Hjem

Se ny hjemmeside: http://www.kjellew.net  (nye statistikker, fuglealbum etc).

Eget røkeri.
Røkeriet blir brukt til røking av laks, sild og makrell (kaldrøking) - samt at vi har varmrøkt en del makrell.  Røking av kjøtt til bacon gikk også bra.
For kaldrøking anbefales en temperatur på ca. 27 grader C. For varmrøking ca. 85/87 grader.
Det lønner seg å montere digitalt termometer.
Røkspon kan lages av or - her bruker jeg el. høvel, alt. motorsag ( NB. - bruk soyaolje (vanlig motorolje anbefales ikke).
I ovnen lages flg. blanding: Nederst spon av or, deretter einer og så et tynt lag med sagflis over (for å dempe evt. flammer).
Ovnen kan da stå i "brenne" i 6-7 timer uten "etterfyll", noe som i de fleste tilfeller er tilstrekelig tid for kaldrøking av fisk/kjøtt. Her må en prøve seg frem. Det samme gjelder saltingen. Ved varmrøking (stor makrell), er denne ferdig etter ca. 30 - 45 min. Aluminiumsrøret er etter hver blitt erstattet av en jordkanal (ca. 13 meter lang) På toppen av røykkassen bruker jeg en 12 volts vifte (stor fordel ved dårlig trekk - jevnere røyking).


Finn en passende skråning slik at du får fin trekk på røyken. For kaldrøking anbefales en lengde på røkrør på ca. 10 m fra ildsted(oven)

Det ble støpt fundament.

Den første test. Som røkrør brukte jeg aluminiumsrør. Dette anbefales ikke. Det tæres opp.

I røkkassen har jeg brukt 7,5 ca tykk Siporex

Røykkassen er ferdig

12-volts vifte i bruk

Jevnere røyking ved bruk av vifte

Her er det ca. 100 stk. sild som er klar for røyking

En røkfull augustkveld

Stålkasse påmontert ovnen til varmrøking

Varmrøyking av makrell

Det ferdige resultat