RKP(b)s 11. KONGRESS
  27. MARS-2. APRIL 1922

Forslag til utkast til resolusjon om beretningen
fra RKP(b)s delegasjon i Komintern

  Målet og hensikten med enhetsfrontens taktikk er å trekke stadig bredere arbeidermasser med i kampen mot kapitalen, og en må ikke være redd for å rette gjentatte appeller med forslag om å føre en slik kamp om det så skal være sammen med lederne for Den 2. og 2 1/2-internasjonalen. Når flertallet av arbeiderne allerede har opprettet sin egen klasserepresentasjon, det vil si en sovjetisk representasjon, og ikke en « fellesnasjonal» (i betydningen felles med borgerskapet) representasjon og allerede har styrtet borgerskapets politiske herredømme, kan enhetsfrontens taktikk selvsagt ikke kreve at en skal vende seg til slike partier som mensjevikene («RSDAP» ) og SR-ene («De sosialrevolusjonæres parti»), ettersom de har vist seg å være motstandere av sovjetmakten. Under sovjetmakten kan en ikke øke sin innflytelse blant arbeidermassene med henvendelser til mensjeaikene og de sosialrevolusjonære, men ved å gå den vei som er vist ovenfor.

  Skrevet en gang mellom 29. mars og 2. april 1922.
  Trykt første gang i tidsskriftet «Problemer i SUKPs historie» nr. 2, 1959


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake