Kirkebøker, skifter, etc. registrert av private

Registration of offical sources, churchbooks, etc

Line Link til kirkebøker og andre lokalhistoriske kilder som er registrert av privatpersoner, historielag m.m.
Links to churchbooks and other sources of local interest, done by local society or individual persons by their own. Line

Hele landet / All Norway

Nyhetsgrupper / Newgroups

Felles

Not located to UIB

Oslo / Christiania

Akershus

Østfold

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark og Svalbard

retur
Line
[Min hjemmeside / My homepage] [Etterlysninger] [Brothers Keeper - Norge] [Brothers Keeper - USA]
Copyright © 1995-2010 Otto Jørgensen
Sist oppdatert 8 feb 2010 Send kommentarer til