OM BRUK AV PRONOMEN PÅ NYNORSK

NB! Denne siden er åpnet i et nytt vindu over selve øvelsen.
Du vender tilbake til øvelsen ved å lukke det vinduet du nå er i.
Lukkeknappen finner du i øvre høyre hjørne av vinduet.
Den er merket med et kryss.

Substantiv Genitiv Pronomen Verb Ordstilling

De vanskeligste pronomen på nynorsk er gjerne de personlige.
Tabellen nedenfor viser nynorske former i grønt og bokmål i (rødt):

  SUBJEKTSFORM OBJEKTSFORM EIENDOMSSFORM
EN-
TALL.
1. pers. eg
(jeg)
meg
(meg)
min, mi, mitt, mine
(min, mi, mitt, mine)
2. pers. du
(du)
deg
(deg)
din, di, ditt, dine
(din, di, ditt, dine)
2. pers.
høflig
form
De
(De)
Dykk
(Dem)
Dykkar
(Deres)
3. pers. han, ho, det
(han, hun, det)
han/honom, ho/henne, det
(han/ham, henne, det)
hans, hennar/hennes
(hans, hennes, dets)
FLER-
TALL.
1. pers. vi/me
(vi)
oss
(oss)
vår, vårt, våre
(vår, vårt, våre)
2. pers. de
(dere)
dykk
(dere)
dykkar
(deres)
3. pers. dei
(de)
dei
(dem)
deira
(deres)
NB. Vend tilbake til øvelsen ved å lukke dette vinduet. Lukkeknappen finner du i øverste høyre hjørne av viduet. Den er merket med et kryss.