Oppdatert 11.06.2008 AMGenealogiske og lokalhistoriske ressurser på nett

Legg de lokalhistoriske artiklene dine på lokalhistoriewiki

Legg anetavlen din på Wikitree

Google Boksøk

Wikipedia

Wikikilden

FamilySearchWiki

SlektHele landet:

Norsk Slektshistorisk Forening:

Kilder og Artikler

Strays (Folk på videvanke)

Hjelpemidler

Norsk Prestehistorie

På denne siden hos NSF finnes det komplett register over alle personer som er omtalt i NST, samt hvilke tidligere NST-hefter som fortsatt er tilgjengelige for kjøp:

NST

På denne siden hos NSF finnes det opplysninger om tidsskriftet Genealogen:

Genealogen

NST I, hefte 1 (1927-1928)

E. A. Thomle: Bjørnson'slegten og Bratt'erne (OCR) (Billedfil)

NST II (1929-1930)

E. A. Thomle: Nogen illegitime (nu paa mandssiden uddøde) grener av den adelige slegt Werenskiold (OCR)
E. A. Thomle:
Hvem var Anne Iversdatter Tofte, Svend Jonsen Vaalens hustru? (OCR)
E. A. Thomle:
Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen (OCR)
E. A. Thomle:
Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte (OCR)
E. A. Thomle:
Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen - 1: en beriktigelse og et tillæg (OCR)

NST III (1931-1932)

E. A. Thomle: Familien Gjes i Norge (OCR)

NST IV (1933-1934)

E. A. Thomle: Lidt om de ældre beboere av gaarden Fliflet i Faaberg (OCR)
E. A. Thomle:
Lidt om familien Benkestok (OCR)
E. A. Thomle:
Lidt om den yngre slekt paa gaarden Bjølstad i Hedalen (OCR)DIS-Norge:

Gravminner i Norge

Genealogiske ressurser

Slekt og Data

Slektsforum

Dis-Treff

Våre Falne 1939-1945

Fylkes- og lokallag, se under det enkelte fylket lenger nede i dokumentet.Lokalhistorisk institutt (NLI)

lokalhistorie.no

lokalhistoriewikiLandslaget for lokalhistorie (LLH)

Lokalhistorisk magasin NY!Statlige arkiv:

Digitalarkivet - Debattfora

Digitalarkivet - Nyttige lenker

Digitalarkivet - Databaser

Digitalarkivet - Digitale bøker

Arkivverket

Skannede kirkebøker

Statsarkivet i Bergen

Statsarkivet i Hamar

Statsarkivet i Kongsberg

Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Oslo

Statsarkivet i Stavanger

Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivet i TrondheimUniversitetet i Bergen:

Kriminalhistoriske og sosialpolitiske kjelder

Digitale kilder og litteratur

Diplomsamlingen

Urbane Landskap

Billedsamlingen

Spesialsamlingene

Enkeltsamlinger

Manuskript- og librarsamlingene

Utstillinger

Prosjekter

Publikasjoner

Kart

Kurs i gotisk håndskriftEDB og Historie - Noen prosjektoppgaver

Medisinalberetninger fra Nordhordland 1839 - 1884

Doktorgradsavhandlinger, Hovedoppgaver og Masteroppgaver m.v. ved UIB:

Jo Rune Ugulen: «...alle the knaber ther inde och sædescwenne...» Ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen

TerjeWiedemann Olsen: FOLK, BOFORHOLD OG SOSIALSTRUKUR I HOLLENDERGATEN PÅ 1600-TALLET En studie avden 20. rode i Bergen

Arnt Robert Leganger: Nederlendere i Bergen på 1500-tallet

Gro E. Bastiansen: Utenomekteskaplige forhold i Bergen på 1600-tallet

Eirik Gurandsrud: Telavåg i tid og rom : Erindringen om et krigsherjet fiskerisamfunn

Knut Vidar Schjenken: Bergens ekspansjon mot sør 1890-1940 : en studie i boligbygging og byutvidelse

Vigleik Røkke Mathisen: Handel i ei uroleg tid : ei studie av bysantisk handel i det sjette hundreåret

Runar Jordåen: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950

Elisabeth Koren: "En Trusel for selve Samfundene" : venerisk sykdom: tiltak, medisinsk forståelse og moraldebatt i Norge, 1880-1927

Sindre Vinje: Hvorfor Europa?: En komparativ analyse av den økonomiske utviklingen i Europa og Kina mellom 1400 og 1850

Åsta Vadset: Dei forsvunne drapa. Ei datateknisk tilnærming til ulikskapen mellom drapsbileta i Absalon Pederssøn Beyer si dagbok 1552-1572 og Bergen rådstueprotokoll 1592-1594

