Bjørn Davidsen og Yngve Nedrebø:

Kronologisk oversikt over
Gjest Bårdsens "levnedsløb"

Siden er under justering. Siste oppdatering: 19. januar 2001Alle datoer i venstre kant skrevet: År, måned, dag

(Gjest Bårdsens og andres udokumenterte påstander er skrevet med blå skrift)

(Lenker til dokumentsamlingen er skrevet med halvfeit kursiv, mens interne lenker på denne siden med mager rett skrift - begge deler i blå skrift med strek under)

Forfedre:

Fars slekt:

Bårds foreldre:

Gjest Larsen Reseland (ca. 1722-1796)

1. X 1754 Ølgård Bårddtr. Skjeldestad (1721-1776) – Bårds mor

2. X 1776 Anna Rognalddtr. Hove (Sognd.) (1734-?, kanskje 1804 som Eriksdtr., for det døde ingen med navnet A.R. i Sogndal, men mest sannsynlig var det hun som døde 1806 på Hilleskår som enke under patronymikon Persdtr. – Gjest kalte henne bestemor.
 
 

Mors slekt:

Martas foreldre:

Per Jakopson (1705-1778) 2.g X 1750 Kari Halvardsdtr. (1727-17??)

De hadde 6 barn, i tillegg til Marta, bl.a.

Hans Person (1754-1836 som legdslem) x 2 ganger på Nesse i Vik med to søstre:1.g. Martha Nielsdtr. (1730-1814), 2.g.: Ingeborg Nielsdtr.. Ingen biologiske barn, men tok til seg Øllegård som liten.

Per J. var sønn av:

Jakop Madsen (16??-1727) tambur/styrmann X 1702 Barbra Perdtr. (1672-1740)

Kari H. var datter av:

Halvard Torson (1693-1764), soldat FYSO045 - se E.Ø. s. 116 X ? Marta Hansdtr. (1689-1761) fra Grøt.
 
 

Nær familie:

1784, 06.10.: giftet Bård Gjestsen (29.8. 1756 på Svedal-xx.xx. 1793 – skifte xx.xx. 1794) og Marta Persdtr. (11.02. 1760 - 18.8. 1836) seg i Sogndal. Begge i 1. ekteskap.

1784, 08.14.: Per ble født - døde 27.02. 1814 i Sogndalsfjøra.

1788, 12.27.: Ølgaard ble født – g. med Lasse Jørgenss. (1797-1855) Nessehagen, Indre Nesse, Vik, 22.6. 1823. Hun oppga da å være født i Vik i 1790 - men det stemmer ikke. Den eneste som passer er søster til GB. Fikk 5 barn, hvorav datter nr. 2 ble kalt Marta etter sin mormor, sønn nr. 2 Bård etter sin morfar. Ølgaard døde på Nesse 21.01. 1862. Det sies at Gjest besøkte søsteren både da han drev og fartet og etter soning.

1791, 04.13.: GB ble født/døpt i Sogndalsfjøra som ekte sønn av Bård Gjestsen og Marta Persdatter.

1793, 05.19.: GB’s yngste søster, Kari; ble født/døpt. Da ble faren oppgitt som Bård Larsen, men det var ingen andre Bård i Sogndal på den tid som kunne få et ektedøpt barn med en Marte Persdatter – og Kari-navnet er etter Marte sin mor. Så det er nok Gjest sin lillesøster, som han selv skrev døde like etter faren. Ad. Larsen-navnet, var jo Bård sønn av Gjest Larsen. M.P. ble også introdusert som Bård Larsens kone.

1793, xx.xx.: Bård Gjestsen omkom og ble ikke funnet – ikke innført som død i Sogndal.

1793, 12.08.: Kari Bårdsdatter døde i kopperne ½ år gammel. GB ble senere i livet beskrevet som "kopparret". Kanskje han og var syk på denne tid, men overlevet?

1794, 07.02. : Skifte etter Bård Gjestsen. Rest: 10 – 5 – 7.

1801, 02.01.: GB, moren og farens stemor bodde i Fjøra. Moren oppført som "enke, tar dagleie". Farens stemor nøt almisse av sognet. GB var da nesten 10 år. Per var "satt bort" til Knagenhielm-bonden Erik Nilsen på Stedje.
 
 

Ut i verden:

I følge boka til Hans Martinussen (1943) ville GB dra ut i verden 12 år gammel (1803), men måtte vente ett år (til høsten 1804). Kom da i skredderlære i 5 dager. Ville ikke mer. Kom så i bøkkerlære. Må ha vært det en stund, men i følge boka stakk han til sjøs med en Flensborgerbåt – til Amsterdam og tilbake. Ble "fisket opp" av Heitmann og kjerringa ved hjemkomsten. Var så i bøkkerlære i 8 dager. Påstår så at han gikk til politimesteren for å kunne sone kontraktsbrudd!!
 
 

Vi vet:

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Bergen:

1805, etter påske: GB rømte eller fikk sparken for udugelighet fra J.Heitmann, var i følge politiforhør (24.4. 1806) deretter hos Helgie Størcksen (hun var blitt enke i 1804 og hadde flyttet til Skuteviken), så hos Ole Bringeland i Steinkjelleren.

1806, 04.08. (3. påskedag): GB rømte fra O.Bringeland.

1806, 04.21. (mandag): GB foretok sitt første kjente innbrudd - hos Heitmann.

1806, 04.23. (onsdag): JH klaget på GB

1806, 04.24. (torsdag): GB ble framstilt til forhør hos politiet. Etterpå måtte han på byen for å vise hvor han hadde solgt tyvegodset.

1806, 04.26. (lørdag): GB ble på ny framstilt til forhør. Saken ble tatt opp til doms.

1806, 04.29. (tirsdag): GB ble dømt til å hensettes i oppdragelseshus til han var blitt konfirmert.

1806, 05.03. (søndag) kl. 09.00: Innsatt som fange nr. 61 i Bergens Tugt- og Manufakturhus.

1806, 06.09.: Moren giftet seg opp igjen med enkemann Ola Olss. Hildeskår. Han døde 12.07.1824 som kårmann i Sogndalsfjøra, men hun må være den som døde i S.f. 18.08. 1836 som legdslem, selv om det står ugift på henne. Hun var da to ganger enke.

1806, 09.(14.?): GB ble konfirmert i Tugthuskirken av Welhaven.

1807, 06.16 kl. 15.30: Dimitert fra BTM.

1807, sommeren: I følge egen forklaring (3.7. 1811) reiste han nordover. (med Jens Pedersen på Strømmen/Strømsnes i Indre Tysfjord – "blandt de svarte fjällan upp i høga nord"). Det stemmer også med bøkene. Ble der i to år, skrev han. Men også BMT visste at han reiste dit – "ble avlevert til" (m.a.o. eksportert) i flg. Falch jr. 1820
 
 

(1. manko: Hva gjorde han i Nord-Norge?)
 

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter på Øvre Berge:

1809, juli: På Øvre Berge som tjenestedreng. Stjal flesk og flatbrød om vinteren. Ble oppsagt i april 1810.

1809, 11.12.: Gikk til nattverd i Kyrkjebø kirke.

1810, april: Forlot/ble jaget fra Øvre Berge.

1810, våren – sommeren 1811 påstod han (i forklaring 3.7. 1811) å ha jobbet på Bryggen i Bergen.

--

I boka skrev han ingen ting direkte om Øvre Berge, men at han:

- besøkte sin mor og søster og reiste til Bergen etter å ha vært en stund i Sogn.

- jobbet på Bryggen hos en grosserer A som døde. (I følge forklaring i Svg. 1814 hadde han vært byløper hos major Ameln. Men han døde i 1806 – sønnen i 1826).

- fikk hyre med jekteskipper Voldstad for tur til Oslo? Det skal ha vært på denne turen han traff "Constanse" et sted utenfor Kristiansand.

- traff seinere en "vossing" som sendte ham ut på bygdene – og som førte ham til Nordeide, bryllupet på Bolstad/Bolset osv.

--

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Sogn og Sunnfjord:

1811, 06.05. (natten til): GB brøt seg inn på loftet til Ole Sjursen Nordeide i Lavik. Han ble oppdaget av datteren Gjertrud, som seinere ble gift med lensmann Dahle, se Klævold-saken. Lensmannens syke svigerforeldre da, var OSN og konen.

1811, juni: reiste GB gjennom Sunnfjord som "handelsmann", gjorde innbrudd på Hauken i Gaular, der han stjal klær. Byttet bort mynter fra tyveriet på Nordeide.

