Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,   førstehjelp er freskvare , ambulansebilder,   flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema    Hjernehinnebetennelse                          Neste tema    Hjerneslag      

Oppdatert 27.11.14 
Du er besøkende nummer

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!