Ambulanseoppdrag med og uten blålys


Har du spørsmål eller reaksjoner?

Hovedsiden,  medisinske linkerambulansebilder,   flere førstehjelpstemaer

     Forrige tema    Hjerneslag                          Neste tema    Hjertestans      

Oppdatert 07.07.14