1811, 06.24.: bryllup på Bolset i Jølster. GB ble arrestert av vossingen Jørgen Larsen Helgeland, som førte ham til Hauken, derfra ble GB transportert av to bønder fra Grytåsen til Vadheim. Der kom han fram seint en lørdagskveld sist i juni 1811, ble fraktet fram til Klævoldlandet, der de ble mottatt av Ole Nordeide.

1811-1812.: GB satt i arrest hos lensmann Aarestrup fra juni 1811 til han ble overført til Bergen Tukt- og Manufakturhus i august 1812. GB fikk svært god attest fra lensmann Aarestrup, som også var hans forsvarer i underretten i april 1812.

1811, 07.03.: Forhørsrett på Askelund.

1811, 08.24.: Ordre fra Amtet om tiltale.

1811, 09.04.: Inspektør XX Falck på BTM utstedte attest.

1811, 09.12.: Ekstrarett på Ortnevik. Utsatt. GB’s forsvarer, lensmann Thomas Graae Aarestrup, møtte ikke.

1811, 10.29.: Sokneprest W. Kamstrup, Sogndal, skrev attest som ble lagt fram i retten 1.4. 1812.

1811, 11.22.: Utsatt ekstrarett ble satt på Bjordal.

1812, 03.24.: Sokneprest Daae, Lavik, skrev attest som ble lagt fram i retten 1.4. 1812.

1812, 04.01.: Forsvareren, lensmann Aarestrup, holdt forsvarsinnlegg. Deretter dom i underretten i Ytre Sogn hvor Gjest ble dømt til 5 års straffarbeid på Bergenhus festning. GB anket.

1812, 07.13.: Forsvarer Heiberg skrev forsvarsinnlegg til stiftsoverretten.

1812, 07.17.: Dom i stiftsoverretten, GB dømt til 2 år i Bergen tukt- og manufakturhus.

1812, 08.28. kl. 11: GB innsatt i BTM som fange nr. 186 til 2 års fengsel.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Voss og Hardanger:

1812, 10.09. kl. 07.45 (fredag kveld): Rømte fra BTM.

1812, 10.10.: Etterlysning.

1812, 10.XX..: Overnattet i huset til Stork Torjesen og Synneva Stephensdatter på Tvinde – gikk videre retning Gavle.

1812, 10.XX.: Innbrudd hos Martha S. Herheim på Gavle i Holbygda.

1812, 11.27: Etterlysning ble sendt ut av sorenskriver Bundz i Kårevik på Stord

1812, 10/11?: GB kom til Ulvik og arbeidet som tresker/knappestøper på Vestrheim og Sponheim.

1812, like etter jul: Innbrudd hos Daniel T. Hjelmevold i Ulvik.

1813, 01. (ca. 8 dager før 2. februar): Innbrudd på Ringheim og Rogne ved Vangen.

1813, 01. (ca. 5-6 dager før 2. februar): GB gikk gjennom isen på vatnet eller elven i nærheten av Gietle i Evanger, ble berget og handlet med folket på gårdene. Drog deretter i retning Bergen.

--

I følge egen bok drog han nå til Tunes, Sandviken, ble der en stund og drog så sørover. Kom

1813, midt i mars: sørfra over Sandeid og Åkrafjorden til Åkra i Skånevik, hvor han lå "på været", og besvangret Kari Thorsdatter, som angivelig ble fruktsommelig med handelskaren "Augmon Jensen Hildeskaar" fra Sogn. Drog videre gjennom Hardanger, men for å unngå Ulvik, hvor de kjente ham, gikk han over et stort fjell og kom ned i en dal like ved Voss (Bordalen?) en lørdagskveld.

1813, 04.11.?: GB ble tatt på Voss – i følge egen bok utenfor Vangskyrkja en søndag.

1813, 04.12.: (mandag) Tormod Olsen Ringheim med flere innberettet anmodning om forhør av GBH som på Voss og i Hardanger skulle ha begått tyveri på flere steder.

1813, 04.14.: Ordre fra stiftet om forhør.

1813, 04.24: (lørdag) GB ble forhørt. (Han kom til Voss 14 dager før. Sorenskriveren var bortreist da stiftets ordre ankom med posten "sistleden påske").

1813, 05.03: (onsdag) GB ble forhørt.

1813, 05.11.: Ordre fra stiftet.

1813, 05.15.: GB rømte (1. g.) fra Vangen. Tok trolig kongevegen og opp i fjellet mot sør. Ble på en seter i en uke under et uvær før han tok videre over fjellet og ned i Hardanger og stjal (bl.a. i Fykse). Fartet rundt i Hardanger og

1813, 05.20.-21. (natten mellom): stjal han fra T.N. Hægle, L.K. Bøe, S.S. Bøe, L.O. Qvale.

1813, 07.08: (torsdag) GB ble tatt i Hardanger og ført til en lensmann som forhørte ham og sendte ham per hest og med vakter til Voss.

1813, 07.13.: Skriftlig stevning.

1813, 07.22.: Falk utstedte attest.

1813, 07.26.: Forhør?

1813, 07.27.: (tirsdag) Rømte (for 2. g.) ved et gjestgiveri? fra vakten som førte ham fra Hardanger til Voss.

1813, 07.27.: Extentionsordre.

1813, 07.27.-08.03. (i tiden mellom): Innbrudd hos O.A. Lie i Raundalen.

1813, 08.03.: (tirsdag) Innbrudd hos Stephen L. Kythe og datter Inga.

1813, 08.04. (onsdag): GB tatt igjen. (Onsdag sistleden uke –før 11.8.)

1813, 08.05.: Saken berammet.

1813, 08.11.: (onsdag) Ekstrarett på Voss.

1813, 08.23.: (mandag) Ekstrarett på Voss som foreholdt GB tidligere dommer etc.

1813, 08.24.: Ekstrarett på Voss.

1813, 08.25. (natt til onsdag 25.): Rømte (for 3. g) fra Vangen arresthus.

1813, 09.05: (søndag) GB ble tatt i Hardanger.

1813, 09.07.: (tirsdag) Rettsmøte på Helleland i Hardanger (mellom Kinsarvik og Lofthus – rett nord for Opedal) med gjennomgang og utdeling av tyvegods.

1813, 09.08: (onsdag) GB ble fraktet fra Helleland til lensmann Lillegraven i Granvin – sikkert med båt direkte.

1813, 09.09.: (natt til) Rømte (for 4. g.) fra lensmann Lillegraven i Granvin. Seinere på dagen skulle han vært fraktet til Vangen arresthus.

1813, 09.17.: (ca.) GB kom over fjellet fra Voss til Vik.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Indre Sogn:

1813, 09.20.: (ca.) GB på Lærdals marked for å selge tinnknapper. Han drog derfra til Hafslo. Etter noen dager der (bl.a. på Urnes) drog han over fjellet til Offerdal i Årdal.

1813, 09.22./23.: GB gjorde innbrudd på Gurvin i Sogndal

1813, 09.29.: GB arrestert i Offerdal i Årdal.

1813, 10.01.: GB framstilt for retten på Amble.

1813, 10.10. (søndag aften): GB rømte fra arresten hos Sjur Mortensen Haugen på Vestrheim i Sogndal.

1813, 10.11.: Undersøkelsesforhør fortsatte på Amble uten GB.

1813, 10.12. (natt til tirsdag): GB brøt seg inn hos Ole Ellingsen Haukåsen. Stjal deretter båt på Tingestad og dro overfjorden til Fimmelnæs og videre over fjellet til Naasi i Jordalen. Derfra videre mot Voss. OEH fulgte sporene til Naasi, men gav opp der.

--

1813, 11.06.: (lørdag) Justissaken mot GB opp på Voss.

1813, 11.08.: (mandag) Ekstrarett på Voss.

1813, 11.20.: (lørdag) Ekstrarett på Grovendal på Voss med dom: 5 års festningsarbeid på Bergenhus etter ferdig sonet tidligere idømt tukthusstraff.

1813, 12.18.: Undersøkelsesforhør fortsatte på Amble uten GB.

1813, 12.27.: GB (alias Jens Augmundsen Hildeskaar) og KTŒs sønn Wier døpt i Skånevik.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Vest-Agder:

1813, 12.23.-24. (eller 25.-26.): Tyveri på Roland.

1813, 12.26.: Jens Andreas Olsen Hillestad (GB) ble satt i arrest hos lensmann Reyersen på Vigeland ved Mandal. Jfr. regning fra lensmannen av 6.3.1813.

1814, 01.03. (natt til): Jens Andreas Olsen rømte fra arresten på Vigeland. I flg. boka rømte han nyttårsaften.

1814, 01.04. (natten til): Tyveri på Gislefoss.

1814, 01.17.: Forhør på Vigeland om rømmingen.

