenveien 77

  1997/2: * Finn Holden: Seterdrift i Vestre Aker
  22         * Marka i det 21. århundre. En visjon for Oslomarkas framtid
               * Fritz von Dardel: Minnen från Heftye-villaen 21. nov. 1871
               * Thomas Wyller: Skoleminner fra Slemdal skole 1924-29
               * Referat fra årsmøtet i Vinderen Historielag 9. april 1997
               * Anne-Wenche Ore: Holmenveien 5
               * Vinderen Historielag gratulerer Sverre Fehn med Pritzker-prisen
               * Per Henrikk Bache: Sekretærens hjørne
               * Hvor er dette?

  1997/3: * Evelyn Borchsenius: Skådalen
  23         * Bjørn H. Gløersen: Vandring i Skådalen og gamle minner
               * Torbjørn Johan Sander: Skådalen off. skole for døve og «de fremmede» barna i miljøet
               * Tone Marie Olstad og Jon Brænne: Hvor er dette? - Havna allé 7
               * Finn Holden: Østre Gaustad og «Havnen» - utfyllende kommentar
               * Finn Holden: Vårvandring i Hansen-byen
               * Finn Holden: Slemdal skole 75 år - fritt fra NRK 1
               * Finn Holden: Geologiturer (bokanmeldelse)
               * Finn Holden: Historien om Norge (bokanmeldelse)
               * Finn Holden: Aker Sogneselskap 190 år
               * Hvor er dette? Hva var dette?
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1997/4: * Evelyn Borchsenius: Holmenkollen kapell
  24         * Ragnhild Klykken: Hvor er dette? Hva var dette? [Slemdalsveien 54]
               * Finn Holden: Frøen politistasjon og Vinderen politistasjon
               * Finn Holden: Skådalen-tur med Historielaget 21. september 1997
               * Finn Holden: Pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros (bokanmeldelser)
               * Bjarne Mjaaland: Skogsdrift, fløtning og sagbruksdrift i Maridalen
               * Sverre Thon: Guttedager på Lille Frøen
               * Finn Holden: Frognerbekken
               * Hvor er dette? Hvorfor er dette bygd?
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne
  11998/1: * Fredrik Charlo Borchsenius: Olavsborg - Gråkamveien 10 A
  25         * Finn Holden: Samferdsel i bydelen før Holmenkollbanen
               * Finn Holden: Begeistring for den frie natur
               * Ernst Bjerknes: Småturer i Aker i 1870-80-årene
               * Finn Holden: Etablissementene på Voksenåsen
               * Finn Holden: Hestesporvei og elektrisk sporvei
               * Finn Holden: Jobbetid og byggeboom i Kristiania
               * Årsmelding 1997
               * Harald Sandvik og Elizabeth Skjelsvik: Minnerøys over dansk statsborger ved Holmenkollen Kapell
               * Arld Holland: Mysteriet ved Holmenkollen kapell
               * Bjarne Mjaaland: Veier, stier og løyper i Frognerseterområdet
               * Finn Holden: Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen (bokanmeldelse)
               * Finn Holden: Ullern - Røa og landet omkring (bokanmeldelse)
               * Hvor er dette? Hva lå i nærheten?
               * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1998/2 * Vårtur (tur med Holmenkollbanen 16. juni 1998)
  26        * Finn Holden: Holmenkollbanen 100 år:
                  - Planene
                  - Anlegget
                  - Holmenkollbanen i drift
                  - Villabebyggelsen
                  - Tryvannsbanen
                  - Undergrunnsbanen
                  - Holmenkollen som livsnerve i byen
                  - Okkupasjonen
                  - Etter krigen
              * Lisen Heyerdahl Haanes: Halvor Emil Heyerdahl
              * Anne-Wenche Ore: Om å bo på landet - i alle fall langt fra byen
              * Rolf Gillebo: Holmenkolbanen - noen minner fra 50-årene og noen betraktninger over banens betydning
              * Finn Holden: Nordmarkstrikken (bokanmeldelse)
              * Tor Øystein Olsen: Blomsterengene ved Blankvann
              * Hvor stod denne? Når er denne fra?
              * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

