Folketellinger, mantall etc
Census, Taxlist etc

Line


Norge - Norway

Noen kommuner er enda ikke dekket innenfor de overnevnte linkene slik at det kan også være en ide å ta en titt på linkene for 1865/1875/1900
Some census are not complete in the links mention above, so it can be an idea to also look on the links just below.

Oslo

Akershus

Østfold

Oppland

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Rogaland

Sogn og Fjordane

Nordland

retur
Line
[Min hjemmeside / My homepage] [Etterlysninger] [Brothers Keeper - Norge] [Brothers Keeper - USA]
Copyright © 1995-2010 Otto Jørgensen
Sist oppdatert 17 jun 2004 Send kommentarer til