Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,  medisinske linkerambulansebilder,   flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema    Streptokokk-infeksjoner                          Neste tema    Trafikkulykker      

Oppdatert 19.08.14 Du er besøkende nummer

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på Internett!