Ivar Teigum,
Heggelund 29,
N-2670 Otta
[Heim]
[Bygdebok]
[Artiklar og bøker]Heggelund29Eldre og nyare historie

Arkiv

Bibliotek Gudbrandsdalsseminaret Lokalhistorie, Gudbrandsdalen

Kyrkjer og stemnestader i seinmellomalderen.

Dette er ein av fleire innfallsvinklar til busetjing og samfunnsorganisasjon i Gudbrandsdalen i mellomalderen. Oppstillinga gjeld perioden frå ca 1200 fram til reformasjonen på 1500-talet. Grunnlaget for dokumentasjonen er i hovudsak avgrensa til skriftlege kjelder. Meir

Museum

Norsk historie Prosjekt, Høgskulen i Volda

UK Local and Regional History Resources


Pensjonatet Heggelund var bygt under den første verdskrigen, og låg to km vest for Otta jernbanestasjon. Mange heldt selskapelege samankomstar der gjennom åra. Under krigen i 1940, natta mellom 14. og 15. april, overnatta kong Haakon og kronprins Olav der på veg ut av landet. Etter ein brann i 1982 vart bygningen gjenreist i Bøverdalen i Lom. Foto: Dagningen.

Heggelund Guesthouse was built during World War I, and was located 2 kilometres west of Otta Railway Station. Many a party and numerous celebrations took place there throughout the years. During the war in 1940, on 14. April, King Haakon and Crown Prince Olav stayed overnight at Heggelund on their way to a life in exile. After a fire in 1982 the building was re-erected in Bøverdalen, Lom municipality. Photo: Dagningen.[Heim] [Bygdebok] [Resources]

e-postadresse: ivar.teigum@gmail.com
Copyright © 1998


Siste oppdatering 02.06.2015