1814, 01.xx.: GB tatt i Flekkefjord.

1814, 01.22.: Reqvisition om forhør fra fogd Erikstrup.

1814, 01.24.: Reqvisitionen innløp til sorenskriveren i Flekkefjord.

1814, 01.26.-27.: Jens Andreas Olsen Hillestad ble forhørt av sorenskriver Hagerup i Flekkefjord. Ble deretter sendt til Farsund og til forhør hos sorenskriver Barth i Lyngdal.

1814, 02.04.: Tyverier anmeldt.

1814, 02.08.: Jens Andreas Olsen Hillestad ble i følge anmeldelse fra fogden forhørt på Lyngdal tinghus i Byremo.

1814, 02.21.: Ordre fra amtet.

1814, 02.24.: Sorenskriver Barth sendte ut stevning til ting 9. mars hvor Jens Andreas Olsen Hillestad skulle framstilles.

1814, 03.06.: Lensmann Reyersen, Vigeland, sendte regning og skrev: "JAO ankom til meg 26.12. 1813, var til 3. januar 1814 da han rømte fra vakten".

1814, 03.09.-10.: Forhør på Lyngdal tinghus over Jens Andreas Olsen Hillestad (GB)

1814, 03.14.: Skrivelse fra amtet.

1814, 03.15.: Skrivelse til bl.a. soknepresten i Lærdal, Sogndal og Hafslo om identiteten til Jens Andreas Olsen Hillestad.

1814, 04.02.: Ekstrarett i Flekkefjord. Aktor: Eilertsen.

1814, 04.20.: Justisforhør i Farsund over Jens Andreas Olsen Hillestad (GB). Skriv fra sokneprest Bøyesen i Lærdal.

1814, 04.30.: Utskrift av forhøret sendt aktor (Eilertsen).

1814, 06.02. (natten til): Rømte fra Farsund.

1814, 06.13.: Kjennelse i Bergen stiftsoverrett

I følge egen beretning nå retning Jæren med et bryllup der og brødrene med jekten.

Så til Hardanger hvor han bl.a. traff bror til Kari.

1814, 06.20.: Bergen stift videresendte etterlysning av GB etter rømming fra Farsund.

1814, 06.21.: Bergen stift bad Nordre Bergenhus Amt om opplysninger om tyveriene GB hadde gjort i Indre Sogn.

1814, 07.08.: Fogd Budtz sendte brev til prost Kahrs i Jondal.

1814, 07.11.: Heiberg sendte regning for sitt forsvarsarbeid ved saken i Lyngdal 9. og 10. mars.

1814, 07.21./22.: Tingsvitne på Hofslund i Sogndal skiprede om tyveriene som GB hadde begått på Gurvin og Rutlin.

1814, 07.22.: Prost Kahrs sendte brev til fogd Budtz: Ingen Jens Andreas i Jondal.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Hardanger og Sunnhordland:

1814, 07.28.(23.?): GB stjal fra sengeboden til Halvord Joensen på Hvideberg under Baroniet Rosendahl i Qvindherrets Skibrede.

1814, 07.26.: GB stjal fra stabburet til enken Marithe Leersteen i Strandebarm.

1814, 07.29.: Tingsvitnet i Indre Sogn fortsatte på Valaker i Solvorn og ble avsluttet med forklaringer i forbindelse med innbruddet på Haukåsen natt til tirsdag (12.10. 1813) etter at arrestanten søndag aften (10.10. 1813) hadde unnvikt fra lensmann Vestrem.

Deretter på Nedre Bolstad i Hålandsdalen.

1814, 08.02. (ca. 14 dager før 16.8.): Innbrudd på Brothus i Hålandsdalen.

1814, 08.04.: (torsdag) GB spiste mat i stabburet til Lars Haaversen på Store Fosse i Strandebarm. Ble oppdaget, men klarte å komme seg unna.

1814, 08.05.: (fredag) GB ble pågrepet i Strandalen. Ble tatt til gårds og videre til lensmannen. Fogd Bundz som var på ting i Strandebarm, ble underrettet og mistenkte arresterte "Hans Nielssøn Kjeldevold" å være GB. Nannestad fra Voss var også i bygda og gjenkjente GB som rømlingen fra Voss. GB ble beordret sendt til sorenskriveren i Mosterhavn.

1814, 08.16.: (tirsdag) GB ble forhørt av sorenskriver Bing på hans kontor i Mosterhavn. Beordret avlevert på Halsnøy kloster.

1814, 08.24.: Fogd Budtz sendte brev til Stiftamtmannen i Bergen og mente det var GB som rømte fra Farsund.

1814, 09.06.: GB rømte fra Halsnøy ved å grave seg under døren.

1814, 09.12.: Fogd Bundz anmodet om vurdering av om arrestforvareren skulle bøtelegges for rømningen som en advarsel om å passe bedre på fangene for ettertiden.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Rogaland:

1814, 10.XX: GB opptrådte på markedet i Stavanger.

1814, 11.01.-02. (natten mellom): GB ble arrestert på Sørnes i Jåtten, transportert til arrest i Stavanger.

1814, 11.03.: Stavanger amt sendte ordre om aksjon mot Jens Olsen Hyldesgaard.

1814, 11.08.: Innkallelse ble utstedt.

1814, 11.30.: (onsdag) Jæren og Dalane sorenskriveri foretok forhør av Jens Olsen Hyldesgaard i Gabriel Rasmussens hus på Sørnæss i Jaattens Skibrede.

--

Sendt til forhør på Jelsa, men rømte og ble siden tatt i Stavanger.

Derfra ble han sendt til Bergen og 24.10. 1815 innsatt i BTM nesten 3 år etter han rømte – iflg. boka. Da herjet en epidemi blant fangene og mange døde daglig, skrev han – men dette kan ikke spores i kirkeboka. Gjest også syk, men overlevde. Da han ble frisk, rømmer han fra sykesalen – en natt overinspektøren kjempet med døden. Falch døde/ble begravet? 17.01. 1816.

 --

1815, 02.27.-28.: Forhør - i Stavanger?

1815, 04.06.: Stevnemål.

1815, 04.09.: Skrivelse fra amtet.

1815, 04.24.: Ekstrarett i Ryfylke sorenskriveri i sorenskriverens bopel i Stavanger.

1815, 05.02.: Ekstraretten i Stavanger fortsatte. Meddelte stevning berammet til

1815, 05.05.: på tingstedet Fjeldøen, men ...

1815, 10.24: GB ble satt inn i Bergen Tukt- og Manufakturhus kl. 6 som fange nr. 76. Han skulle sitte i 2 år "hvorfra dog afgaaer 1 Maaned og 11 Dage".

1815, 10.25.-10.28.: GB Spundet Strye 3 - ½ - 3

1815, 10.30.-11.04.: GB Spundet Strye 5 - 2 ½ - 15

1815, 11.06.-11.11.: GB Spundet Strye 3 - 1 ½ - 9

1815, 11.13.-11.18.: GB Spundet Strye 3 - 1 ½ -10

1815, 11.20. og alle ukene t.o.m. 1816, 01.06.: GB "syg hele Ugen", i den siste av disse ukene var 8 av 34 lemmer syke.

1816, 01.07.: GB rømte fra BTM kl. 2 ½ om morgenen.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Strandvik og Ryfylke:

1816, 01.XX.: GB gjorde innbrudd hos gjestgiver Hans Jørgen Hoff på Særvold i Strandvik i slutten av januar (gjestgiveren oppga i 1821 at det var i 1817), hvor han stjal sølv fra gjestgiveren og hans svoger Engel Johannesen Henanger, og samtidig stjal han færingsbåt med segl og fire årer fra Christopher Engelsen Sundfjord.

1816, 02.XX.: GB oppholdt seg i Sand i Ryfylke, og kalte seg "Anders". Han sa han var handelsmann fra Skånevik. GB var i perioder syk, og var først to dager hos Asgaut Toresen Kyllevik, så to netter hos Ole Olsen Høyland, og da var GB syk, og til slutt rundt 8 dager hos Ole Johnsen Krokevold. Han handlet på alle tre stedene, og var i tillegg et par ganger i huset hos John Iversen Fiskaaen med handelsvarer.

1816, 02.XX.: Om lag en måned etter tyveriet (månedsskiftet februar/mars) kom gjestgiver Hoff til Sand og hentet tilbake tyvegodset.

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Aust-Agder:

1816, 03.17. ca.: GB kom til overnattingsstedet "Munkehuset" i Arendal.

1816, 04.07.: GB kom første søndag i april til Jon Christophersen Torbjørnskleven hvor Elling Pedersen fra Vigdel i Sola bodde.

