Haugesund Today  
with fresh pictures and 
mixed norwegian-english information from Haugalandet in Rogaland on the entrance to the fjords of Norway 

Norwegian 
Web dictionary 

Om HT 
About this site 
 
Tidligere utgaver 
Former issues 
 
Gjestebok 
Guest book 
 
Haugesund Time 
just now! 
 
Kunstauksjonen 
Tellnes Art auction 
 
Ruteinfo 
Time tables 
Værmelding
Weather forecast

 

Internett søk 
search 
 
 
No. 450
Tuesday  june 15. 1999
 Haraldshaugen
the national monument
Haraldshaugen i ettermiddag i 6-tiden
3-4 km. nord for Haugesund sentrum ligger Haraldshaugen. I dag skal vi se nærmere på dette flotte monumentet, som ble reist i 1872 forbindelse med 1000 års jubileet til minne om samlingen av Norge i 872. Stedsvalget er bestemt på grunnlag av Snorre Sturlasons nedtegninger, som beskriver en kongegrav på Gard, nord for Haugesund. På dette stedet var det og en kirke da Snorre var her i ca. år 1220. Rester av denne kirken var fremdeles synlige da Haraldshaugen ble bygget.   

3-4 km. north of Haugesund town center, we find Haraldshaugen. Today we will take a closer look at this magnificent monument, erected in 1872 to commemorate the battle of Hafrsfjord in 872. In that battle King Harald Fairhair defeated a number of minor chieftains, and consolidated Norway into one kingdom, chosing Avaldsnes for his kings estate. The monument is situated at the place describes by the nordic cronicler, Snorre Sturlason after his journey to this area in app. 1220. He describes a burial place and a church on Gard, north of Haugesund. Remains of the church was still present when building the monument app. 1870. The remains are no covered by the monument. 
  

Monumentet består av en 17 meter høy granittobelisk og 29 Fylkesstener, hentet fra de gammelnorske fylkene som Harald Hårfargre samlet til et rike.  Steinene er merket med det fylke de er hentet fra.  

The monument consists of a 17 meter high granite obelisk, surroundet by 29 smaller county stones from each of the old norwegians counties at Harald Hairfairs time. The stones are marked by the old name of their counties. 

Nederst på den 17 meter høye obelisken finner vi 4 kopperrelieffer, et på hver side: 
At the bottom of the high obelisk, we find one copper reliefs on each side: 

På vestsiden av monumentet, nederst i gresskråningen som omkranser granittobelisken, finner vi en markering av en grav, med en gravhelle som sannsynligvis er den som Snorre beskrev, og som ble gjenfunnet på en nærliggende gård. Det sies at dette er stedet hvor Harald Hårfagre ble gravlagt, men dette er senere blitt bestridt av fagfolk.  
Below the slope around the obelisk, we find a marked grave, with a stone described by Snorre on top of it. When searcing for the stone, it was found on a farm close to this place. This grave is ment to be Harald Hairfairs burial place, but experts nowadays does not agree in that! 

Fra haugen har vi fin utsikt over Gardsvik og havet utenfor. 
From the monument, we have magnificent view towards Gardsvik and the ocean 

Like syd øst for monumentet ligger Korshaugen, et gammelt gudstjenestested som altså ligger kloss opptil der hvor den første kjente kirke i vårt distrikt var plassert. 
Just south east of the monument, we find the cross hill, where devine services were held close to the place where the first known church in our district was situated. 

Korshaugen
 
Panorama from Gardsvik to Killingøy ( incl Haraldshaug )
 
 
 
 Neste utgave sannsynligvis torsdag
next update is expected to be thursday !!!
Visiting Oslo wednesday!
 
 
Do you like this site?
Do you know someone in Norway or 
Haugalandet?  Do you want to come here?
Do you search for relatives?
Send a greeting to the HT guestbook!
 
 
 
 
  
Weather 
Nydelig vær hele dagen
Sunny - real summer!
Temp: 21.4C at 7.50PM
Weather forecast
 
 
Return to 
the Index page

 

 
(c) Eirik Hustvedt 
Sidene utgis på privat initativ, og har som målsetning å gi ferske inntrykk fra Haugesund og distriktene. Bildene er tatt digitalt samme dag som de blir publisert Oppdatering skjer normalt på ettermiddag eller kveld, norsk tid.  Ingen garanti for daglige oppdateringer.