Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har den glede å formidle:

Gjest Bårdsen Sogndalsfjærens

(1791-1849)

offisielle hjemmeside

Ved

Yngve Nedrebø og Bjørn Davidsen

Siden er under oppbygging. Siste oppdatering: 6. november 2000


Klikk her , hvis du vil ha gul skrift på svart bakgrunn.


Innhold:

 Forord

Dokumentasjon av Gjest Bårdsens liv og levnet:

Bjørn Davidsen og Yngve Nedrebø:

Kronologisk oversikt over Gjest Bårdsens "levnedsløb"

______

Kildeutdrag om Gjest Bårdsen o.a.

______

SAB-side med bilder av bl.a. original-manuskripter

_____

Fra Gjest Bårdsens egen tekst-produksjon:

Gjest Bårdsens sanger, viser og dikt

Gjest Bårdsens benådningssøknad til Kongen

Gjest Baardsen: Samling af de mest forrekommende Ord i det saakaldte Vandrings eller Skøiersprog.

_____

Artikler i tilknytning til Gjest Bårdsen:

Yngve Nedrebø:

Gjest Bårdsen - mestertyv, gentleman eller kleptoman?

_____

Carl Martin Olsen:

Gjest Baardsens plass i folkedypet

_____

Bjørn Davidsen:

NY!!      Kom, vil du høre ...      NY!!

(Artikkelserie om Gjest Bårdsens liv - i "Døvblindes ukeblad" fra høsten 2001 og fram til sommeren 2003)

 

"Og, kom vil I høre ..." - en sang til besvær?

_____

Cecilie Skauge Knoph:

"Den galne måndagen"


Til siden for historisk interesserte

Til utgivelses-menyen

Hjem