1816, 04.18. (natt til 4. påskedag): Tyveri hos Jens Pedersen i Barbu.

1816, 04.21.: GB (Niels Andreas Rasmussen) kom til Arendal fra Risør.

1816, 04.24. (onsdag): Tyveri på Høygilt i Birkeland.

1816, 04.24.: Forhør ang. tyveriet på Barbugård.

1816, 04.26.: Forhør ang. tyveriet på Høygilt. GB ble etterpå puttet i "fangehullet" på Haure arresthus om aftenen kl. 9. Innført i "Signalements-protokollen".

1816, 04.26. og 29.: Skrivelser fra fogd Krejdal.

1816, 04.27. (lørdag): GB under navnet Niels Andreas Rasmussen var i forhør hos sorenskriveren i Nedenes. Retten bestemte at han skulle hensettes i arrest på Haure (Haugerød, Asdal) inntil videre.

1816, 05.01.: Forhør i Lillesand i madam Christensens hus.

1816, 05.10.: Amtets actionsordre mot Niels Andreas Rasmussen (GB).

1816, 05.15.: Stevning.

1816, 05.18.: Stevning.

1816, 05.27. (natten til): GB rømte fra Haure.

1816, 06.05.: Ekstrarett i Lillesand.

1816, 06.07.: Amtet reagerte mot arrestforvarer Gulbrand Hansen og to vakter fordi Niels Andreas Rasmussen har rømt.

1816, 06.10.: Ekstrarett på Kolbjørnsvik (GB var på rømmen).

1816, 06.15.: Ekstrarett i skolebygningssalen i Barbu til behandling av justissak mot Elling Pedersen og Niels Andreas Rasmussen for tyveri og innbrudd.

1816, 07.17.: Fogden i Råbyggelaget sendte brev til Nedenes amt med spørsmål om hva de skulle gjøre med en person som var arrestert, som kalte seg XX, men som var gjenkjent som rømlingen fra Haure.

1816, 07.22.: Brev fra amtet om å bringe vedkommende tilbake til Haure. Man hadde hørt forlydender om at han kunne være Gjest Bårdsen Sogndalsfjæren eller Hyldesgård.

1816, 07.23.: Niels Andreas Rasmussen ble satt inn igjen i arresten på Haure ved middagstid.

1816, 07.29.: Ordre fra amtet om at Niels Andreas Rasmussen skulle overføres fra arresthuset på Haure til Byens arresthus i Arendal.

1816, 08.01.: Justistingsvitnesag.

1816, 08.10. (natten til): Niels Andreas Rasmussen rømte fra Arendal arresthus sammen med Thorsten Olsen, født på Kongsberg.

1816, 08.16.: Nedenes amt sendte ut etterlysning. I kopibokens etterlysningstekst er det strøket over en setning om at hans rette navn skal være Gjest Baardsen Sogndalsfjæren eller Hyldesgaard.

1816, 09.02.: Justissak mot Niels Andreas Rasmussen i Lillesand (men "fuglen var fløyet").

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Larvik:

1816, 09.09.: Anders Pedersen (GB) arrestert i Larvik.

1816, 09.14.: Brev fra Larvik grevskap til Bergen stift om at Andreas Pedersen sannsynligvis er GB. Blir oppgitt å være gjenkjent av politimester Frieles tjenestekar Casper Redeberg. Bad om at Bergen hentet ham.

1816, 09.23.: Anmodning ble sendt Bergen om avhenting.

1816, 10.14.: Dom over tyveriarrestantene Ole Christensen (46 år) og Christopher Christiansen (ca. 60 år) fra Rakkestad?. Var dette det fantefølget GB skrev han satt sammen med i Larvik arresthus?

1816, 10.19.: Forhør i Bergen politirett om identiteten til Anders Pedersen (GB), som var arrestert i Larvik.

1816, 10.29.: Bergen stift svarte Larvik om resultatet av forhørene og undersøkelsene i Bergen.

1816, 11.22.: Larvik svarte Bergen og bad om at GB ble fraktet til Bergen m/eskorte, helst en politimann eller annen som "kjente" ham – og ikke fra lensmann til lensmann.

1816, 12.07. (natten til): GB rømte fra Larvik kjøpstads arresthus.

1816, 12.09.: "Larvik" sendte ut etterlysning etter GB som var rømt.

(2. manko: 1816, 12.09. – 1817, 09.10. da han "ble" Even Christiansen)
 

Etter at han rømte fra Larvik, kom han ikke til Bergen før han hadde vært Even C. og kom sørover med Svend Brekke. Fra Arendal var han i følge egne beskrivelser innom arresten i Larvik, deretter en tur til Sverige, bl.a., for så å ha jul i Drammen hvor han snappet opp Even Christiansen sitt hyrepatent.
 
 

Gjest Bårdsen alias Even Christiansen 1817-1821 i Trondheim:

Lenke til dokumentsamlingen om følgende meritter i Midt-Norge:

Even Christiansen gir følgende vita om seg selv ved forhør i Kristiansund:

1795: født i Farsund av foreldre Christian Hansen og Marithe Evensdatter

1806-1808: drog til sjøs med kaptein Petersen fra Farsund med kjøpmann Lunds skip, til Middelhavet, England og Holland

1808-1809: hjemme hos foreldrene, som hadde flyttet til Stjernesund der faren var blitt los

1809: konfirmert i Stjernesund, husker ikke prestens navn

1809-1811: hjemme hos foreldrene

1811-1813: kommandert til Hessingen, København, videre til Ålborg

1813 som.: drog med kaper tilhørende kjøpmann Hoppe fra Ålborg.

1814-1815: hjemme i Stjernesund

1815: drog til Kristiansand og ble forhyret med briggen Johanne Catharina, ført av kaptein Andreas Nielsen. Tur til Kønigsberg med sild, deretter til København. Havari.

1816 vår: I København hyret med skipet Anne Maria fra Bergen under kaptein Grib, reise til Bergen

1816 høst: I Bergen til han om høsten drog med skipper Jens Wold til Lofoten.

1817 vår: Tilbake til Bergen fra Lofoten

1817 som.: Tok hyre fra Bergen med kaptein Skülow fra Drammen. Reise til Holland, med retur til Drammen om høsten. (Rettet dette til 1816.)

1817 vår: I Arendal ble han forhyret med den danske skipper Nielsen, bosatt i Bordeaux. Drog med ham til Frankrike, men forliste i den engelske kanal

1817 febr.: EC satt i land av en engelskmann i Nærøesund, meldte seg for innrulleringssjefen i Trondheim,

1817 mars: drog over land til Christiania

1817 april: drog fra Christiania til Son, hvor han fikk hyre med den svenske sluppen Capit Lundstrøm, for en reise til Danmark med trelast. Skipet måtte gå til Strømstad med skade, og EC ble satt på land, fordi han ikke kunne seile på svenske skip.

1817 mai: drog fra Strømstad.

1817 juni: sist i juni eller først i juli kom han til Tønsberg, hvor han fikk pass, men ikke hyre, og drog nordover igjen, reiste over Dovre og gjennom Sundalen til Trondheim
 
 

Realiteter:

1817, 07.14.: Elen Larsdatter Mo kom ut fra tukthuset i Trondheim etter å ha sonet to måneder for tyveri. Hun la sin sovende ca. 2 år gamle sønn Olaus på en stein i fjøra i "Ilsvika"? for at floen skulle ta ham. Klokken 14.30 samme dag ble barnet funnet druknet.

1817, sept.: GB gjorde sine første tyverier og innbrudd i Trondheim.

1817, 09.10.: arresteret i Trondheim som mistenkt for tyverier hos tollbetjent Schindel.

1818, 02.16.: EC sendte brev til regimentskvartermester Angell.

1818, 03.12.: dødsdom i Trondhjem stiftsoverrett mot Elen Larsdatter Mo for barnedrap.

1818, 03.18. (natten til): rømte E.C., A.O. og E.L.M. fra Trondheim arrest – før stiftsoverrettens dom var forkynt for ELM.

1818, 03.18.: Bytingsdom i Trondheim: Even C. skulle kakstrykes og fikk Livstidsdom på Trondheim festning.

1818, 03.25.: Etterlysning sendt ut.

1818, 04.02.: innbrudd i Kr.sund.

1818, 04.06.: innbrudd i Kr.sund.

1818, 04.08.: E.C. og E.L.M. ble arrestert kl. 21.00 på en gård sør for Hustadvika. GB satte seg kraftig til motverge under arrestasjonen.

1818, 04.09.: Innbrakt til Kristiansund for forhør.

