Foreningen Norges døvblindes hjemmeside har gleden av å formidle:

Da alarmen gikk i Vestisen

Av Bjørn Davidsen


Klikk her , hvis du vil ha gul skrift på svart bakgrunn.

Tilbake til siden for historisk interesserte

Tilbake til utgivelses-menyen

Hjem


Det er i disse dager 50 år siden fem fangst-skuter med 78 mann om bord, forsvant sporløst under en storstorm i Vestisen ved Grønland. Tross mange døgns iherdig leting, og tross effektiv og langvarig finkjemming av hele området med fly og marine-fartøyer, fant man ikke et eneste spor etter de fem skutene.

I flere tusen år har det vært drevet fangst etter sel forskjellige steder i nord-områdene. Fangstingen i årene etter andre verdens-krig ble særlig drevet av folk fra Sunnmøre og Nord-Norge.

Påsken 1952 var det 53 norske fangst-skuter i Vestisen, i området nord for Island mellom Grønland og Jan Mayen. Til sammen sju av disse skutene forliste, hvorav fem forsvant sporløst.

Den første som forliste, var Møre-skuten "Vestis". Det skjedde faktisk før fangstingen i det hele tatt var kommet i gang. "Vestis" ble sakte, men sikkert skudd i stykker av isen etter at den hadde fått ødelagt roret. Takket være en skute i nærheten, fikk mannskapet berget seg.

Palmelørdag, 5. april, blåste det opp til full storm fra østnordøst. Stormen fortsatte palmesøndag, men løyet utover mandagen.

Møre-skuten "Flemsøy" hadde en ny og meget sterk radio-sender om bord. Skuten ble ført av denne sesongens yngste skipper, Karl Brandal. Han gjorde blant annet fortløpende notater over når han sist hadde snakket med en andre skippere.

Mandag kveld ble klart at fem skuter ikke hadde gitt lyd fra seg etter stormen. At noen ikke ville røpe hvor de befant seg for å kunne fangste på store selflokker i fred, var vanlig. Men Brandal følte at dette ikke var tilfellet nå. Derfor satte han radio-senderen på full styrke og bad innstendig de fem skutene om å gi lyd fra seg - enten med telefoni eller telegrafi.

Det kom intet svar. Til og med bakgrunns-støyen på radioen forsvant. Stillheten kunne ikke bety annet enn at det dramatiske anropet var blitt hørt over enorme avstander, og at absolutt alle nå lyttet - og lyttet. Brandal gjentok oppkallingen med jevne mellomrom hele natten og neste dag, men med det samme, uhyggelige tause resultat.

Tirsdag kveld tilbød Siglufjord radio på Island hjelp. Og på kort tid fikk de amerikanerne på Kjeflavik-basen ved Reykjavik til å avse to fly til leting.

Onsdag 9. april dro flyene ut på sitt første lete-tokt. Og i dagene som fulgte ble enda flere fly og mange fangst-skuter satt inn i letingen, men ingen ting ble funnet. Fem skuter med 78 mann om bord, var borte for alltid. De fem var: "Ringsel", "Brattind" og "Vårglimt" fra Troms og "Buskøy" og "Pels" fra Sunnmøre.

Seinere i sesongen sank også "Ungsel" på veg til Norge, men mannskapet ble berget.


Tilbake til toppen

Tilbake til siden for historisk interesserte

Hjem