USENET og sosialantropologi

Espen Munch


emunch@online.no

Artikler og foredrag

Hovedoppgaven: "Kaos og orden på Usenet"

Resultatene fra spørreundersøkelsen (Appendiks 1)

Resultatene fra pilotundersøkelsen (Appendiks 2)

Om Espen MunchDisse sidene er først og fremst viet arbeidet med en hovedoppgave i sosialantropologi med tittelen "Kaos og orden på Usenet - en antropologisk analyse av elektronisk gruppekommunikasjon."

Hovedoppgaven ble skrevet i perioden våren -96 til våren -97.

Som bakgrunn for oppgaven gjennomførte jeg to spørreundersøkelser som i tillegg til selve hovedoppgaven ligger på disse sidene.

Takk til alle de på no.* som gjorde arbeidet med oppgaven lettere for meg.Lyst til å gjøre noe annet enn å lese? Se håndlagde smykker i sølv laget av Berit Blindheim i hennes smykkegalleri på web.