  1998/3 * Høstmøte - Kulturminnedagen 13. september 1998
  27        * Bjarne Mjaaland: Husmannsplassen Svendstuen
              * Finn Holden: Svendstuen i offentlige dokumenter
              * Bjerknes: 50 km i Holmenkollen
              * Lars og Finn Holden: Svendstuen skole
              * Finn Holden: Fossheim Hotell
              * To medlemsturer med Holmenkollbanen
              * Jan Høeg: 9. april 1940 på Østre Holmen gård
              * Register over artikler -- som kan rives ut
              * Else M. Astrup: Aker - bygda som ble en hybrid
              * Finn Holden: Kulturminner i Akershus
              * Per Henrik Bache: Regnskap for 1997 - Budsjett for 1998
              * Ole A. Krohn: Referat fra årsmøte
              * Øivind Gaukstad: Årsprogram for 1998
              * Hvor er dette?
              * Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

   1998/4*Julemøtet
   28       *Per Henrik Bache: Branner i bydelen
              *Bredo Morgenstierne: Oppover til Vettakollen for 70 år siden
              *Jan Høeg: Gulleråsveien 3.-9. april 1940
              *Else M. Astrup: Smia på Gaustad i et historisk perspektiv
              *Øyvind Gaukstad: Samtale med Ottar Osrønningen
              *Anette Solberg Andresen: En ny drakt fra en gammel bygd
              *Karsten Alnæs: Historien om Norge ved Finn Holden
              *Hvor er dette?
              *Per Henrik Bache: Sekretærens hjørne

   1999/1* Innkalling til årsmøte                            side 1
   29       * Finn Holden: Markagrensen                        2
    GUL  * Veinavn i Aker                                               9
              * Arild Holland: Veinavn i Bydel Vinderen   10
              * Knut Olborg: Byutvidelse og grensesteiner 13
              * En søndag på Frognersæteren 1906            16
              * Kristiania og Holmenkollen 1910                18
              * En vinterdag på Holmenkollen 1908           19
              * Troldene paa Tryvandshøiden 1923             21
              * Holmenkollen 1907                                       22
              * Vinderen 1917                                                22
              * Omvisning i Oslo Rådhus v/ Ø. Gaukstad    23
              * Innvielse av Roll & Ihlen 1931                     24
              * Årsmelding 1998                                            25
              * Valgkomitéens innstilling                             26
              * Årsregnskap og budsjett                                 27
              * Mattradisjoner fra Akershus ved F. Holden 28
              * Måne over Eikaberg ved Finn Holden         30
              * Hvor er dette?                                                31
              * Sekretærens hjørne                                       32

   1999/2 * Redaktørens spalte .................................................2. omslagsside
   30        * Er Norge en kulturnasjon?................................... 2. omslagsside
   GUL    * Vårtur .....................................................................1
               * Christian Norberg-Schulz: Båntjern.....................2
               * Finn Holden: Båntjern - litt om fauna og flora ..7
               * Finn Holden: Båntjern - eller Bånntjern?........... 8
               * Båntjern i Oslo Byleksikon....................................9
               * Arild Holland: Veinavn i Bydel Vinderen..........10
               * Finn Holden: To folketellinger - 1801 og 1865..14
               * Finn Holden: Villa Stenersen.............................20
               * Tom S. Vadholm: Markagrensen og veiskilt i Aker 22
               * Kalender år 2000..................................................23
               * Referat fra årsmøtet..............................................24
               * Årsprogram............................................................25
               * Grünerløkka - En vandring gjennom 1000 år, ved Finn Holden 26
               * Fra Konglungen til Padda, ved Finn Holden.....28
               * Hvor er dette?........................................................30
               * Sekretærens hjørne................................................31