Yngve Torvanger: Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900 - en kohortundersøkelse for rode 23 og 24

Inge Eikeland: Fra seil til damp: Sjømannssamfunnet i endring, Bergen 1875-1912

Grete Eilertsen: Rederne og byen: En undersøkelse av rederstandens engasjement i Haugesund ca. 1870-1940

Nils Andréas Høie: Hovedgater som møtested: En studie av Haraldsgata i Haugesund ca. 1870-1940

Morten Bjørndal: Bostedsflytting i Bergen 1865-1900 : kartlegging av det interne flyttemønsteret

Monika Antun: Kvinnene på bygdetinget i Nordhordland midt på 1600-tallet : ei gransking av kvinners stilling og posisjon i tinginstitusjonen ; Retthandheving og praksis i Nordhordland sorenskriveri 1642-1668

Helge Finne: Lagrettemennene i Vangen og Føyen tinglag : ei gransking av rekrutteringa til lagretten i perioden 1648 til 1720

Grethe Kristin Halvorsen: Ekteskap

Siri Rønningen: Ideal og virkelighet : 50-tallets husmorideal som sosial praksis : et studie basert på ni intervujer

Ragnhild Botheim: Trolldomsprosessane i Bergenhus len 1566-1700

Øyvind Hobberstad: "Den som tager andens gods er iche bedre end een tyv!" : ulovleg tileigning av annan manns eigedom : lovgjeving og rettshandheving på tinget i Nordhordland sorenskriveri, 1664-1707

Arnt Ola Fidjestøl: Bybuarar og byeigedom. Husutleige i Bergen på slutten av 1600-talet

Arne Solli: Individ - hushald - samfunn. Fisk og jord som grunnlag for hushaldsetablering i Noreg kring år 1800

Stig Årdal: Jordbruket i Jølster 1850-1910

Geir Atle Ersland: Eit forsøk på rekonstruksjon av grunneigefordelinga i Bergen ved utgangen av seinmellomalderen

Kenneth Bratland: Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld på 1700 talletUniversitetet i Oslo:

Digitale utgivelser ved UIO

Tingbokprosjektet

Dokumentasjonsprosjektet

Inneholder databaser innen

Arkeologi

Etnografi

Folkloristikk

Historie

Middelalderhistorie

Leksikografi

Litteratur

Mynter/Numismatikk

O. Rygh: Norske GaardnavneNTNU:

SpesialsamlingeneUniversitetet i Tromsø:

Registreringssentral for historiske data

Matrikkel 1886

Folketellinger

Kirkebøker

UIT: Vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale

Hovedfagsoppgave ved UIT:

Sigrun Høgetveit Berg: KRISTENRETTSPRAKSIS I NORSK SEINMELLOMALDERLars Ove Wangensteen

Herredagsdomboken1 1604: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6

Lenker til Thomles tre bind av Norske Riksregistranter i Digitalarkivet:
Tiende bind 1650-1651
Ellevte bind 1653-1656
Tolvte bind 1657-1660

Biografi om Erik Andreas Thomle (1849 – 1936)

Artikler av Erik Andreas Thomle:

A.E. Thomles Biograf
Af raadmann Jan Wessels bibel (5,2mb)
Lidt om Lagmann Gjert Lange og hans Slægt (4,2mb)
Oslobispen Mag. Jens Nilsøns datter Margretes etterslekt  (2mb)
Lidt om sognepræst Johannes Teiste i Eidanger (1mb)
Lidt om Familien Wernskiold (7mb)
Den adelige slægt de Ulrichsdal (6mb)
Christopher Jensen testamente
Commercerraad Johan Adolph Løvenstierne
En Bærgens Slægtebog fra det 17. Aarhundrede
En kriminalhistorie fra 1694
Er den adlige slægt Mund uddød?
Familien Essendrop i Norge
Familien Flood
Familien Holfeldt (Hoelfeldt) i Norge
Familien Rendler i Norge
Familien Tyrholm i Drammen
Generalmajor, Friherre Alf Nicolai Alfson
Gravskrifter fra Stavanger Domkirke
Herr Fredrik Nannestad og hans 2nd hustruer
Hvis datter var Fru Brynhilde Benkestok osv.
Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nulevende slægt af dette navn
Lidt mer om familien Lystrup
Lidt om den norske slægt Grønvold
Lidt om familien Fasting i Norge
Lidt om familien Genschaug i Norge
Lidt om familien Glad i Norge
Lidt om familien Mechlenburg
Lidt om lensmændene i Lesje
Lidt om P. Chr. Asbjørnsen Fædrene og Mødrene slægt
Lidt om professor P.A.Munchs fædrens slægt
Ligprædiken over Foged Michel Storm
Mag. Jochum Angells optegnelser
Nedstammer Slægten Lillienskiold paa Mandsiden  fra den i 1676 Hans Hanssøn Schmidt?
Nogle Christiansandske Presteautobiografier
Naar uddøde den adlige slækt Gyldenkrantz?
Om slægtskapet mellom nogle norske familen af navnet Juell
Optegnelser om familien Rosing
Organist Johan Ludvig Schweigaard
Studenter i Nedre Borgesyssel Provsti 1731-1754
Thore Knudsen Bergs hustruer
Toltadslægten fra Vaage
Uddrag av Evje Kirkebøger

