Nasjonal politikk

og proletarisk internasjonalismeV. I. LENIN

Innhold

Om RSDAP's nasjonale program

Kritiske merknader til det nasjonale spørsmål


I. Liberale og demokrater i språkspørsmålet

2. «Den nasjonale kultur»

3. Det nasjonalistiske «assimileringsspørsmålet»

4. «Nasjonalt og kulturelt selvstyre»

5.Nasjonenes likestilling og det nasjonale spørgsmål

6.Sentralisering og selvstyre

Om nasjonenes selvbestemmelsesrett

1. Hva er nasjonenes selvbestemmelse?

2. Den konkrete historiske problemstilling

3.De konkrete særegenheter ved det nasjonale spørgsmål

i Russland og landets borgerlig-demokratiske omforming .

4.Praktiskhet» i det nasjonale spørsmål

5.Det liberale borgerskap og de sosialistiske opportunister i det nasjonale spørgsmål

6.Norges løsrivelse fra Sverige

7.Resolusjonen på den internasjonale kongressen i London 1896

8. Utopisten Karl Marx og den praktiske Rosa Luxemburg

9. Programmet fra 1903 og dets likvidatorer

10 . Slutning

Om stor-russernes nasjonalstolthet

Den sosialistiske revolusjon og nasjonenes selvbestemmelsesrett

  1.Imperialismen, sosialismen og frigjøringen av de undertrykte nasjoner

  2. Den sosialistiske revolusjon og kampen for demokratiet

  3.Betydningen av selvbestemmelsesrett og dens forhold til føderasjoner


  4. Den proletarisk-revolusjonære måte å stille spørsmålet om nasjonenes selvbestemmelse på

  5.Marxisme og proudhonisme i det nasjonale spørsmål

  6.Tre typer land og deres holdning til spørsmålet om nasjonenes selvbestemmelsesrett .

  7. Sosial-sjåvinismen og nasjonenes selvbestemmelse

  8. Proletariatets konkrete oppgaver i den nærmeste framtid

  9.Det russiske og det polske sosialdemokratiets og Den annen internasjonales holdning til spørsmålet om selvbestemmelse


  En oppsummering av diskusjonen om selvbestemmelse


  1. Sosialismen og nasjonenes selvbestemmelse


  2. Er demokratiet «gjennomførlig» under imperialismen?


  3. Hva er anneksjon?  4. For eller imot anneksjon?


  5.Hvorfor går sosial-demokratene imot anneksjoner?  6.Kan man sette koloniene opp mot «Europa» i dette spørsmålet?

  7. Marxisme eller proudhonisme?

  8. Det spesifikke og generelle i de hollandske og polske
  sosial-demokratiske internasjonalistenes stilling

  9.Engels' brev til Kautsky


  10. Den irske oppstand i 1916


  11. Konklusjon


  Spørsmålet om nasjonalitetene eller autonomiseringen
  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake