Familien Callin Østerns slektssider

Her følger en anetavle med utgangspunkt i siste generasjon. Kilder er vesentlig kirkebøker (både som primær- og sek.kilder), familieopptegnelser og bygdebøker, samt folketellinger i Digitalarkivet. Noen av opplysningene er også hentet fra Internett. Følgelig er kvaliteten på opplysningene avhengige av hvorvidt det forekommer enten feil i kildene eller under fortolkning av dem. Særlig for opplysninger fra før 1650, vil usikkerheten kunne øke. Dersom du har kommentarer eller utfyllende informasjon hører jeg gjerne fra deg.

English: This site contains our family tree (pedigree) with information about the ancestors.

Med vennlig hilsen

Atle Østern (aoestern[ ]hotmail.com)

 

Word-dokument

PDF-fil

Se også denne linken: http://www.fys.uio.no/~nielsc/anetavle/