   30T
  SKIBAKKE SPECIAL som vedlegg
   

  INNHOLD..........................side nr.:
  Innledning ...................... 1
  Skådalsbakken .............. 3
  Fossekneika .................. 9
  Skjennungsbakken ...... 10
  Heggehullet ..................12
  Ullbakken .................... 15
  Øvreseterbakkene .......15
  Prinsebakken ................16
  Hytlibakkene ................16
  Tårnbakkene ................19
  Scrøderbakken .............21
  Hemingkneika ..............22
  Midtstubakken............. 23
  Skuldbakken................. 25
  Lynbakkene ..................26
  Ullevålseterbakken...... 29
  Skjennungskneika........ 30
  Grimelundsbakken .......30
  Risbakken .....................30
  Andre småbakker..........34
  Slalåmbakker................ 38
  Tryvannskleiva............. 38
  Damenes slalåmbakke. 40
  Vettakolltoppen ............41
  Ullevålseterkleiva ........43
  Rødkleiva.......................... 44
  Wyllerløypa .......................50
  Tommkleiva .......................50
  Seterbakken ......................52
  Private bakker ...................52
  Skihytter ............................53
  Frøensvolden .....................55
  Ydale ..................................56
  Skuldstuen .........................57
  Verdandehytta ...................57
  Hansehytta ........................58
  Kikutstuen .........................60
  Oddstuen ...........................60
  Polen ..................................61
  Skrimhytta .........................62
  Glimthytta ..........................63
  Tryglistuen .........................63
  Rødkleivhytta ....................63
  Hyttene ved bjordammen . 63
  Hulderheim ........................ 63
  Skihyttene ved slagteren .. 63
  Lillevandsstuen ................. 64
  Myrås ................................ 64
  Svartor ............................... 64

   1999/3 * Redaktørens spalte ........................................................ 2. omslagsside
   31        * Kulturminnedagen 12. september................................... 1
    GUL   *Smaksprøve i Smia, 6. oktober....................................... 2
                *Anne-Wenche Ore: Husmannsplassen Hagan............... 3
                *Arild Holland: Brannen på Voksenkollen Sanatorium... 5
                *Øistein Bertheau: Korketrekkerløpene i 1930-årene.. 11
                *Finn Holden: Vårtur i Voksenåsen................................ 21
                *Wenche Undrum: Husmannsvesenet i Norge............... 22
                *Husmannskontrakt på Lille Borgen - 1828................... 26
                *Program for Ullern Historielag...................................... 27
                *Finn Holden: Nytt Rikshospital i bydelen..................... 28
                *Hvor er dette? Hvem var byggmester?......................... 31
                *Sekretærens hjørne........................................................ 32

   1999/4 *Redaktørens spalte ..................................................................  2. omslagsside
   32         *Julemøte...................................................................................  1
    GUL    *Finn Holden: Om å runde et milennium..................................  2
                *Arild Holland: Ulvetider i Vestre Aker ..................................  4
                *Johannes A.Dons:Omkring Båntjern i rikitg gamle tider ...... 8
                *Oluf Rygh: Norske Gaardnavne............................................. 12
                *Arild Holland: Veinavn i bydel Vinderen - 3 .......................... 13
                *Finn Holden: Apoteker Harald Thaulow og Volvat................ 16
                *Chr. L. Jensen: "Volvat Tidende" - dagboksutdrag.............. 23
                *Stein R. Brubak: Vinderen frivillighetssentral....................... 25
                *Skarpsno - Fra løkke til fasjonabelt bystrøk, v/Arild H......... 27
                *Karsten Alnæs: Historien om Norge IV, v/Finn Holden ....... 29
                *Tradisjonsrik mat i Smia på Gaustad, v/A-Wenche Ore ....... 31
                *Kulturminnedagen 1999, v/Evelyn Borchsenius..................... 31
                *Sekretærens hjørne .................................................................32

    2000/1 * Nytt fra leder ................................................................................... 2. omslagsside
     33        * Innkalling til årsmøte 2000 ............................................................ 1
                  *Jacob Vaage: De første skihytter og skipionerer i Nordmarka  2
                  * Gunhild Ramm Reistad: Sigrid Undset og Nordmarka ............ 12
                  * Lisbeth Sunde: Tomm Murstad - en levende skilegende ......... 15
                  * Øyvind Gaukstad: Registrering av kulturminner i Marka ...... 23
                  * Arild Holland: Veinavn i Bydel Vinderen - 4 ............................. 25
                  * Årsmelding 1999 .......................................................................... 28
                  * Valgkomitéens innstilling ............................................................ 29
                  * Julemøtet 30. november, v/Finn Holden ..................................... 30
                  * Oslo 1000 år, red. Yngvar Ustvedt, v/Finn Holden .................... 31
                  * Ole Daniel Bruun: Arkitektur i Oslo, v/Finn Holden ................. 32
                  * Redaktørens spalte ......................................................................  3. omslagsside
   