1818, 04.10.: Forhøret avsluttet med registrerings- og vurderings-forretning over det stjålne.

1818, 04.15.: Amtet (Tr.) befalte Action mot E.C. for forskj. innbrudd og utstedelse av falske pass.

1818, 04.24.: Kristiansund bytingsrett begynner behandlinger av saken mot E.C. og E.L.M.

1818, 05.10.: E.C. daterte et forfalsket pass underskrevet av tollinspektør Devold. Se 20.06. 1818.

1818, 05.23.: Tingsvitne i Molde.

1818, 06.12.: bekreftet byfogd Schare i Kr.sund at de hadde fått utskrift av dommen mot ELM til forkynnelse for henne.

1818, 05.10.: Utstedte falske pass som finnes :

1818, 06.20.: hos arrestanten, som påsto de var skrevet i Tr. samtidig med de andre.

1818, 06.30.: bytingsdom i Kristiansund som Even Christiansen, kakstryking og festning på livstid. E.L.M. fikk en måneds tukthus som tyverimedviter.

1818, 07.12.: E.L.M. inn på Tugthuset i Trondheim.

1818, 07.14.: satt i arresten i kjelleren under Trondheim rådstue.

1818, 07.27.: Trondheim stiftsoverrett begynner ankebehandlingen.

1818, 08.05.: Tr. stiftsoverrettsdom som Even Christiansen, kakstryking og festning på livstid.

1818, 10.19.: stevning av sakene til E.C. for høyesterett.

1818, 10.21.: høyesterettsdom som Even Christiansen, skulle strykes til kaken og deretter innsettes i Slaveriet i Trondheim på livstid.

1818, 11.23.: attest fra vaktmester Steenhoff om at EC var strøken tilkaken med 27 slag av 9 ris og innsatt på festningen.

1818, 12.02.: Elen Larsdatter fikk en datter med GB. Hun ble døpt 20.12. 1818 i Tukthuskirken og fikk navnet Inger Maria.

1819, 04.12.: Kommisjon beskikket til å undersøke fabrikasjon av falske riksbanksedler ved Trondhjems slaveri. Kommisjonen besto av Oberst Ridder O. Lyng samt Assesorene i Trondhjem Stiftsoverret Jacob Roll og Christian Hersleb Hornemann.

1820, 08.11.: EC dømt til døden av kommisjonen som behandlet saken om falskmynteri i Trondheim. Dommen ble anket til Høyesterett.

1820, 09.11.-12. (natten mellom): EC rømte fra slaveriet i Trondheim sammen med en rekke andre fanger.

--

1821, 06.30.: Kommisjonsdommen og dødsdommen stadfestet av Høyesterett. (I følge hans søknad om benådning av 27.12. 1839 ble dødsdommen stadfestet av Høyesterett 30. januar 1821.)

1821, 08.06.: GB (som Even Christiansen) og de to andre (Guttorm Christophersen Kullien og Gabriel Sollomonsen Soleide) ble benådet for dødsdommen av kong Carl Johan.

--

Som Gjest Bårdsen 1820-1849:

Lenke til toppen av dokumentsamlingen fra hovedsaken mot Gjest Bårdsen (lenker direkte til enkelte av disse dokumentene og andre aktuelle sider, er lagt inn spesielt):

Hevdet i forhør 1821 at han høsten 1820 var kommet til Sunnmøre med et amerikansk skip på tur til Trondheim, men som måtte søke nødhavn, og deretter ville gå til Bergen. GB rømte da fra skipet, og kjøpte (?) en båt som han sammen med østlendingen Ole drog med sørover til Drage i Stat. Der etterlot de båten og ble fraktet over Statlandet av to bønder på Drage.

I følge egen beretning i boka, rømte han sammen med mange andre – men slo følge med Sven Brekke og Ole Ottesen. Ole lurte de to en omvei for å finne noen penger som de ikke fant. Han var brutal – og ville skille lag med de to andre. De ville også det og forlot ham sjøveien. Ole angret seg da, men de to rodde bort. Ole Ottesen ble siden grepet i Levanger og ført til Trondheim festning hvor han døde "for noen år siden", skrev GB i 1835/37.

De to (GB og Sven) seilte sørover. Var innom flere steder, forsynte seg blant annet med matvarer i Ålesund. Deretter til Drageidet hvor de ble noen dager. Fikk skyss noen mil sørover, skysskarene la til land nedenfor en gård, hvor GB/SB sa de ville leie seg rom. Skysskarene drog igjen, men i stedet for å leie rom, stjal de en båt.

--

1820, 10.16.: (natten til) GB stjal sammen med Svend Olsen Brækkene båt på Kullen i Stat. Båten ble brukt fram til Laviklandet, der den ble senket.

1820, : raid innover i Sogn, utover igjen – og så til Bergen hvor de ble tatt "i et lettlivet hus i Kjellersmuget". Gjest ble satt i tukthuset, mens SOB ble satt i arresten til han ble sendt bl.a. til Skjerjehavn. Dit ble GB sendt seinere (også i følge boka).

1820, 10.20.-21.: (natt) tyveri på Lavik.

1820, 10.25.-26.: (natt) tyveri på Indre Torvund i Lavik.

1820, 10.27.-28.: (natt) tyveri i Hanevig.

1820, 11.03.-04.: (natt) tyveri på Rutlin og Skjellestad i Sogndal.

1820, 11.10. (fredag): GB og SB under navn Andreas Pettersen og Niels Olsen ble arrestert hos (vertshusholder?/horemamma?) Anne Sophie Dahl (i Kjellersmuget?) i Bergen "kl. noget over 10" om kvelden. Ble brakt til arresten. Prøvde å rømme underveis, men ble fakket igjen.

1820, 11.11. (lørdag): GB "tilbageleveret" på BTM kl. 2 3/4, skulle sitte i 2 år som fange nr. 76. (Ble dimittert allerede 14. april 1821 kl. 1¼ - for å bli sendt i forhør i Sogn).

1820, 11.13.-11.18.: GB Spundet Strye 4-2-16

1820, 11.20.-11.25.: GB Spundet Strye 5-2 ½ -21

1820, 11-27.-12.02.: GB Hægelet Liin 5 ½ Dag Spundet Strye 1-½-4

1820, 12.04.-12.09.: GB Hæglet Liin 3 Dage og Spundet Strye 5-2½-20

1820, 12.11.-12.15.: GB Spundet Strye 4-2-16

1820, 12.18.-12.22.: GB Spundet Liin 3-1½-30

1821, 02.26.-03.03.: GB "heglet Liin 4 Dage og Spundet Liin , 1 stykke lin, ½ pund

1821, 03.05.-03.10.: GB "floket Værk og Spundet", 13 pund værk

1821, 03.12.-03.17.: GB Spundet Strye 4-2-44

1821, 03.19.-03.24.: GB "Hæglet Liin 5½ Dag og floket Værk"

1821, 03.26.-03.31.: GB "Spundet Strye 6-3-28"

1821, 04.02.-04.07.: GB Spundet Strye 7-3 ½-28"

1821, 04.09.-04.11.: GB "Spundet Strye 8-4-32"

------

1820, 11.12.: Politimester og rådmann Friele anmodet om forhør.

1820, 11.13.: Forhør Bergen politikammer.

1820, 12.08.: Forhørsrett på Lovisendal i Ytre Sogn. Forhør av Svend Brekkene.

1820, 12.19.: Forhøret på Lovisendal fortsatte.

1821, 04.14.: GB dimittert fra BTM, for å bli sendt nordover til Sogn for å bli forhørt i forbindelse med raidet i Sogn høsten 1820. Han ble satt i arrest hos lensmann Suphammer i Sjøstrand.

1821, 04.25.: forhør i Ytre Sogn (Skjerjehamn?) over GB og Svend Olsen Brekkene .

1821, 05.09.: forhør i Ytre Sogn.

1821, 06.03.: innløp til Bergen fra sorenskriver Voss i Ytre Sogn, utskrift av forhørsrett på Lovisendal 8.12. 1820.

1821, 06.30.: Kommisjonsdommen og dødsdommen ble stadfestet av Høyesterett. (I følge hans søknad om benådning av 27.12. 1839 ble dødsdommen stadfestet av Høyesterett 30. januar 1821.)

1821, 07.02.: Saken mot GB startet i Ytre Sogn, saken endte med dom først 18. august 1826.

1821, 07.18.: Skriv med begjæring fra aktor Schreuder på Balholmen m/bilag for framleggelse i ekstrarett 20.9. i Osmundsvåg.

1821, 08.11.: Nordre Bergenhus amt anmodet om tingsvitne vedr. GB’s tyveri i Stad skiprede.

