Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,  medisinske linker, ambulansebilder,   flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema    Hjernehinnebetennelse                          Neste tema    Hjerneslag      

Oppdatert 21.08.14 
Du er besøkende nummer

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!