    2000/2 *  Redaktørens spalte ................................................................... 2. omslagsside
     34        *  Vårvandring i Korketrekkeren, 8. juni 2000................ ...... 1
                  *  Finn Holden: Folkeobservatoriet ............................................ 3
                  *  Arild Holland: Observatoriet som aldri ble bygget.............. 8
                  *  Arild Holland: Veinavn i Bydel Vinderen - 5 ..................... 10
                  *  Årsprogram 2000.................................................................... 14
                  *  Finn Holden: Husmannsplassen Tuggerud......................... 15
                  *  Else Astrup: I beitetraktene rundt Gaustadjordene .......... 16
                  *  Bjarne Mjåland: Oslomarka - litt historikk ...................... 20
                  *  Finn Holden: Oslo - din egen hovedstad ............................... 22
                  *  Evelyn Borchsenius: Referat fra årsmøtet 21. 03.2000.... 24
                  *  Aker i Oslo byleksikon, 1. utgave ........................................ 25
                  *  Else Astrup: Historien om en bydel i Oslo .......................... 26
                  *  Evelyn Borchsenius: Barndom ved Ris ................................ 28
                  *  Øivind Rødevand: Turbok for Ullern, v/Finn Holden ......... 30
                  *  Trygve Christensen: Bærumsmarka før og nå, v/F. H....... 32

   2000/3   * Nytt fra leder .................................................................................................. 2. omslagsside
     35        * Redaktørens spalte ........................................................................................ 2. omslagsside
                 * Kulturminnedagen 10. september .................................................................. 1
                 * Lisbeth Sunde: Snarveier i Bydel Vinderen .................................................. 2
                 * Finn Holden: Telefonen på Slemdal ............................................... ............... 8
                 * Gunnar Sandsbraaten: Tryvann radio ................................................... ....... 13
                 * Helge Holden: Lars Onsager - vår største naturvitenskapsmann ............... 23
                 * Anne-Wenche Ore: Lars Onsager sett med andre øyne .............................. 28
                 * Anne-Wenche Ore: Kultursti ved Holmendammen ...................................... 29
                 * Budsjett og årsregnskap for Vinderen Historielag ....................................... 30
                 * Finn Holden: Vårtur i Korketrekkeren ......................................................... 31
                 * Karsten Alnæs: Historien om Norge - bind 5, v/Finn Holden ...................... 32

  2000/4    * Nytt fra leder .................................................................................................. 2. omslagsside
     36        * Redaktørens spalte ........................................................................................ 2. omslagsside
                 * Julemøte 6. desember .................................................................................... 1
                 * Erik Thorsby: Det nye Rikshospitalet - hvordan virker det? ...................... 2
                 * Jan Høeg: Telefonbakken ....... ...................................................................... 4
                 * Tom S. Vadholm: Bygdø telefoncentral - hvor lå den? ................................. 6
                 * Else M. Astrup: Et pust fra fortiden - Trosterudveien 21 ............................ 7
                 * Arild Holland: Mysteriet ved Holmenkollen kapell ..................................... 12
                 * Wenche Undrum: Vettakollen Turisthotell ................................................... 16
                 * Else M. Astrup: En språklig flanering .......................................................... 19
                 * Roald Dahl: På Holmenkollen ....................................................................... 23
                 * Oslo Byleksikon, ved Finn Holden................................................................. 24
                 * Oslo - 1000 års historie, ved Finn Holden ..................................................... 26
                 * Evelyn Borchsenius: Kulturminnedagen ....................................................... 27
                 * Tor Edvin Dahl og Lars Elling: Den store festen, ved Finn Holden ............ 29
                 * Vinderen fra fangstboplass til moderne bydel .............................................. 30
                 * Anne-Wenche Ore: Vinderendagen .............................................................. 32

