Dikt om en pappa.
En pappa er far til en unge, og
en mann som tjener penger.
En pappa er den som kan hjelpe mora
når hun er dårlig, 
og snekre fuglehus.
En pappa kan være sjef!
Pappa hjelper ungene å bygge, og bygger hus
Pappaer kjører bil, og jobber i fjøs.
Pappa tar ut garn og setter krabbeteiner.
Han kan også være sirkusdirektør, og kjøre båt.
Han kan hogge juletre hvis vi skal ha.
Kanskje han blir sterk og bryter ned et tre,
og vasker opp.
Pappaer er snille,veldig snille,
og pynter seg med flosshatt og går på
karneval.
Han ser på ungene når vi går på juletrefest,
og passer på hundene og ungene
når mora er på møte.
Pappa kan være lærer.

Tilbake