Brev til Zinovjev

  Kamerat Zinovjev!

  Følgende bør føyes til de punktene i vedtaket fra eksekutivkomiteen i Komintern som vi utvekslet notater om i dag morges:
  Kritikken av Den 2. internasjonales og 2 1/2-internasjonalens politikk bør få en noe annen karakter - nemlig: det gjelder å gi denne kritikken (i sær på de møtene hvor det deltar arbeidere som er tilhengere av Den 2. internasjonale og 2 1/2-internasjonalen, og i spesielle flyblader og artikler beregnet på dem) en mer forklarende og inngående karakter, preget av større tålmodighet, så en ikke skremmer disse arbeiderne vekk med krasse ord, og samtidig forklare de uforsonlige motsigelsene mellom de parolene som deres representanter vedtok i Berlin (for eksempel om kampen mot kapitalen, åttetimers arbeidsdag, forsvar av Sovjet-Russland, hjelp til de sultende) og hele den reformistiske politikken.
  Før dette trykkes bør en kanskje kontrollere om Den 2. internasjonale og 2 1/2-internasjonalen har ratifisert vedtakene fra Berlin.

    Lenin

    Diktert over telefon 11. april 1922
    Trykt første gang i 1959 i
    Lenin-heftene bd. 26. russ. utg.


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake