Innledning

  Borgere!

  Før jeg tar fatt på det egentlige emnet, må jeg få lov til å komme med noen innledende merknader.

  For tiden raser det en ren streike-epidemi på kontinentet, og over alt blir det reist krav om lønnstillegg. Spørsmålet kommer til å bli behandlet på vår kongress. Dere som står i spissen for Den internasjonale arbeiderassosiasjon, bør ha et bestemt standpunkt i dette viktige spørsmål. jeg for min del har derfor ansett det for min plikt å gi en grundig behandling av saken, selv om jeg skulle risikere å sette deres tålmod på hard prøve.

  Nok en innledende merknad må jeg gjøre angående medborger Weston. Han har - etter sin mening - i arbeiderklassens interesse ikke bare lagt fram for dere, men offentlig forsvart oppfatninger som han vet er ytterst upopulære innen arbeiderklassen. Et slikt bevis på moralsk mot må vi alle høyakte. jeg håper at han trass i den usminkete stilen i mitt foredrag, ved slutten av samme vil innse at jeg er enig i det som forekommer meg å være den riktige grunntanken i hans teser, som jeg likevel må anse for teoretisk uriktige og praktisk farlige i deres nåværende form.

  jeg går nå med en gang over til vårt emne.

  Innhold.

  Til litraturoversikten.

  1. [Produksjon og lønninger]