1821, 08.19.: Tingsvitne Osmundsvåg i Stad.

1821, 08.21.: Kong Carl Johan utstedte i Christiania benådning over livsslavene i Trondhjem Fæstning Guttorm Christophersen Kulien, Even Christiansen og Gabriel Sollomonsen Soleide som 30. juni 1821 av Høyesterett var dømt til at miste sine liv for "Forfærdigelse av falske Rigsbankanviisninger".

1821, 08.27.: Ekstrarett berammet 20.9. på tingstedet Osmundsvåg i Stad.

1821, 09.20.: Ekstrarett i Osmundsvåg i Stat.

1821, 09.24.: Justissak i Bergen mot Marthe Johannesdtr. og Gjertine Carlsdtr.

1821, 09.30.: GB og SOB rømte fra arresten på Suphammer ved å låse seg ut av jernene og flykte i mørket. Stjal båt og rodde mot Vangsnes, derfra til Molhaugen, og videre til Lønnefjorden og til garden Flete, der de satte båten fra seg, og gikk opp i fjellet. De kom over til Måredalen, og stjal mat og et åkle der. De holdt seg skjult i skogen og tok seg deretter fram til Høyangsfjorden, der de gjorde innbrudd på Jetland og Ytre Berge.

1821, 10.05.: Forhør i Sunnhordland på tingstedet Holsund.

1821, 10.09. (natt): tyverier hos Anders Torgersen Jetland, Ole Sjursen Jetland og Ole Lassesen Ytre Berge.

1821, 10.12. (natt): tyverier hos Jens Larssen Grinde i Gulen og Heming Christensen Glosvig.

1821, 10.13. (natt): tyveri i Erich Einersen Glenjens nøst.

1821, 10.14. (natt): tyveri i Knud Nielsen Steine’s nøst.

1821, 11.13.: GB gjenkjent og arrestert på Strandgaten i Bergen, mens SOB ble arrestert på vertshuset Westindien.

1821, 11.14.-11.15.: Forhør Bergen politikammer – inn BTM.

1821, 12.07.: GB sendt til Sogn til arresten hos lensmann Lindseth på Byrknesøy.

1821, 12.18.: Forhør i Ytre Sogn – Gjest fortalte at de rømte fra lensmann Suphammer pga mangel på underholdning og renslighet – GB måtte vaske tøyet sitt selv (og til dels også SOB’s)!!!, for lensmannen ville ikke.

1822, 02.02.: Forhør Indre Sogn.

1822, 02.06.: retten satt på Balholmen. GB og SOB møtte ikke, "og er formodentlig Aarsagen til denne Udeblivelse det i disse Dage rasende Stormveir, der i de 2de foregaaende Dage var østlig." Lensmann Helje Jensen Suphammer møtte som vitne, og ble forelest forklaringen til GB, "hvilken Forklaring Vidnet erklærede at være usandfærdig, forsaavidt den omhandlede Nøgel betræffer; og forklarede: at de 2de Angjeldende aldrig nogen heel Dag engang havde Nøglerne til Fodjernene i sin forvaring, og at Vidnet ingen Kolbelaas-Nøgel savner, men har endnu i sit Værge alle Nøglerne til bemeldte Arrestanters Arrestjern."

1822, 03.11.: "Galnemåndag", GB og Svend Olsen Brekkene ble sluppet ut av arresten på Byrknesøy for å ro til havs i orkanen og redde barn på holmene.

1822, 05.12.: GB/SB rømte fra Byrknes.

1822, 04.10.: Tingsvitne i Karmsund og Hesby.

1822, 04.22.: Tingsvitne i Nordhordland.

1822, 05.04.: Rettsmøte på sorenskriverens kontor i Stavanger.

1822, 05.08.: Høyesterettsdom vedr. Maren Marie Smith: Ett år. Inn BTM 25.08.22, ut 25.08.23.

1822, 07.03.: GB (og SOB) tatt i Stavanger.

1822, 08.26.: GB inn BTM.

1822, 09.03.: GB sendt til Sogn.

1822, 09.11.: Forhørsrett på Lovisendal i Lavik.

1822, 10.04.: GB rømte fra arresten hos Rognald E. Nordeide og tok seg gjennom Kirkebøstranden til Tronvik, der han gjorde innbrudd. Gjemte seg så i Klævoldskogen. GB ble oppsporet, men satte seg kraftig til motverge før han ble arrestert og truet på livet. (Tilbake til 1811)

1822, 10.08.: rettsmøte i Ytre Sogn Gjest Bårdsen klaget på personene som hadde arrestert ham.

1822, 10.26.: GB stakk av fra lensmann Ringereide. Tok i følge egen bok via Bergen, sørover strilelandet til Hatvik, deretter over Fusafjorden med postbåten. På grunn av storm måtte de bie i Holsundet noen dager. Derfra videre via Fusa til Strandvik og så videre med postbåten (forbi Sundvor – da fikk han av postfolkene høre om den rike lensmann der, som han lovet seg selv å "besøke" på tilbakeveien). Forlot postfolkene i Hellviken i Kvinnherad. Tok seg på egenhånd fram til "Stavanger len" og tilbake til Etne hvor han stjal en båt.)

1822, 11.19.: nytt rettsmøte i Ytre Sogn, personene som arresterte GB må forklare seg om episoden.

1822, 11.29.: GB stjal båt, mat og sølv hos brødrene Lars d.e. og Lars d.y. på Vehavnen i Etne

1822, 11.30.-12.01.: GB brøt seg inn og stjal fra lensmann Erik Johannessen Sundvor. Kom sørfra, ble innhentet og tatt ved Bjørnen. Oppga da navnet Jens Jensen Kjøsland (iflg. boka "løytnant Njøs"). Båten oppga han å ha stjålet i Etne – og den ble hentet av folk derfra. Ble satt i arrest hos lensmannen på Sundvor, men rømte etter at lensmannen hadde dratt til Bergen.

1822, 12.11.: innbrudd hos assessor Krüger i Møllendal. GB stjal to poser med sølvmynter.

1822, 12.15.: GB kom til Storøen ved Eidsvåg, og avtalte at han skulle få losji hos Holger Cornelius Petersen Storøen.

1822, 12.17.: GB kom til losjiet sitt på Storøen ved Eidsvåg, og han ble der til 28.12.1822.

1822, 12.28.: GB var på "Bondegilde" i Erviken, og ble der gjenkjent av kjøpmann Jørgens’ sønn Jochum, men kom seg unna ved at det ble hevdet han var i slekt med familien på Storøen. GB stakk fra Storøen natten etter.

1823, 01.09.: Tingsvitneforhør på Baroniet Rosendal.

1823, 01.12.: Brev fra futen v/Klagenberg til Søndre Bergenhus amt om aksjon mot og forhør av folkene på Storøen. "Ingen umage skal spares på at opdage GB’s opholdssted".

1823, 01.15.: GB pågrepet ved Sandbrekken i Fana – innsatt i BTM.

1823, 01.17.-23.: Ekstrarett i Bergen.

1823, 04.07.: GB rømte fra BTM og hadde med seg passet til matrosen Lars Pedersen. Han fortalte seinere at han stjal en båt i Sandviken og drog via Karmsund og til Stavanger med båten, og videre til Mandal landeveien.

1823, 05.05. (ca.): GB traff Cathrine Andersdatter og Caroline Lovise Molin, og gav seg ut for å være broren til Cathrine.

1823, 05.13.: GB arrestert og satt inn i Mandal arresthus som "Lars Pedersen".

1823. 05.18.-19.: (natt) GB rømte fra arresthuset i Mandal sammen med fire medfanger Ole Kittelsen, Jens Torjussen, Jonas Jonassen og Caroline Lovise Molin.

1823, 05.21.-22. (natt): tyveri på Dybo, Hellesvig og Trysnæs.

1823, 05.22.-23. (natt): tyveri på Halien.

1823, 05.23.: GB oppdaget ved Tofteland, GB rømte.

1823, 05.23.: politiforhør i Mandal over Ole Kittelsen og Caroline Lovise Molin.

1823, 05.26.: forhør i Kristiansand over GB.

1823, 06.11.: ekstrarett på Lunde i Søgne.

1823, 06.20.: ekstrarett på Lunde i Søgne med GB til stede.

1823, 06.20.: Attest framlagt i Bergen fra fogd Kastrup.

--

1823, 06.22.: Øllegård Bårdsdatter og Lasse Jørgenson giftet seg med adresse Nessehagen i Vik. De fikk følgende barn: Hans (1823-?, reiste til Nordland i flg. bygdeboka), Jørgen (1824-1901 på Vollevik), Synneve (1826-?), Baard (1827-22.06 1874 – død på Pleiestiftelsen i Bg.), Erich (1828-1828), Marthe (1830-?)

