Beskrivelse av vindstyrker på land og sjø :

Vindstyrke i beaufort Navn på vindstyrke Virkning på land Virkning til sjøs Vindhastighet (m/s)
0 stille røyken stiger rett opp speilblank (havblikk) 0-0.2
1 flau vind røyken driver i vindens retning små krusninger, ikke skum 0.3-1.5
2 svak vind smått løv settes i bevegelse korte småbølger 1.6-3.3
3 lett bris løv og småkvist rører seg, lette flagg stekkes. bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum 3.4-5.4
4 laber bris kvister og smågrener røres, støv virvles opp. lengre bølger, en del skumskavler. 5.5-7.9
5 frisk bris mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer. middelstore, lange bølger med lange skumskavler. 8.0-10.7
6 liten kuling store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene. store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt. 10.8-13.8
7 stiv kuling hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden. sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen. 13.9-17.1
8 sterk kuling kvister brekker, tungt å gå mot vinden. middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden. 17.2-20.7
9 liten storm store trær svaier og takstein kan blåse ned. høye bølger, tette skumstrimer, sjøen begynner å "rulle" 20.8-24.4
10 full storm sjelden inne i landet, trær rykkes opp. stor skade på hus. meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling. 24.5-28.4
11 sterk storm meget sjelden, følges av store ødeleggelser. ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden. 28.5-32.6
12 orkan forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser. luften er fylt med skum og sjørokk som nedsetter sikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum. 32.6-