Trollbilen i Lunde

Etter at produksjonen av Troll-bilen ble lagt ned var det ingen i Lunde som eide en Troll-bil. Flere bilinteresserte personer, med Bjørn Røraas i spissen, ønsket derfor å få kjøpt en bil og lage en utstilling i Lunde. I 1996 fikk de muligheten til å kjøpe en bil fra en privat bilsamling. Lunde Sparebank stillte penger til disposisjon, og bilen ble hentet til Lunde.

Det ble satt igang med restaurering av bilen. Det var medlemmer i bilklubben “Streetcars Lunde” som stod for denne jobben. Målet var å tilbakeføre bilen til mest mulig orginalt utseende.

I 1998 ble det opprettet en stiftelse, “Stiftelsen Troll-bil Lunde” som overtok ansvaret for bilen. Stiftelsen ble eid av Lunde Sparebank, Streetcars Lunde og Nome Kommune. Det ble også åpnet en utstilling i Lunde Sentrum.

Kostnadene ved drift av utstilling og stiftelse ble etter hvert for høye, utstillingen ble gjort om til en vindusutstilling, og ved nyttår 2001-02 ble stiftelsen lagt ned. Bilen eies fortsatt av de tidligere eierene av stiftelsen, men det er nå Streetcars Lunde som har ansvaret for bilen. Bilen er fortsatt mulig å se på krysset i Lunde sentrum.

Fotografiene på denne siden viser Troll-bilen i Lunde sommeren 2001. Bildene er fotografert av Bjarne Lia.

Innholdet på disse sidene (tekst og foto) skal ikke gjengies eller brukes i andre sammenhenger uten tillatelse. © Sept. 2002