--

1823, 07.12.: ekstrarett på Lahelle.

1823, 07.14.: ekstrarett i saken mot GB på Lovisendahl i Lavik, meldt at GB "atter er paagreben i Christiansand, efterat have giort sig skyldig i forskjellige nye Tyverier".

1823, 08.04.: Jonas Jonassen (17 år) dømt til 6 måneders tukthus av underretten i Kristiansand?

1823, 08.06.: Caroline Lovise Molien dømt av Chrs. stiftsoverrett til 2 måneders tukthus (i stedet for 1 måned som underretten hadde gitt).

1823, 08.07. (natten til): GB rømte fra arresten i Kristiansand. Etterlysning.

1823, 08.07.: ekstrarett på Lunde i utsatt justissak mot GB – som om natten hadde rømt fra arresten i Kristiansand.

1823, 08.12.: Caroline Lovise Molien ble innsatt i Krs. tukthus for 2 mnd. – ut igjen 11. oktober.

1823, 08.XX: GB drog fra Kristiansand via Stavanger til Bergen.

1823, 09.XX: GB stjal seilet til Nils Asbjørnsen Kjøkkelvik.

1823, 09.13.-14.: Ekstrarett på Aalund i Sundhordland.

1823, 09.18.: Politiforhør i Bergen.

1823, 09.22. (ca.): GB gjorde innbrudd på Rosnes, Manger, sammen med Ivar Børknes. Han måtte flykte, stjal båt på Villanger og rodde sørover. GB hevdet å ha stjålet båten han brukte i Stavanger.

1823, 09.23. (ca.): GB kom ved middagstider til Skjellanger, der han var oppe, spiste og kjøpte fisk.

1823, 09.23. (ca.): GB og Ivar Børknes overnattet på gjestgiveriet hos Michel Østensen Holmeknappen.

1823, 10.21.: Jonas Jonassen dømt til 6 måneder av stiftsoverretten i Kristiansand. Innsatt i tukthuset 19.11. 1823 – ut 18.05. 1824.

1823, 11.12.: saken mot GB tas opp på tinget i Kvamsøy.

1823, 11.14.: (14 dager etter Helgamesse 1.11.): Innbrudd hos Daniel Tostensen på Iversøen (Fitjar i Sunnhordland).

1823, 11.17.: Bergen stiftsoverrett, dom mot J.B. Heggernes samt H.C. Petersen Storøen, hans hustru A.J. og stesønn Johs. Jensen. J.B.H. 2 mnd. (inn 2.2.24, ut 2.4.24), de andre bøter.

1823, 11.20.: Gjertine Carlsdatter ble anholdt på Hille ved Bakkasund, og transportert til Bergen. Sammen med henne ble en mann som kalte seg Erich Erichsen (GB) anholdt, men han rømte fra vaktene.

1823, 11.21.-22.: Forhør over Gjertine i Bergen. Hun benektet at Erich E. var Gjest Baardsen, og den ene av vaktene som hadde sett GB året før, mente det ikke var samme mann.

1823, 11.XX.: GB og Henrich Sørensen gjorde innbrudd hos gjestgiveren Anders Nilsen Kvernene

1823, 12.10. (ca.): GB gjorde innbrudd hos Anders Anderssen Hummelsund, og fikk med seg pengeskrinet. Anders våknet, løp til vinduet og fikk fatt i skrinet, men tyven greide å dra det med seg ut, og stakk av med pengene.

1823, 12.26.: Innbrudd med tyveri hos tollbetjent Gullachsen i store Sandvigen. GB benektet i forhør 12.08.1824 å ha begått dette tyveri "eller nogensinde stjaalet i Sandvigen hvor han ikke er kjent". Tollbetjentens frakk ble funnet igjen i naustet i Arnavågen 27.02.1824 etter at GB rømte derfra.

1823, 12.31.: Innbrudd i Meubelmagazinet. Tyven tok seg inn gjennom et vindu ved hjelp av stige, men ble oppdaget og måtte flykte.

1824, 01.31.: GB var i vin- og raffinadeselskap hos madam Maren Marie Smith, og måtte flykte gjennom vinduet da politiadjutant Schjønberg brøt opp døren for å arrestere ham.

1824, 02.02.: Bergen politikammerrett.

Lenke til en samleside med lenker til noen digitaliserte håndskrevne brev:

1824, 02.08.: Brev fra Abraham Sørensen til Henrik Sørensen.

1824, 02.09.: Bytings ekstrarett i Bergen.

1824, 02.11.-12.: Forhør i Bergen av A. Sørensen m.fl.

1824, 02.13.: Ekstrarett på Holsund.

1824, 02.17.: Rapport fra Schønberg.

1824, 02.27.: GB ble oppdaget i naustet til John Seim i Indre Arna, etter at han hadde gjort innbrudd i huset til skomakermester Kruse. GB rømte, men la igjen etter seg tre tomme brennevinsflasker, tyvegods fra Kruses hus, avskjedspasset til Erich Erichsen, og tollbetjent Gullachsens slitte frakk.

1824, 02.27.: Siri Larsdatter Indre Arna sang vise om Gjest Baarsen.

1824, 02.28.: Forhør i Nordhordland etter innbruddet i Indre Arna.

1824, 03.10.: Ekstrarett i Nordhordland.

1824, 03.17.-18.: Ekstrarett i Nordhordland hvor bl.a. Gjertine Carlsdatter måtte forklare seg om Erich Erichsen.

1824, 03.19.: Bytings ekstrarett.

1824, 04.10.: GB skrev brev til Abraham Sørensen

1824, 04.20: GB gjorde innbrudd hos repslagermester Eilert Lund 3. påskedag.

1824, 04.22.: Bytingsrett.

1824, 04.30.: Ole Olsen Bakke forklarte i forhør i Trondheim at GB skulle være den Even Christiansen som rømte fra Trondheim i september 1820.

1824, 05.XX.: GB oppholdt seg ved Damsgård

1824, 05.10.: GB sender brev til Gjertine C.

1824, 05.16. (natten til): GB stjal båten til Ole Erichsen i Store Lungegaardsvannet og rodde sammen med Johannes Crispinus Torgersen inn i Lille Lungegaardsvann, der de ble arrestert under forsøk på å befri fangen Hans Iver Tollefsen.

1824, 05.16.-18.: Forhør over GB i Bergen.

1824, 05.18.: Inserat fra Bergen til Christiania Morgenblad (trykt i nr. 156), der det ble hevdet at GB var identisk med livstidsslaven Even Christiansen i Trondheim.

1824, 05.21.: Rapport fra Klagenberg og Schønberg.

1824, 05.22.: Ole Olsen Svorkmoe forhørt i Bergen om GB var den samme som Even C.

1824, 07.06.: saken mot GB opp på tinget i Klævold – GB satt i Bergen.

1824, 07.15.: GB møtte til forhør hos sorenskriveren i Nordhordland i Bergen, for å forklare seg om innbruddene i Hummelsund og på Rosnes.

1824, 07.31.: Ekstrarett i Nordhordland.

1824, 08.04.-05.: GB og Ivar Børknes framstilt til forhør i Nordhordland.

1824, 08.12.: GB møtte til forhør hos sorenskriveren i Nordhordland i Bergen. Nektet for tyveri fra tollbetjent Gullachsen i store Sandvigen og klaget på løytnant Middelthun på festningen fordi han fratok ham forskuddet av forlegningspenger som arrestforvarer Hoff hadde betalt ham og deretter "pryglet ham ... først i Vagten og siden i Arresten, uagtet han dertil ingen Anledning gav, videre end at han fordrede sine Penge".

1824, 08.19.: Forhøret fortsatte.

1824, 08.26.: Forhøret fortsatte.

1824, 08.26.: aktor Schreuder sendte brev til Nordre Bergenhus amt for å få undersøkt om Gjest Baardsen var identisk med Even Christiansen, han bad om at noen fra Slaveriet i Trondheim måtte komme til Bergen for å identifisere ham.

1824, 09.15.: saken mot GB opp på ekstrarett i Lovisendahl, GB satt i arrest i Bergen.

1824, 10.01.: Møte i kommisjonen om GB’s medskyldige.

1825, 02.25.: saken mot GB opp på ekstrarett i Lovisendahl.

1825, 03.22.: Ekstrarett på Kårevik, Stord.

1825, 04.19.: saken mot GB opp på ekstrarett i Lovisendahl.

1825, 06.20.: saken mot GB opp på tinget på Balholmen.

