SKATTEMATRIKKELEN 1647


HELGELAND FOGDERI


Rødøe fieringh


Leylendingschatt Kilham Michell 2 pd. Kongen bygger. Swinwehr Tholluff 1 w. Kongen bygger. Slepnes Hanns 3 w. Ehr Lensmand. Kongen bygger. Edtzwigh Anders 1 w. Kongen bygger. Neder Tiong Olluff 2 w. Thomas 1 w. Kongen bygger. Nordfiornes Olluff 1 w. Kongen bygger. Melfiord Michell 1/2 w. Forarmitt. Gregers 1/2 w. Kongen bygger. Olderwigh Jenns 4 pd. Kongen bygger. Schiwig Enchenn 1/2 w. Ehr Forarmitt. Kongen bygger. Søerfiord Aamund 1/2 w. Er aff sneefald med folch och queg borttagit. Kongen bygger. Thømmerdal Mons 18 mk. Arnne 18 mk. Kongen bygger. Ørriswigh Niels 1/2 w. Kongen bygger. Brennes Olluff 1/2 w. Kongen bygger. Steensland Brønnild 1 w. Kongen bygger. Langenes Anders 1/2 w. Styrcker 1/2 w. Kongen bygger. Rangsund Olluff Oelsenn 2 pd. Olluff Nielsenn 2 pd. Kongen bygger. Lille Selsøen Enchenn 1 w. Kongen bygger. Waswigh Olluff 1/2 w. Forarmitt. Kongen bygger. Strand Gregers 18 mk Johannes 18 mk. Kongen bygger. Sundøe Olluff 3 w. 1 pd. Christopher 5 pd. Kongen bygger. Ytter Ringen Michell 1/2 w. Kongen bygger. Inder Ringen Enchenn 1 w. Kongen bygger. Mychen Enchenn 1/2 w. Kongen bygger. Søer Gierøen Olluff 1 w. Ehr klocherjord. Harrald 1 w. Kongen 1 w. Rødøe prestebol 1 w. Huer bygger sit. Stoer Selsøen Jenns 3w. 1 pd. Niels 3w. 1 pd. Gabriell 4 w. 1 pd. Giffuer styrmandsschatt. De welb. Rosenskrantzer bygger. Øffuer Tiongh Peder 1 1/2 w. 1 pd. Joseph W. Daniel Bild bygger. Rødøe kierche medeigere 2 1/2 pd. Killen Daniell 2 1/2 pd. Meløe Kierche bygger. Gissvigh Elling 1 w. Rødøe kierche bygger. Mellen Anders 4 pd. Rødøe kierche bygger. Segelfiord Sølffast 1 w. Giffuer schipperschatt. Rødøe kierche bygger. Søer Wernes Johannes 3 w. Giffuer styrmandschatt. Rødøe kierche bygger. Brewigh Joenn 1/2 w. Baara 1/2 w. Rødøe presteboell. Reppenn Anders 1/2 w. Forarmitt. Anders Oelsenn 1/2 w. Forarmitt. Rødøe presteboell bygger. Øffuer Reppen Joenn 1/2 w. Jenns 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Biørge Thollach 1 w. Wernich 1 w. Rødøe presteboell bygger. Bloch Christenn 1 w. Rødøe presteboell bygger. Wernes Peder 1 w. Christopher 1 w. Rødøe presteboell bygger. Bøe Anders 21/2 pd. Rødøe presteboell bygger. Rønwigen Iffuer 2 1/2 pd. Rødøe presteboell bygger. Edtzholmen Gillis 1 w. Rødøe presteboell bygger. Pladtzøn Anders 1 w. Rødøe presteboell bygger. Weren Hanns 1 w. Enchenn 1 w. Anders 1 w. Forarmitt. Rødøe presteboell bygger. Nesøen Hanns 4 w. Giffuer schipperschat Rødøe presteboell bygger. Kisten Joenn 2 1/2 pd. Forarmitt. Rødøe presteboell bygger. Schiewigh Enchenn 1/2 w. Claus 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Thelnes Olluff 2 w. Rødøe presteboell bygger. Ringen Niels 1/2 w. Enchenn 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Hammerøe Johannes 1 pd. Gregers 1 pd. Rødøe presteboell bygger. Spersta Hanns 1/2 w. Enchenn 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Waatvigh Niels 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Flatøen Ellingh 2 w. Rødøe presteboell bygger. Gisøen Johannes 1 w. Erich 1 w. Rødøe presteboell bygger. Aarnes Jacob 1 pd. Rødøe presteboell bygger. Kietvigh Gudmund 1/2 w. Rødøe presteboell bygger. Evigh Peder 2 pd. Rødøe presteboell bygger. Strømsvigh Hanns 2 pd. Rødøe presteboell bygger. Høyen Ehr øde. Sandwigh Ehr øde. Rødøe presteboell bygger. Woege Claus 4 pd. Thollach 4 pd. Hans Slepnes 4 pd. Joen Øesund 4 pd. Huer bygger sit. Selwer Jenns 3 w. Giffuer schipperschatt. Bygger og eiger det sielff. Noer Gierøen Sahl. her Mouridses efterleffuersche 3 w. Bygger og besidder det sjeiff. Rødøe hoffuitprestegaard Prestens residentz. Hestvig. Aufflsgaarden der under. Rødeø presteboel bygger. Kand iche ehrfares huad de 2 gaarder schylder. Hussmendtzskatt Olluff Døruehr Pouell ibid. Peder Selsøenn Pouell ibid. Peder Gierøen Axell ibid. Olluff Flattøen Olluff Suinuehr Holger Aatteruhr Hanns ibid. Anders Woege Jacob Thiongh Anders ibid. Aamund ibid. Olluff Bøe Albredt Edtzholmen Olluff Skiouigh Niels Thelnes Daniell Nordfiornes Olluff Thømmerdall Bertell Steensland Niels Ringen Moegens ibid. Olluff Aarnes Pouel Seluehr Hans ibid. Anders Wasuigh Fuld løens drenge Hanns Edtzuigh Kilde: Utdrag fra "Skattematrikkelen 1647, bind 16: Nordland fylke" (1982)