SLEKTSHISTORISKE KILDER 1500 - 1900
HAR FLYTTET


Databasen "Slektshistoriske kilder 1500-1900" har flyttet til DIS-Norge sin server. Den nye adressen er: www.disnorge.no. Du finner databasen under linken "Genealogiske ressurser".
The database "Norwegian Genealogical Sources 1500-1900" has moved to the DIS-Norge site. The new adress is: www.disnorge.no. You will find the database via the link "Genealogiske ressurser".


Utarbeidet av asle.jonassen@SLETTonline.no
11/10 1997

Besøkende siden 06/09 1998