BORDVERS

FØR MATEN

Gledens Herre, vær vår gjest
ved vårt bord i dag!
Gjør vårt måltid til en fest,
etter ditt behag.

 

ETTER MATEN:

For de gaver som du gir
takker vi deg Gud!
Du som hører før vi ber,
Priset være du!