Brev til medlemmene av politbyrået


i sentralkomiteen for RKP(b) med merknader til utkastet
til resolusjonen fra .det første utvidede plenarmøtet i
Kominterns eksekutivkomite vedrørende deltakelse i
konferanser av de tre internasjonaler


  Til kamerat Molotov
  (til bruk for medlemmene av politbyrået).


  Jeg foreslår at det blir foretatt følgende endringer i det utkastet til resolusjon som Zinovjev har sendt vedrørende Kominterns deltakelse i den planlagte konferansen av alle verdens arbeiderpartier. Etter ordene: «den aksjonsenheten blant arbeidermassene som en kan oppnå øyeblikkelig, på tross av de vesentlige politiske uoverensstemmelsene» bør en stryke den påfølgende setningen helt til ordene «at arbeidermassene krever aksjonsenhet.» En bør skrive om den setningen som begynner med disse ordene, slik at den kommen til å lyde: «de bevisste arbeiderne, som klart forstår disse politiske uoverensstemmelsene, ønsker og krever, sammen med det overveldende flertallet av arbeiderne, aksjonsenhet i de spørsmål som er mest presserende og står arbeidernes interesser nærmest. Ingen samvittighetsfull person kan lenger være i tvil om dette» osv.


  Den andre endringen jeg vil foreslå, går ut på at den setningen som begynner med ordene: «fjerne fra dagsordenen alle stridsspørsmål og framheve de uomtvistelige» bør endres og utfylles slik at den kommer til å lyde: «når begge parter, eller rettere sagt de tre internasjonale sammenslutningene som deltar i konferansen, utsetter de mest omstridte spørsmålene i en viss tid og framhever de minst omstridte, regner de selvsagt hver for seg med at deres synspunkter til sjuende og sist vil seire».


  Den viktigste av de endringene jeg foreslår går ut på å styrke det avsnittet hvor lederne for den 2. og 2 1/2 internasjonalen kalles håndlangere for verdensborgerskapet. En kunne like gjerne bruke ordet «gasse». Det er fullstendig ufornuftig å risikere at en praktisk sak av veldig betydning skal bli forpurret ved at vi unner oss den fornøyelsen å skjelle ut en gang for mye en skurk som vi skjeller ut og vil fortsette å skjelle ut tusen ganger på et annet sted.


  Hvis det på eksekutivkomiteens utvidede møte ennå finnes folk som ikke har forstått at enhetsfrontens taktikk vil hjelpe oss til å styrte lederne for Den 2. internasjonale og 2 1/2-internasjonalen, må en holde et ekstra antall lettfattelige foredrag og samtaler for disse folkene. Det vil muligens bli nødvendig å skrive en særdeles lettfattelig brosjyre for dem og utgi den på for eksempel fransk, hvis franskmennene ennå ikke har tilegnet seg den marxistiske taktikken. Til slutt vil jeg si at det er bedre å vedta en skikkelig resolusjon, selv om det ikke skulle være enstemmig, men med flertall av stemmene (vi vil siden gi dem som har stemt imot en spesiell, inngående og populær opplæring i sunn fornuft), enn å risikere å forpurre en viktig praktisk sak på grunn av noen politiske yplinger, som i morgen vil bli kvitt sin barnesykdom.


  Lenin

  Diktert over telefon 23. februar 1922.

  Trykt første gang i 1964 i bind 44, 5. russ. utgave av Lenins samlede verker.


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake