Utdrag fra artikkelen
«Om arbeiderenhet»

    Enhet er en nødvendighet for arbeiderklassen. Enhet kan bare virkeliggjøres gjennom en enhetlig organisasjon, hvis vedtak gjennomføres av alle bevisste arbeidere, ikke på grunn av frykt, men ut fra forståelse. Å diskutere et spørsmål, si sin mening og lytte til andres, få kjennskap til hvilke syn flertallet av de organiserte marxistene har, uttrykke dette synet i tilsvarende vedtak og omhyggelig sette disse vedtakene ut i livet - det er det som overalt i verden, blant alle fornuftige mennesker, kalles enhet. Og en slik enhet er uendelig viktig, uendelig nødvendig for arbeiderklassen. Splittede arbeidere er ingenting. Arbeidere som står sammen, er alt.


    «Za Pravdu> nr. 50, 3. desember 1913.


    Til litraturoversikten

    Til neste

    Til bake