• Akutt magesmerte
 • Aldrende pasienter
 • Alkoholrus
 • Allergi
 • Anafylaktisk sjokk
 • Angina pectoris
 • Anoreksi
 • Astma
 • Barneulykker
 • Barn og sykdom
 • Bekkenbensbrudd
 • Bevisstløshet
 • Bitt
 • Blødninger
 • Brannskader
 • Brennmanet
 • Bruddskader
 • Brystsmerter
 • Diabetes
 • Diagnosesymptomer
 • Drukning
 • Dykkerskade
 • Dødsbudskap
 • El-skade
 • Epiglottitt
 • Epilepsi
 • Etseskader
 • Falsk krupp
 • Faresignaler
 • Farlig gods 
 • Fast i halsen
 • Feber
 • Feberkrampe
 • Fjesingstikk
 • Flåttbitt
 • Forgiftning
 • Fødsel
 • Heteskader
 • HIV-smitte
 • Hjernehinnebetennelse

 • Hjernerystelse
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Hjertestans
 • Hjerte-/lungeredning
 • Hodeskade
 • Hoggormbitt
 • Hyperventilering
 • Hypotermi
 • Idrettsskader
 • Katastrofereaksjoner
 • Kjønnssykdommer
 • Kramper
 • Kraniebrudd
 • Krisereaksjoner
 • Krybbedød
 • Kuldeskader
 • Lynnedslag
 • Mental støtte
 • Migrene
 • Multiple skader
 • Myggestikk
 • Nakkeskade
 • Narkotikarus 
 • Neseblødning
 • Plikt å hjelpe
 • Pusteproblemer 
 • Ryggskade
 • Selvmord
 • Sirkulasjonssvikt
 • Skade i brystet
 • Stivkrampe
 • Streptokokker
 • Sår, klemt negl
 • Sjø og vann
 • Trafikkulykker   ring 1-1-3
 • Ulykker og førstehjelp    2
 • Vepse-/bistikk
 • Øreskader
 • Øyeskader