Welcome to Oslo, Norway


Site started July 1996 - last updated 6.FEB.2010

Velkommen til mitt nettsted!


PC-worker.

Genealogy | Slektshistorie


Historic events | Historiske hendelser


Tombstones | Gravstøtter