De ældste Led af Familien Undal (Undahl) i Norge

Familien Thomle – slektsbok:

Innledning-Forord
Side 1-13
Side 14-31
Side 32-47
Side 48-63
Side 64-81
Side 82-97
Side 98-113
Side 114-129
Side 130-145
Side 146-161
Side 162-175
Side 176-185
Side 186-201
Side 202-217
Side 218-233
Side 234-249
Side 250-265
Side 266-273
Bilag
Oversiktstabell
Trykkfeil/rettelser
PERSONREGISTER

Opplysninger om Christian Dag Spangen hentet fra lokalhistoriewiki.no

Innholdsfortegnelse over Spangens privatarkiv på SAH

Diverse fra Spangens manuser, foredrags-utkast og manuskripter:
Spangens foredrag om "Slektshistorie" fra 1941 (6mb)
O-Ætten. Botnertavlen (3,6 mb)
Gyldenår-slekten
Hummer
Hovin i Fåberg (slektskretsen rundt)
Rekstad og Frang
Evin Halesøn udaf Botnerfolket til gården O
En Skaktavl-bibel
Fogder og Sorenskrivere i Sogn
Heraldikk på Hedmarken
Genealogi og Arverettigheter

Christian Spangens minneord ved Midthaugs død 1957

Diverse i Spangens privatarkiv

Fra Spangens notater:

Hudfat/Tjøtta og Nøttestad

Ytre Kroken

Heiberg

Munthe

Hvidhoved

Fogd Simen Nilsen

Ivar Dal

Forvaltere av Kaupanger gods

Fra Leif Midthaugs privatarkiv: Gården Graffer i Lom:

Om Midthaugs arkiv på SAH

Midthaugs "Gudbrandsdal-arkiv"

Ligprædiken over Herr Provst og Rider A.Phil i 1822

Diverse avskrifter

Avskrift av en rettsak i 1590

Avskrift av en rettsak i 1603

Wangensteens eget bibliotek:

Af Wangensteens Papirer. (utdrag fra literatus Jens Johan Wangensteens dagbok (4,5 mb)
Af Wangensteen Papirer. Familiebibelen. (7,6 mb)
Oberst Hartvig Munthes  slektsopplysninger om familien Glad
Side 1-10 (8,5 mb)
Oberst Hartvig Munthes  slektsopplysninger om familien Glad
Side 11-21 (7,2 mb)
Oberst Hartvig Munthes  slektsopplysninger om familien Glad
Side 21-32 (6,5 mb)
O.A Wangensteens kart over Aggershus Sift , sørlige deler
O.A Wangensteens kart over Aggershus Stift, nordlige deler
Ny opplysninger om familien Magnus

Slekten Hielm del 1

Slekten Hielm del 2

Slekten Hielm del 3

Nils Hansen Nissens etterkommere

Fra boken "Han Far" av Kjell. T. Lund: "Ove Ovesen den mektige stamfar til Wangensteen-slekten"

Biografi; Lars Nilsen Wangensteen

Høvding Seattles tale til president Franklin Pierce i 1854

Stamtavle over Familien Utheim og med den beslegtede familien. Av T. Utheim 1899

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Sogneprest John Rørbyes og Martha Simonsdatter Wedselstofts Slekt

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Register til boken "Hvitebjørn og Stubljan" (om fam Ingier)

les hele boken på http://www.wangensteen.net/Tore Vigerust

Bybefolkningen - citizens - Stadtbevölkerung - 1680-1730

Adel

Innvandrerarkivet - immigrasjonsarkivet

Oslos historie

Jord. Norsk jordeiendomshistorie ca 1250-1600

"1630 vitnebrev om Norges sørligste grensepunkt"

"Jordebok for odelsbønders gods og hva de svarer til Kronen av Hedemarken og i Østerdalen januar 1615 (avsluttet 12. februar 1615)"

"Jordebok for odelsbønders gods og hva de svarer til Kronen av Gudbrandsdalens fogderi, 17. februar 1615"

(De tre siste er plassert på www.wangensteen.net)

Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 NY!