1825, 07.29.: saken mot GB opp på tinget på Balholmen, aktor bad om utsettelse fordi han fortsatt ventet på opplysninger fra Trondheim.

1825, 08.30.: Nordre Bergenhus Amt fant det bevist at Even Christiansen og Gjest Baardsen var samme person, og hadde 29. juli 1825 skrevet til Bergenhus kommandantskap for å få GB overført til Bergenhus festning, for å sone den straff han var idømt i Trondheim (kommisjonsakten i 1820 er ikke nevnt).

1825, 09.20.: saken mot GB opp på tinget på Vikøren.

1825, 09.23.: Brev til Nordre Bergenhus amt fra Schreuder, Kjørnes.

1825, 10.14.: Kongelig resolusjon om at GB skulle hensettes på Akershus når endelig dom var avsagt.

1825, 10.17.: Forhør i Bergen om at GB og Even Christiansen var samme mann.

1825, 11.05.-10.: Justistingsvitner i Trondheim.

1825, 11.09.: Jens Amundsen Fenstad ble halshugget i Bergen. En "vekker" for Gjest?

1826, 01.24.-25.: Ekstrarett i byretten i Bergen. GB møtte til forhør 25. og viste fram sin tatovering "ISC".

1826, 06.23.-24.: Retten satt på Vikøren.

1826, 07.15. og 19.: Kommisjonsmøter i Bergen.

1826, 08.18.: Dommen over GB i Ytre Sogn.

1826, 09.26.: Kommisjonen avsa dom.

1826, 09.28.: GB rømte fra delinkventarresten på Bergenhus, og gjorde samme natt innbrudd hos madam Detlef i Hollendergaten.

1826, 09.30.: GB gjorde innbrudd hos Ole Haldorsen Lien på Damsgård.

1826, 10.01.: GB brøt seg inn i pakkboden til enkemadam Busch på Damsgård for å skaffe seg årer, rodde over til Dokken og samme natt brøt han seg inn hos enkefru Enevoldsen i Bergen.

1826, 10.02.: GB ble tatt på Damsgård etter å ha rodd tilbake fra Bergen, og ble brakt til den gamle bispeboligen, der det ble tatt opp forhør av ham samme dag.

1826, 10.03. og 05.: Forhøret fortsatte på Rådstuen.

1826, 10.19.: Niels Thorsen Bjørstad inn BTM for 4 mnd. (ut 19.2.27) og Maren Marie Smith for 6 mnd. (ut 19.4.27).

1827, 08.04.: Høyesterett sendte dommen mot GB.

1827, 08.10: Høyesterettsdommen kom til Bergen.

1827, 08.13: Høyesterettsdommen ble forkynnt for GB.

1827, 08.14: GB overført til Slaveriet.

1827, 10.29: GB avlevert på Akershus.

1827, 11.17: GB kakstrøket to ganger på Akershus.

1829, 02.19.: kommisjonsdom over Maren Marie Smith og Nils Thorsen Bjørstad for heleri. MMS fikk to år, NTB 4 måneder i Bergen T&M

1829, 02.21.: MMS inn for 2 år (ut 21.2.30), NTB inn for 4 mnd. (ut 21.6.29).

1829, 08.06.: Gjertine Carlsdatter dømt i Høyesterett til livstid i Bergen T&M for tyveri, søknad om formildelse avvist ved Kgl. Res. 17. November 1829.

1829, 08.20.: Gjertine C. inn på livstid.

1833, 07.03.: Gjertine Carlsdatter fikk en datter i BTM. Faren var portner Sæbjørn Mikkelsen. Barnet ble døpt "Henrikke Johanne" 19.07.33 og satt ut til oppfostring 15. oktober 1833 for fattigvesenets regning.

1835- : GB gav ut bøker.

1839, 12.27.: GB skrev søknad om benådning til Kongen.

--

1840, 05.30.: Ehenreich Renke, forh. kjøpmann, døde, 50 år gammel.

1840, 09.29.: Gjertine Carlsdatter slapp ut fra Bergen T&M, etter at hun ble benådet ved kgl. Res. 3. September 1840.

--

1841, 07.14.: GB fikk oppreisning på æren.

1843, 02.21.: Niels Thorsen Bjørstad døde i Bergen 63 år gammel som almisselem med adresse 10-101. I 1815: Huseier 11-139 og gift med Anna Marthe Rasmusdatter.

1843, 10.12.: Kong Carl Johan avslo søknad om benådning og frihet for GB.

1843, 10.20.: Avslaget på GB’s benådningssøknaden ble sendt Akershus kommandantskap.

1843, 10.26.: Avslaget ble kunngjort for GB.

1844, våren: (etter kongens død?) Justisdeptet signaliserte benådning over nyttår (i følge boka til GB).

1845, 01.09.: Anna Elisabeth Reincke fikk sønnen Bastian Johan Bastiansen Heitmann med Bastian Heitmann – gutten ble døpt i Sogndal.

1845, 09.20.: kongelig resolusjon om benådning av GB.

1845, 10.03.: GB løslatt, men må holde seg unna de større byene i tre år.

1845, 10.03.–10.22.: Gjest i Kristiania.

1845, 10.31.: GB i Drammen.

1845, 11.24.: GB i Holmestrand.

1845, 12.27.-1846, 01.21.: GB i Skien.

1846, 01.22.: GB i Porsgrunn.

1846, 02.02.: GB fra Brevik til Stathelle.

1846, 02.14.–02.20.: GB i Østerrisør.

1846, 03.02.-03.24. + : GB i Arendal.

1846, vår/sommer/høst?: GB bosatte seg i Sogndal, men reiste rundt i landet som bokselger.

1847, 12.28.: Birgitta Andrea Bastiansdatter ble døpt i Sogndal som datter av Bastian Heitmann (handelsmann) og Anna Reimers (i boka skrevet Reimond.)

1848, 05.07.: GB giftet seg i Sogndal med Anna Elisabeth Reincke.

1848, 10.31.: GB flyttet til Bergen sammen med AER og hennes sønn, Bastian Johan Bastiansen Heitmann.

1849, 05.09.: GB lånte 50 Spd. av Regnhatmager Halvor Johnsen mot "Panteret i hele Huset" 10. rode nr. 14, - et hus GB ikke eide! GB’s siste kupp?

1849, 05.13.: GB døde i Bergen.

1849, 05.14. og 05.23.: Registrering v/Skifteretten av GB’s dødsbo. Fallitt!

1850, 11.13.: Olaus Olas. Thorberg, Sogndal (f. i Kongsberg) X Anna Margreta Mikkelsd. Reimers (f. i Bergen)
 
 

Enkemadammen & Co’s videre liv:

1851, 08.23.: Hans Hansen Skjeldstad meldte flytting til Bergen.

1852, 05.20.: Hansine Elisabeth Hansen ble født i Bergen. Foreldre: Hans Hansen Skjeldestad og Anna Elisabeth Reincke.

1852, 06.13.: Hans Hansen Skjeldstad, Uk smed (f. Sogndal 01.05. 1825) X Anne Elisabeth Baarsen, Enke, (f. KK 25.06. 1817).

1862, 11.28.: Ybeke Lucie Christine Reincke, f. Rulffs, døde i Bergen 70 år gammel. Dette var mor til AER.

1866, 06.10.: Bastian Johan "August" Heitmann (sømand, f. i Sogndal) giftet seg i Bergen med Lassine Karine Nielsen. Det er ikke registrert barn i dette ekteskapet.

1875, 06.26.: Abraham Theodor Wiborg Berg (f. 05.04. 1853) X Hansine Elisabeth Hansen (f. 20.05. 1852).

1897, 05.12.: Anna Elisabet Hanssen, født Reinche, døde. Begravet 19. mai 1897 fra Domkirken, som smed og rørlæggers hustru, født 1817 i Bergen, bosatt i Grønnevoldsg. 9 (i Marken).

1900, 04.17.: Hans Hansen, døde. Begravet fra Johanneskirken 24. april. Enkem., rørlægger, født 1822 Sogndals Prgld. i Sogn, bosted Hans Tanksg. 1b.

1921, xx.xx: Sine Karine Rasch Heitmann (f. 02.06. 1844) døde på Gamlehjemmet, Viken. Folkeregistrert som "enke".

1924, 01.03. Bastian Johan August Heitmann døde på Rosenberg asyl etter å ha vært pasient i en årrekke, i 1916 på Neevengaarden. Var forsørget av fattigvesenet, "slektskapsforhold ukjent", folkeregistrert som "skilt", etterlot seg intet.

Til kildeutdrag om Gjest Bårdsen o.a.


Til Gjest Bårdsens offisielle hjemmeside

Til siden for historisk interesserte

Hjem