Sør Norge Kendo klubb
-: Mandal Tokugo Kan :-
(MTK)

Vi tar inn nye medlemmer i hele august, spørsmål?
kontakt: mandalkk@online.no

Generell informasjon
Alle som har lyst kan begynne det året de fyller 13 år. Dette vil så senere bli brukt til innkjøp av rustninger. Rustnings leie pr. dags dato er kr. 200.- i halvåret (det vil bli krevd depositum). 

I kendo er som all annen budo er det kyu grader og dan grader. For mer info om kendo anbefaler vi at du sjekker ut: www.osi.uio.no/kendo/ der vil du finne mye nyttig informasjon om kendo.

Kalender / Treningstider           Treningshelg 28. - 29. november 2004