INGOLF BRØNSTAD

Ingolf Brønstad ble født 14/3-1895 i Snåsa. Han døde ???.
Ingolf ble gift 30/12-1925 med
Ingeborg Margrethe Berg født 4/2-1905 i Nesna.

Ingolf og Ingeborg fikk 3 barn sammen. Disse var:

1-1) Trygve Brønstad født 5/12-1926 i Nesna. Trygve døde 17/3-2000.
        Trygve ble gift 30/10-1948 med Karin Seland født 18/8-1928 i Kristiansand S.
1-2) Odd Brønstad født 28/12-1928 i Nesna.
        Odd ble gift 30/6-1956 med Gunnvor Havnvik født 25/5-1932  i Kjørsviksbugen, Aure.
1-3) Kjell Brønstad født 8/9-1940 i Nesna.
        Kjell ble gift 7/7-1963 med Ingegjerd Ragnhild Storvik født 15/12-1941 i Rørvik, Vikna.

1-1) Trygve og Karin fikk 3 barn. Disse er:
1-1-1) Tor Brønstad født i Levanger.
           Tor ble gift 27/12-1969 med Astrid Bull født i Alta.
1-1-2) Brit Brønstad født  i Stjørdal.
            Brit ble gift 17/6-1972 med Terje Holm født i Svinndal.
1-1-3) Aud Brønstad født 27/3-1957. Død 27/3-1957.

1-1-1) Tor og Astrid fikk 2 barn. Disse er:
1-1-1-1) John Inge Brønstad født  i Trøgstad.
               John er samboer med Hege Merethe Langstad født .
1-1-1-2) Morten Brønstad født  i Trøgstad.

1-1-1-1) John og Hege har 2 barn. Dette er:
1-1-1-1-1) Linda Koller Langstad født i Trøgstad.
1-1-1-1-2) Lars Martin Brønstad født  i Trøgstad.

1-1-2) Brit og Terje har 3 barn. Disse er:
1-1-2-1) Lisbeth Holm født  i Svinndal.
1-1-2-2) Rune Holm  .
1-1-2-3) Stian Holm .
pa1_4.gif

1-2) Odd og Gunnvor fikk to barn sammen. Disse var:

1-2-1) Frode Brønstad født i Malm i Verran.
           Frode har to barn med Dalia Juktonyte født  i Vilnius, Litauen.
1-2-2) Liv Ingeborg Brønstad født  i verran.
           Liv er gift med Harald Georg Bakken .

1-2-1) Frode og Dalia har 2 barn. Disse er:
1-2-1-1) Ingolf Brønstad  
1-2-1-2) Trygve Brønstad .

pa1_4.gif

1-2-2) Liv og Harald  har ett barn. Dette er:
1-2-2-1) Andreas Bakken .

pa1_4.gif


1-3) Kjell og Ingegjerd har 3 barn sammen. disse er:
1-3-1) Aurora Margrethe Brønstad født  i Fyllingsdalen.
1-3-2) Kirsten Marie Brønstad født  i Fyllingsdalen.
           Kirsten er samboer med Trond Terje Frekhaug .
1-3-3) Ingeborg Brønstad født  i Fyllingsdalen.

1-3-1) Aurora har ett barn. Dette er:
1-3-1-1) Pål Brønstad .

1-3-2) Kirsten og Trond har 3 barn. Dette er:
1-3-2-1) Petter Frekhaug Brønstad .
1-3-2-2) Ole Frekhaug Brønstad .
1-3-2-3) Anders Brønstad Frekhaug  
words_sp_new.gif 051010