Bjørn Maaseide i angrep.

Velkommen til VolleyTreneren. Dette er norges største og mest kompakte samling av treningsøvelser for volleyball. Nå fritt tilgjengelig som støttemateriell til deg som volleyballtrener.

Gjennom alle de årene jeg har spilt volleyball har jeg notert meg treningsøvelsene vi har hatt og samlet dem i en ringperm. Det har alltid ligget i bakhodet at jeg kunne få bruk for dem til noe siden. For et par år siden laget jeg i sammarbeid med en kamerat en Lotus Notes database hvor jeg samlet alle øvelsene etter kategori. Allerede den gang var tanken å gjøre samlingen tilgjengelig for allmenheten på ett eller annet vis. Jeg satset på at teknologien med tiden ville hjelpe meg med å gjøre dette lettere. Nå har internet og HTML formatet muliggjort dette.

Her finnes volleyballøvelser for enhver smak. Øvelsene er kategorisert etter de seks spilleelementene i volleyball: serve, servemottak, opplegg, angrep, blokk og feltforsvar. En øvelse kan gjerne brukes i trening av flere av spilleelementene, men tanken er at man bestemmer seg for hva som skal trenes, og så kikker i aktuell kategori for å få ideer og innspill. Ofte er det slik at det ikke er så lett å komme i gang med planlegging av treninger, og en føler at laget trenger litt variasjon i øvelsene. Da er det godt å ha støttemateriell som frisker opp hukommelsen og setter kreativiteten i sving. For når en først har sett en ny øvelse, er det ofte lett å videreutvikle denne til det bedre, enten ved å utvide øvelsen eller introdusere ett nytt element.

En egen side inneholder linker til andre ressurser på internet for trenere. Her kan du finne treningsøvelser, teknikk- og taktikkartikler for nybegynnere og viderekomne.

VolleyTreneren er gratis i bruk. Jeg håper du liker den og at den for deg som volleyballtrener blir et selvfølgelig støttemateriell i treningsplanleggingen. Har du ideer til treningsøvelser så send dem på til meg på e-mail, og treningsøvelsen vil bli lagt ut tilgjengelig for et større publikum.

Morten Østbø

Fortsett til volleyballøvelsene