V. I. LENIN
om

DEN PROLETARISKE REVOLUSJON
OG
RENEGATEN KAUTSKY

INNHOLD


   Forord

   Hvordan Kautsky har forvandlet Marx til en dusinliberaler .

   Det borgerlige og det proletariske demokrati

   Kan det være likhet mellom den utbyttede og utbytterne?

   Sovjetene skal ikke ha lov til å forvandle seg til statsorganisasjoner

   Den konstitusjonerende forsamling og sovjetrepublikken

   Sovjetforfatningen

   Hva er internasjonalisme?

   Øyentjeneri for borgerskapet under skinn aven «økonomisk analyse»

   Teser for den konstituerende forsamling

   En ny bok av Vandervelde om staten


  Til litraturoversikten

  Til neste

  Til bake