  2001/1    • Preben Munthe: Nobelprisvinnere i bydelen – 2, Ragnar Frisch..................  2
  37           • Odd Arnstorp: Mer mystikk ved Holmenkollen kapell ................................ 11
                 • Wenche Undrum: Mysteriet ved Holmenkollen kapell ................................ 14
                 • Tom S. Vadholm: Litt mer om Vettakollen turisthotell ................................ 16
                 • Evelyn Borchsenius:  Julemøtet 6. desember 2000 ...................................... 19
                 • Tom S. Vadholm:  Navnet ”Bygdø telefoncentral” ...................................... 19
                 • Finn Holden: Vinderen (bokanmeldelse) ....................................................... 20
                 • Bjarne Mjaaland: Utfart i Oslomarka (forts. fra nr.2000/2) ......................... 22

  2001/2    • Redaktørens spalte ........................................................................ 2. omslagsside
  38           • Fotodugnad 5. mai 2001 .......................................................................................  1
                 • Vårtur 7. juni 2001  ...............................................................................................  2
                 • Bjørn Pedersen: Nobelprisvinnere i bydelen - 3, Odd Hassel ............................ 3
                 • Finn Holden: Kampen - hjem for hjemløs ungdom ............................................. 10
                 • Anne-Wenche Ore: Lillevandsbråten.................................................................. 15
                 • Else Madsen: Slemdalhjemmet 40 år ................................................................. 19
                 • Evelyn Borchsenius: Årsmøte 2001 .................................................................... 21
                 • Årsprogram 2001 .................................................................................................. 22
                 • Arno Berg: De spreke hester på Store Frøen .................................................... 24
                 • På ørretfiske i Besserudtjernet 1932 .................................................................. 26
                 • Eva Huseby: Nordmarksliv, v/Øyvind Gaukstad ............................................... 27
                 • Våren er kommet ................................................................................................. 30
                 • Understøttelsesforeninger ..................  ............................................................... 32

  2001/3    • Nytt fra leder .................................................................................. 2. omslagsside
  39           • Redaktørens spalte ........................................................................ 2. omslagsside
                 • Kulturminnedagen 16. september........................................................................ 1
                 • Henning Krohg Stabell: Europas innflytelse på vår husarkitektur ................... 2
                 • Ingeborg Hvidsten: Bygningsregler og Holmenkollbanens tomtebelte .......... 23
                 • Jan Halvorsen: Barndom på "Kampen"........................................................... 28
                 • Anne-Wenche Ore: Kultursti ved Holmendammen ......................................... 30
                 • Anne-Wenche Ore: Fotodugnad hos Vinderen Historielag ............................. 31
                 • Finn Holden: Neste stopp - verneplan for stasjonsbygg................................... 32
                 • Verneverdige bygninger på Holmenkollbanen ............................. 3. omslagsside
      
  2001/4    • Nytt fra leder .................................................................................. 2. omslagsside40       
                 • Redaktørens spalte ........................................................................ 2. omslagsside   
                 • Julemøte, 4. desember 2001 ........................................................... 1
                 * Eirik Bøe: Skjørt og bluse-hus ....................................................... 2
                 * Ingeborg Hvidsten: Ferdighusene langs Holmenkollbanen .......... 7

                 * Barn i Dølgsmål 1765 .................................................................... 17
                 * Finn Holden: Kulturminnedagen ................................................... 20
                 * Øyvind Gaukstad: Nordmarkas jordbrukslandskap .................... 21
                 * Sporveien legger ikke ned Holmenkollbanen .............................. 25
                 * Finn Holden: Finn Devor - barndom på Vinderen ........................ 26
                 * Anne-Wenche Ore: Vårtur til Bogstad, 7. juni ............................. 28 
                 * Sigrun Nygaard Moriggi: Min Sørkedalsbok v/Finn Holden ...... 29
                 *Julegavebok .................................................................................... 32
                 * Rikshospitalet 175 år ...................................................................... 3. omslagsside        

                    
                                 Neste nr. utkommer i februar/mars 2002
   
   

 • og flere kommer etterhvert, hver tredje måned. Alle blad selges hos sekretæren til kr 25.- per stk 
 • ( untatt nr 26 til kr 50.-) 
 • SKIBAKKE SPECIAL  til kr 40.- per stk                                           
 • I tillegg kommer de variable portoutgifter


 • Vinderen Historielag
  Webmaster: besteper  © 2001 phb --- 27 Oktober  2001 rev 16

  Besteper's hjemmeside