Innholdsfortegnelse


KAPITALEN
KRITIKK AV SOSIALØKONOMIEN

(De avsnitt som er satt som linker, er gjengitt belt
(bortsett fra notene) eller delvis; de som er satt med vanlige
typer, er utelatt. Etter de avsnitt som bare delvis er gjengitt,
står det i parentes Utdrag

ANNEN BOK: KAPITALENS SIRKULASJONSPROSESS

Kap. 1. Pengekapitalens kretsløp (utdrag)

Kap. 2: Den produktive kapitals kretsløp(utdrag)

Kap. 3: Varekapitalens kretsløp

Kap. 4: Kretsløpsprosessens tre figurer

Kap. 5: Omløpstiden

Kap. 6: Sirkulasjonskostnader

Kap. 7: Omslagstid og omslagstall

Kap. 8: Fast kapital og sirkulerende kapital (utdrag)

Kap. 9: Det totale omslag av den forskutterte kapital
Omslagssykler.

Kap. 10: Teorier om fast og sirkulerende kapital. Fysio
kratene og Adam Smith.

Kap. 11: Teorier om fast og sirkulerende kapital.
Ricardo.

Kap. 12: Arbeidsperioden.

Kap. 13: Produksjonstiden

Kap. 14: Omløpstiden

Kap. 15: Omslagstidens virkning på, kapitalforskuddets
størrelse.

Kap. 16: Omslaget av den variable kapital

Kap. 17: Merverdiens sirkulasjon

Kap. 18: Innledning til tredje avsnitt

Kap. 19: Tidligere fremstillinger av undersøkelsens emne.

Kap. 20: Enkel reproduksjon (utdrag)