ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER
Enerhaugen, Oslo

Bygningen er i tre etasjer og er bygget i teglstein og betong som overalt, både utvendig og innvendig fremtrer med sin ubehandlede overflate. Den er delt i tre volumer som omslutter et sirkulært kirkerom overdekket av et nedhengende betongtak. De tre volumer inneholder henholdsvis kapell, menighetssal og kloster med prestekontorer. Kirken er menighetskirke for Oslo østre katolske menighet, og drives av fransiskanerne. Kirken vakte meget stor oppmerksomhet i fagkretser da den sto ferdig i 1966 og er belønnet med flere arkitekturpriser.

(Prosjektleder for anlegget hos Arkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto )©Copyright Sivilarkitekt MNAL Jon Haug