By:

Skien bys og distrikts befolkning 1675–1684 Kortbiografier. Dekker også ladestedene.

Skien by 1660-1750 med Porsgrunn, Brevik og Langesund – samt Kragerø til ca 1690.

Jord:

1651. Register over Kronens adkomstbrev 1587–1651

Jordebok over Gjerpen prostigods 1618

Gudbrandsdalens jordebok på foring, vissøre og leding 1.5 1623 – 1.5 1624 (1625)

Jordebok over foring, vissøre og leding av Hedmarken og Østerdalens fogderi 10. februar 1625

1630 Vitnebrev om Norges sørligste grensepunkt

Gudbrandsdalen odelsjordebok 1657

Manntall:

Manntall over odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, jordebok over deres odels- og pantegods samt jordebok over det de svarer til Kronen, 17. februar 1615

Manntall over odelsbønder i Hedemarken og Østerdalens fogderi, jordebok over deres odels- og pantegods samt jordebok over det de svarer til Kronen, januar 1615Arnstein Rønning

Heraldikk

SlektsbloggKari Thingvold

Navneregistre til skannede kirkebøker i Norge

KirkefotoOdd Handegård

VestlandsslekterBjørn Davidsen

Her finnes det publikasjoner om

Personer før 1900, blant annet om Audun Hugleikson, Petter Dass, Ludvig Holberg og Hans Lillienskiold d.y.

Personer etter 1900, blant annet om Katrine Saltnes, Anne Frank og Nordahl Grieg.

Skip, blant annet om D/S «Norge»s forlis i 1904.

Utvandring

Bergensbrannen 1702

Store Nordiske krig

Norsk helsevesen – 400 år

Da koleraen herjet Norge

Den russisk-japanske krig 1904-05

Slekters gangDag Trygsland Hoelseth NY!

Genealogisk stoff, samt gamle og gjeldende lover.Per Inge Nilsen

Anetavler-Fotogalleri-Justisprotokoll-Kirkebøker-Manntall-Balsfjord bygdebokRobert Bjerke

Manitowoc-skogenArne Kvitrud

Slekts- og lokalhistorieRandi Rostrup

Gotzows kopibokJan Tuxen

Register til Svein Tore Dahl: "Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536-1700"

Svein Tore Dahl (1958-2000)

Diverse på tuxen.infoAvisbibliografi

Aftenposten
Avisbibliografi II
Avisbibliografi I
Bergens tidende
Dagbladet 1905
Den Norske Rigstidende
Harstad Tidende
Illustreret Nyhetsblad
Morgenbladet
Nordlands Avis I
Nordlands Avis II
Norsk Kundgjørelsestidende
Norske Intelligenssedler
Ranens Tidende
Social-demokraten
Svalbardposten
Trondhjems Adresseavis

URD
Verdens Gang I
Waren SardneAnnet

Preus Museums Fotografregister

Dødsannonser

Register over slektslitteratur

Arkeologi i Nord

Kart over Norge 1801 og 1979

Norgesleksi - leksikon på nett

Deichmanske bibliotekFylkesvis:

Akershus

DIS-Oslo/Akershus

Frogn

Nittedal og HakadalAust-Agder

DIS-Aust-Agder

Vestre Moland: Fogdernes og Sorenskrivernes Manntall 15/3/1664Buskerud

DIS-Buskerud

Hole

Lier

ÅlFinnmark

DIS-FinnmarkHedmark

DIS-Hedmark

Hedmark Slektshistorielag

Solør Slektshistorielag

Sør-Østerdal Slektshistorielag

Eidskog SlektshistorielagHordalandHele fylket:

Tingbøker Sunnhordland og Nordhordland - søkbare

DIS-Hordaland

Kulturnett Hordaland

Reisekart over tekniske og industrielle kulturminner

Arkivnett Hordaland

Fattigkassen i Vest

Slektsbank for Sunnhordland

Slektsbanken inneholder 673 anetavler, i hovedsak fra Sunnhordland. Dataene er ikke kildebelagtBergen:

Bergen Historiske Forening

Bergensposten

Bergen Byarkiv

Lokalhistorisk Arkiv - Bergen

Bergen Byarkiv og Lokalhistorisk Arkiv – Oppslagsverket

Bergen Offentlige Bibliotek

Gater - menigheter Bergen

Urbane Landskap

Bergenskart

Bergenskartet

Bymuseet

Bryggens Museum

Bergen Skolemuseum

Åsane Historielag

Åsane lokal: Glimt fra Fortiden

Arna og Osterøy: Lokalhistorier

Arna: Mål og Miljø

Fyllingsdalen: Dalen før blokkene

Fana Historielag

A. Mæland: Register "HISTORISK PERSONREGISTER BERGEN" (under utarbeidelse)

Sandviken kulturhistoriske forening

Laksevåg kulturhistoriske forening

Tellevik kystfort - Åsane

Tekstilindustri i Bergensdistriktet etablert av innvandrereAndre Hordalandskommuner:

Osterøy sogelag

Havstrilen - Fjell kulturminnelag og Øygarden sogelag

Os før i tio

Samnanger historielag

Fusa i gamledager

DIS-Kvinnherad

DIS-Haugalandet

Voss: Verda sett frå Vassvøre

Rasdalen

Hardanger historielag

Kvam sogelag

Etne sogelag

Etne (PDF-fil)

Voss

Bømlo tur og sogelag

Lokalhistorie i Austevoll

Austrheim i bileteMøre og Romsdal

DIS-Møre og Romsdal

Romsdal(PDF-fil)

SogaNordland

DIS-Salten

Hemnes

Storjorden

TysfjordNord-Trøndelag

DIS-Nord-TrøndelagOppland

DIS-Oppland

Vestoppland Slektshistorielag

Gjøvik og Toten slektshistorielag

Valdres slektshistorielag

Gudbrandsdal slektshistorielag

Vang HistorielagOslo kommune

Oslo Byarkiv

Gater - menigheter Oslo

DIS-Oslo/Akershus

Fellesrådet for historielagene i Oslo

Oslos historie

Akers befolkningshistorie

Holmlia - bok Ny!

Om Holmlia - bok Ny!Rogaland

DIS-Rogaland

DIS-Haugalandet

Jelsa

Karmøy

Sokndal

Høle

Håland prestegjeld NY!Sogn og Fjordane

Fylkesarkivet

Fylkesleksikonet

DIS-Sogn og Fjordane

Kjelda

Arnfrid Mæland: Sak til Klævold heradstyre i 1865 - AVSKRIFT NY!

Jostedal historielagSør-Trøndelag

Gater - menigheter Trondheim

DIS-Sør-Trøndelag

Trondheim

Trondheimsbilder

Trondhjems adressebok 1888 - 1920

Frøya

SelbuTelemark

DIS-Telemark

Porsgrunn

Hjartdal

Kviteseid

Eidanger - Porsgrunn

Skien

Grenland

Solum

GjerpenTroms

Nord-Troms museum

Lenvik museum

DIS-Troms

Karlsøy

BalsfjordVest-Agder

DIS-Vest-Agder

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland i Sør-Audnedal

Sør-AudnedalVestfold

DIS-Vestfold

Andebu

Borre

Nøtterøy

Sandar

Sem og Slagen

Stokke

Tjøme

TønsbergØstfold

DIS-Østfold

Østfold

Rakkestads 1. kirkebok 1722-1740

Fredrikstad historielag

Idd

FredrikshaldEmigrasjon / immigrasjon & USA

Ellis Island

Ancestry

Norsk utvandrermuseum

Det norske utvandrersenter

Det løfterike landet

Nordmenn i Amerika

Ancestors from Norway

Immigrant Ships Transcribers Guild

Castle Garden

Lutherans Online - Lutheran Roots Genealogy Exchange

The USGenWeb Project

The National Archives

United States Genealogy

Norwegians in the Civil War

Emigrasjonshistorie og emigrant skip fra Norway Heritage

flere lenker på Digitalarkivet

og på Stephen Morses lenkesamlingNorden

Danmark

DIS Danmark

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

Dansk Demografisk Database

Statens Arkivers Arkivalieronline

Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550

Bornholms Historiske Samfund

Dansk biografisk Lexikon

Prosjekt Runeberg

Det Danske Utvandrerarkiv

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Dansk Slægtsgårdsforening

Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Hvem Forsker Hvad

Over ØresundFinland

Island

Sverige

Over ØresundEuropa forøvrig

Belgia

England

Frankrike

Irland

Italia

Nederland

Skottland

Spania

TysklandGlobalt

Cyndi's List

NewspaperAbstracts - Finding our ancestors in the news!

The Genealogy Home Page

the WorldGenWeb Project1) Dette er den første Herredagsdomboken som blir publisert på nett.