Kampen om ideene

Vi er i dag vitne til en rask brutalisering av samfunn og arbeidsliv. Dagens politiske debatt, markedsfundamentalismen og de stadige angrepene på de faglige og sosiale rettighetene er en følge av at den etablerte venstresiden har kommet på defensiven og latt andre krefter sette dagsordenen. Skal vi snu denne utviklingen, og ha mulighet til å realisere en bedre og mer rettferdig verden må vi gi folk mot til å tro på forandring. Det første steget mot en bedre verden bygget på ekte fred, reell frihet og sosial rettferdighet - er derfor å vinne kampen om ideene. Dette er en kamp som bare kan vinnes gjennom at venstrekreftene samarbeider.


MARXISTISK LITTERATUR
  KAPITALEN. BOK I.; av Karl Marx.

  KAPITALEN. BOK II.; av Karl Marx.

  KAPITALEN. BOK III.; av Karl Marx. Utgitt av Friedrich Engels

  DET KOMMUNISTISKE MANIFEST.

  ARBEID og KAPITAL ; av Karl Marx og Friedrich Engels

  FAMILIEN,PRIVATEIENDOMMENS og
  STATENS OPPRINNELSE ; av Friedrich Engels

  SOSIALISMENS UTVIKLING FRA UTOPI TIL VIDENSKAP ; av Friedrich Engels

  PARIS-KOMMUNEN; av Karl Marx.

  En filosofisk fremstilling av «Kapitalen»

  Økonomiske-filosofiske manuskripter
  og andre ungdomsverker; av Karl Marx og Friedrich Engels

  DEN PROLETARISKE REVOLUSJON OG RENEGATEN KAUTSKY; av V.I.Lenin.

  MOT DOGMATISME
  SEKTERISME OG «VENSTRE»-OPPORTUNISME; av V.I.Lenin.

  "HVA MÅ GJØRES? av V.I.Lenin.

  LENIN OM MARX; av V.I.Lenin.

  STATEN OG REVLUSJONEN ; av V.I.Lenin.

    NASJ0NALN POLITIKK OG PROLETARISK
    INTERNASJONALISME; av V.I.Lenin.

    Lærdommene fra oktober; av Leon Trotsky

    Om Enhetsfronten; av Leon Trotsky.

    ENHETSFRONTENS OG FOLKEFRONTENS PROBLEMER; av GEORGI DIMITROV

    Sovjetene i aksjon (1918); av John Reed.

    Hva vil Spartakus-forbundet?

    Reform eller revolusjon; av Rosa Luxemburg

    Hvorfor jeg er kommunist; om/av Kyrre Grepp.

    Om eiendomsretten; av Marcus Thrane.

    Hvad værd har arbeiderens liv; av Kathrine Bugge.

    Marxistiske artikler, som er offentliggjort

    Arbeiderhistoriske hjemmesider

    Hvorfor forsvarte ikke de Russiske arbeiderne revolusjonen?
    DEL I.

    Hvorfor forsvarte ikke de Russiske arbeiderne revolusjonen?
    DEL II.

    Hvorfor forsvarte ikke de Russiske arbeiderne revolusjonen?
    DEL III.


INNFØRINGSKURS I MARXISTISK/SOSIALISTISK /med mere.
  KORT INNFØRING I MARXISMEN.

  INNFØRINGSKURS I MARXISME.TRINN 1.

  DEN DIALEKTISKE MATERIALISME.

  DEN DIALEKTISKE MATERIALISME "TEKSTHEFTE".

  PROLETARISK INTERNASJOLALISME.

  POLITISK ØKONOMI.Lønnskostnader profitt og omfordelingen

    Bevegelsen for Sosialisme.

    N.K.P.s ARBEIDSPROGRAM.

    N.K.P.s PRINSIPP-PROGRAM.

    SVs Nettsider.

    SVs Arbeidsprogram 2001-2005.


FOR BESTILING AV DISSE BØKENE

Siden det ikke mulig å få tak disse bøkene som her er lagt ut fra noe norsk forlag kan
evt. interesserte få disse tilsendt på disket eller C.D.rom mot dekkning av faktiske utgifter.
Oppgi navn på boka og forfatteren i tilsendt e-post.


FOR MERE MARXISTISK LITTERATUR

Falken Forlag as
er et uavhengig forlag som har som hovedformål
å utgi progressiv politisk og samfunnsorientert litteratur,
med spesiell vekt på marxismens klassikere.
Hovedaksjonær er Norges Kommunistiske Parti.

Falken Forlag A/S

Adresse:
Osterhausgt. 8
0183 OSLO

Telefon: 22 20 86 40
Fax: 22 20 88 53
E-post:

Ansvarlig: Jan Herdal
Hjemmeadresse: Øvre Bjertnes 30 D
1482 NITTEDAL:
Tlf. 67 07 23 57, mobil 91 78 77 96
E-post:FORELØPIG PLATTFORM FOR BEVEGELSEN FOR SOSIALISME
Bevegelsen for Sosialisme (BfS) samler og aktiviserer folk til
innsats for spredning av informasjon om sosialismen, demokratiske
rettigheter, fred og solidaritet.
  BfS vil legge hovedvekt på opplysnings- og skoleringsarbeid og utenomparlamentarisk virksomhet og vil forsøke å styrke samarbeidet og aksjonsenheten på den demokratiske og revolusjonære venstresiden. Vi vil gjenreise troen på sosialismen og på nytten av den kollektive kampen for en ny og mer rettferdig verden. Vi søker kontakt med andre venstrekrefter, nasjonalt og internasjonalt.
  BfS vil sette kritisk søkelys på samfunnet rundt oss, og jobbe for å skape en bedre og mer rettferdig verden. Vi ønsker å bygge et godt og kameratslig sosialt fellesskap, der den åpne og romslige diskusjonen har gode vekstvilkår. Vi tror at dette er et godt grunnlag for et enhetlig handlingsfellesskap og verdifulle kimer til det nye samfunnssystemet som vi ønsker å være med å skape.

  For spørsmål om Demokrati, Sosialisme og Kommunisme.

  For å lese spørsmålene og svareneFOR KONTAKT MED BfS.
og
INFORMASJON FRA BfS.
  Informasjon om BEVEGELSEN FOR SOSIALISME.
  Informasjon fra BfS. NORDLAND


TILBAKE, TIL FRONTSIDEN.