1. side bønn
Ordbok
Emnevalg
Lenker
Prøv deg
Tilbake til 1. side.
Muslimenes faste stillinger ved bønn.
5 ganger daglig
     

Bønn (salah) fem ganger daglig.

Bønnen er den nest viktigste av islams fem søyler ordbok. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønnordbok Bønnene er viktige, en hver god muslim må sørge for å be til de faste tidene hver dag.

 

Mennesker i bønn. Muslimer i bønn. De utfører bønnene sine etter fast mønster, fem ganger daglig.
Hvis du vil kan du se en video av kveldsbønn i Mekka.
Video av kveldsbønn i Mekka.

I tillegg kan og bør muslimene be ekstra bønner som følger det samme mønsteret som de faste bønnene , og bønner som bare bes med tungen eller i hjertet (du'a).

De fem daglige bønnetidene bestemmes av solens gang over himmelen:

Morgengrybønn (fajr): Tiden starter ca en og en halv time før soloppgang og slutter like før soloppgang.

Middagsbønn (duhr): Tiden begynner litt etter at solen begynner å snu seg mot vest og slutter når neste bønn begynner. (se neste)

Ettermiddagsbønn ('asr): Tiden starter når tingene kaster en skygge dobbelt så lang som tingen selv. Tiden for denne bønnen varer til like før solnedgang.

Solnedgangsbønn (maghrib): Tiden begynner fra solnedgang og varer ca en og en halv time.

Kveldsbønn ('isha): Denne bønnen kan gjøres fra ca. en og en halv time etter solnedgang til ca. en og en halv time før neste soloppgang.

For muslimer som bor i Norge vil tidspunktet de faste bønnene skal utføres på variere mye. Om vinteren står solen opp sent og går ned tidlig, morgenbønne er sent og kveldsbønnen er tidlig. Om sommeren står solen tidlig opp og går sent ned, morgenbønnen starter grytidlig, nesten om natten og kveldsbønnen utføres sent.

Hvis du har lyst kan du undersøke bønnetidene på forskjellige steder i Norge på ulike årstider, her