Ambulanseoppdrag med og uten blålysHar du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,   førstehjelp er freskvare ambulansebilder,   flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema    Hjerneslag                          Neste tema    Hjertestans      

Oppdatert 27.11.14 Du er besøkende nummer

Ved alvorlig sykdom/skade, kontakt lege/1-1-3!
Stol ikke blindt på informasjon du finner på internett!


   Mine førstehjelpssider gir kun generell veiledning

   Både beskrivelse av symptomer og førstehjelp må nødvendigvis ha en helt generell innfallsvinkel i en internett-presentasjon.

   Det kan være store individuelle forskjeller både ved sykdom og fysiske skader fra person til person. Dette vil kunne avhenge av alder, kjønn, fysisk form, skademekanismer, vær og vind osv.

   Jeg presenterer en rekke med symptomer og førstehjelpstiltak, så er det opp til førstehjelpere i de ulike situasjonene å konsentrere seg om det de føler og mener er rett der og da.